Алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі з 26.06.2021

Редакція
8571
3 Вересня 2021
Алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі з 26.06.2021
8571
3 Вересня 2021

Переговорна процедура закупівлі має найменше вимог до її проведення, але попри це викликає найбільше запитань у закупівельної спільноти. Крім цього, зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03.06.2021 № 1530-IX, не оминули й статтю 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон). Тож у цій статті ви отримаєте відповіді на головні питання щодо проведення переговорної процедури закупівлі за новими правилами.

Що таке переговорна процедура закупівлі?

Чіткого визначення переговорної процедури закупівлі Закон не містить, але частиною 2 статті 13 Закону передбачено, що як виняток та відповідно до умов, визначених у частині 2 статті 40 Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі. Згідно з частиною 1 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Тож, якщо своїми словами, переговорна процедура закупівлі — це процедура закупівлі, яку замовники можуть застосовувати у випадках, визначених частиною 2 статті 40 Закону шляхом проведення відповідних переговорів. Важливо: переговорна процедура закупівлі не є основною процедурою закупівлі, а є винятком.

Вартісні межі проведення переговорної процедури закупівлі

Для застосування переговорної процедури закупівлі вартість предмета закупівлі товарів та / або послуг для звичайних замовників має дорівнювати або перевищувати 200 тис. грн, а робіт — 1,5 млн грн.

Що ж стосується замовників в окремих сферах господарювання, вартісні межі для проведення переговорної процедури закупівлі товарів та / або послуг мають дорівнювати або перевищувати 1 млн грн,  робіт, у свою чергу, — 5 млн грн.

Вид замовника в розумінні ЗаконуВартісні межі закупівлі товарів та / або послугВартісні межі закупівлі робіт
замовниквід 200 тис. грнвід 1,5 млн грн
замовник в окремих сферах господарюваннявід 1 млн грнвід 5 млн грн

Дії замовника, якщо вартість предмета закупівлі менше встановлених вартісних меж

Якщо вартісні межі, які ми розглянули в попередньому розділі, менші, замовник має право скористатися виключеннями, визначеними в частині 7 статті 3 Закону, оскільки вона передбачає, що придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини 1 статті 3 Закону, здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом.

Більше про застосування виключень, передбачених у частині 7 статті 3 Закону, читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статтях: «Допороги без спрощених закупівель: загальні правила та особливі підстави» та «Допороги без спрощених закупівель: мініаналоги переговорної процедури».

Хто має проводити переговорну процедуру закупівлі?

Пунктом 1 частини 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовнику надано право замовнику  покласти організацію та проведення переговорної процедури закупівлі на тендерний комітет до 01.01.2022. Також, відповідно до частини 1 статті 11 Закону, відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

Тобто до 01.01.2022 проводити переговорну процедуру закупівлі може як тендерний комітет, так і уповноважена особа, залежно від покладених обов’язків, які передбачені відповідним положенням. А з 01.01.2022 (включно) право на організацію та проведення переговорної процедури закупівлі має виключно уповноважена особа.

За якої умови замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

 1. якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації;
 2. якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:
  – предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання; укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;
  – відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником;
  – існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу;
 3. якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі:
  – виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера;
  – надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;
  – розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника щодо кожного тендера;
  – оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після розгляду / оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується;
  – здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях замовниками, визначеними у Законі України «Про оборонні закупівлі»;
 4. якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;
 5. якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера;
 6. закупівлі товарів за процедурою відновлення платоспроможності боржника згідно із законодавством;
 7. закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів щодо розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію в порядку, визначеному законом, а також закупівлі товарів, робіт і послуг у разі участі замовника на підставі рішення Кабінету Міністрів України в міжнародних виставкових заходах.

Більше щодо особливостей застосування підстав для проведення переговорної процедури закупівлі читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статтях: «20 % від очікуваної вартості тендеру: коли можна застосувати», «Чи є проєкт договору про закупівлю вимогами до учасника в переговорній процедурі закупівлі?», «Чи можна змінювати очікувану вартість під час проведення переговорної процедури закупівлі після двох відмін відкритих торгів?», «Підстави для застосування переговорної процедури закупівлі в разі наявності попередніх закупівель того ж предмета».

Порядок проведення переговорної процедури закупівлі

Найменування етапуПорядок дій замовника за відповідним етапом
1. Оприлюднення річного плану закупівель або змін до ньогоРічний план закупівель або зміни до нього замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження (частина 1 статті 4 Закону).
2. Запрошення на переговориЗамовник готує та надсилає учаснику (учасникам) запрошення на переговори. Варто зазначити, що Закон не містить вимог до запрошення на переговори, тому замовник оформлює його та встановлює вимоги до учасників (учасників) самостійно.   Звертаємо увагу, що в разі проведення переговорної процедури закупівлі на підставі пункту 1 частини 2 статті 40 Закону замовник у запрошенні до учасника має встановити вимоги, ідентичні тим, які були встановлені в тендерних документаціях відкритих торгів, що двічі не відбулися.  

Відповідно до частини 3 статті 40 Закону замовник (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини 2 статті 40 Закону) під час проведення переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини 1 статті 17 Закону. Для того щоб на переговори отримати необхідні документи, замовник має зазначити про це у самому запрошенні на переговори. Як встановлювати відповідну вимогу, читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Застосування статті 17 Закону України „Про публічні закупівлі“ у переговорній процедурі закупівель».  

Варто зауважити, що стаття 40 Закону не передбачає встановлення кваліфікаційних критеріїв до учасника (учасників) переговорів. Тому встановлювати кваліфікаційні критерії під час проведення переговорної процедури закупівлі чи ні, залишається на розсуд замовника. Рекомендуємо встановлювати хоча б один із кваліфікаційних критеріїв, передбачених статтею 16 Закону. Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Застосування статті 16 Закону України „Про публічні закупівлі“ у переговорній процедурі закупівлі».  

Приклад запрошення розміщений на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Зразки документів» — «Зразки документів замовникам» — «Переговорна процедура» або за посиланням.
3. ПереговориЗамовник проводить переговори щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі та перевіряє наявність та відповідність документів, які надані учасником (учасниками) вимогам запрошення на переговори.   Звертаємо увагу, що переговори можуть відбуватися як за адресою замовника, так і в режимі онлайн, головне — чітко передбачити спосіб проведення переговорів у запрошенні та у разі необхідності відзначити про це у протоколі за результатами переговорів.  

Важливо: оскільки всі рішення уповноваженої особи оформлюються відповідним протоколом, приклад протоколу переговорів розміщено на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Зразки документів» — «Зразки документів замовникам» — «Переговорна процедура» або за посиланням.
4. Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлюВідповідно до частини 4 статті 40 Закону за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) процедури закупівлі замовник приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю.  

Важливо: оскільки всі рішення тендерного комітету та / або уповноваженої особи оформлюються відповідним протоколом, приклад протоколу про прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю розміщено на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Зразки документів» — «Зразки документів замовникам» — «Переговорна процедура» або за посиланням.
5. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлюПовідомлення про намір укласти договір про закупівлю обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного дня після ухвалення рішення (частина 5 статті 40 Закону).  

Відповідно до частини 6 статті 40 Закону повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити таку інформацію:
1. найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорію;
2. назву предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
3. кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
4. найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;
5. місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори;
6. узгоджену ціну пропозиції учасника процедури закупівлі;
7. умову застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 цієї статті;
8. обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
Повідомлення про намір укласти договір може містити іншу інформацію.  

Звертаємо увагу, що з 26.06.2021 повідомлення про намір укласти договір про закупівлю має містити не посилання, а безпосередньо експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. Щодо технічної реалізації в частині завантаження необхідних документів у повідомлення про намір укласти договір про закупівлю читайте у статті «Як та які документи завантажити на підтвердження застосування переговорної процедури закупівлі» на порталі RADNUK.COM.UA.
6. Відміна переговорної процедуриЗгідно з частиною 8 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:
1. якщо замовником допущено порушення, що вплинуло на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
2. неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства щодо закупівель;
3. відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;
4. скорочення видатків бюджету на закупівлю товарів, робіт чи послуг;
5. непідписання договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини 2 статті 40 Закону, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та / або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).
7. Укладення договору про закупівлюЧастиною 7 статті 40 Закону передбачено, що замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (5 днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини 2 статті 40 Закону, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та / або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  

Особливості укладення договору про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, визначеної абзацом 6 пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, регулюються Законом України «Про оборонні закупівлі».  

Звертаємо увагу: відповідно до частини 4 статті 41 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції / пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника в разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та / або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції / пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.  

Враховуючи, що під час проведення переговорів електронний аукціон не проводиться, замовник має право застосувати перерахунок ціни. Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Коли замовник може застосувати перерахунок ціни тендерної пропозиції / пропозиції?».
8. Оприлюднення договору про закупівлюВідповідно до пункту 10 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, а саме: договір про закупівлю та всі додатки до нього протягом трьох робочих днів з дня його укладення.
9. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлюВідповідно до пункту 11 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, а саме: повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною 5 статті 41 цього Закону протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.  

Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Коли потрібно оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю».
10. Звіт про виконання договору про закупівлюВідповідно до пункту 12 частини 1 статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, а саме: звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

Важливо! Постановою Уряду від 02.08.2022 № 861 встановлено, що учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

Іншими словами: якщо закупівля “підлягає локалізації” (в т.ч. вартує понад 200 тис грн), то замовник повинен прозвітувати про виконання такого договору (в т.ч. разом зі звітом про виконання оприлюднити фактичну калькуляцію собівартості такого товару).

Схематичне зображення алгоритму проведення переговорної процедури закупівлі

Статті за темою на порталі RADNUK.COM.UA:


Додатково пропонуємо переглянути вебінар на тему: Особливості проведення переговорної процедури закупівлі на підставі двох відмін

Переговорна процедура закупівлі

Публіікації щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі: практика, приклади, тощо

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО