Що варто знати про строки оприлюднення, аби уникнути порушень у сфері закупівель

Наталія Чабан
4855
15 Квітня 2020
Що варто знати про строки оприлюднення, аби уникнути порушень у сфері закупівель
4855
15 Квітня 2020

Новели правового регулювання, передбачені Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 № 114-IX (далі — Закон № 114-IX), стосуються практично всіх аспектів публічних закупівель в Україні. Суттєвих змін зазнали також законодавчі положення, які регламентують питання строків оприлюднення, зокрема:

  • звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
  • повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю;
  • звіту про виконання договору про закупівлю.

Розглянемо детальніше, на що має звернути увагу замовник за новими правилами, аби уникнути порушень та адмінвідповідальності в разі їх недотримання.

Головна мета, яку має ставити перед собою закупівельник під час процедури торгів, — організація та проведення їх у межах чинного законодавства. Проте на це впливає багато чинників. Один з них — строки оприлюднення інформації. Як було зазначено вище, із 19.04.2020 вступає в дію Закон № 114-IX, яким вдосконалено процедуру публічних закупівель, у тому числі за допомогою внесення змін, які стосуються і строків оприлюднення.

Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель

Порядок оприлюднення інформації про закупівлю наведено в ст. 10 Закону № 114-IX, якою передбачено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на вебпорталі Уповноваженого органу в порядку, установленому Уповноваженим органом та цим Законом, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю. Як бачимо, звіт змінив не тільки строки, а й своє найменування.

Так, новою редакцією Закону № 114-IX передбачено опублікування в системі саме звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель на закупівлю товарів, робіт і послуг:

  • вартість яких не перевищує 50 тис. грн;
  • проведених без використання електронної системи в результаті укладення прямого договору з постачальником/надавачем послуг/виконавцем робіт.

Строки публікації

Строк публікації звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, становить три робочих дні з дня укладення договору про закупівлю та є значно більшим порівняно зі строком, зазначеним у чинній редакції Закону — протягом одного дня з дня укладення договору. Вказані зміни є актуальними для замовників, які матимуть достатньо часу для підготовки до публікації. Також зважте на те, що йдеться про робочі дні, а не календарні. Отже, згідно із Законом № 114-IX, якщо строки публікації припадають на вихідний чи святковий день, то вони автоматично переносяться на наступні робочі дні.

Згідно зі ст. 253 Цивільного кодексу України, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок (наприклад, якщо ви 03.03.2020 уклали договір про закупівлю, то опублікувати звіт можна як 03.03.2020, так і 06.03.2020 включно).

Важливо! Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, повинен містити інформацію, наведену в ч. 3 ст. 3 Закону № 114-IX.

Повідомлення про внесення змін до договору: нюанси оприлюднення

Строки оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю не зазнали суттєвих змін у Законі № 114-IX, однак мають певні уточнення, розглянемо їх.

Так, у Законі № 114-IX, який вступає в дію з 19.04.2020, з’являється поняття спрощених закупівель, тобто придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 і 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону. За результатами проведення спрощеної процедури учасники укладають договір про закупівлю.

Статтею 1 Закону № 114-IX визначено, що договір про закупівлю — це господарський договір між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, що передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару. Також ч. 5 ст. 41 цього Закону встановлено випадки, коли можуть змінюватися істотні умови договору після його підписання. У разі внесення сторонами таких змін замовник відповідно до ст. 10 Закону № 114-IX обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю. Зважаючи на викладене, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю замовник оприлюднює саме щодо договорів про закупівлю в розумінні Закону, тобто договорів, укладених за результатом проведення однієї з процедур закупівель, передбачених ст. 13 Закону № 114-IX та спрощеною процедурою, у випадках зміни істотних умов договору, виключний перелік яких прописано в ч. 5 ст. 41 цього Закону.

Зазначимо, що законодавець конкретизував виключний перелік змін істотних умов договору, що значно полегшить роботу замовникові, виключивши випадки для внесення змін до умов договору, що не є істотними за своєю суттю (зміна розрахункових рахунків, зміна адреси учасника, уточнення обсягів фінансування робіт на поточний рік тощо). Але зауважте, що водночас замовникові треба буде оприлюднити не тільки повідомлення, а й ті зміни, які внесли сторони до договору.

Якими ж є строки оприлюднення?

Згідно з ч. 11 ст. 10 Закону № 114-IX, передбачено оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та змін до договору — протягом трьох робочих днів з дня внесення змін. Як бачимо, строк для оприлюднення повідомлення змінено та продовжено: замість теперішніх 3 календарних днів, згідно з чинною редакцією Закону, законодавець передбачив 3робочих дні з дня внесення змін.

Повідомлення про внесення змін про закупівлю та зміни до договору не має затвердженої форми документів у сфері публічних закупівель, проте при його заповненні замовник послуговується п. 8 ст. 41 Закону № 114-IX, яким визначено інформацію, яку повинно містити таке повідомлення. 

Звіт про виконання договору про закупівлю та строки його оприлюднення

Як передбачає ч. 12 ст. 10 Закону № 114-IX, замовник має оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів із дня закінчення строку дії договору або його виконання сторонами, або його розірвання.

Як бачимо, цей строк значно зріс порівняно зі строком, зазначеним у чинній редакції Закону (протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання). Вказані зміни є особливо актуальними на початку року, адже замовники не повинні будуть тепер поспішати з оприлюдненням звіту на новорічні свята, оскільки буде достатньо часу для цього. Вони матимуть час на оцінку необхідності укладення додаткової угоди на 20 % чи публікації звіту про виконання договору.

І ще одна приємна новина: законодавець надав право замовникові самому визначати, що саме брати за основу для встановлення строку, з яким пов’язаний обов’язок оприлюднити звіт про виконання договору, виклавши його в такій редакції: «Протягом 20 робочих днів із дня закінчення строку дії договору або його виконання сторонами, або його розірвання».

Розглянемо два випадки виконання ст. 10 Закону № 114-IX на практиці.

Приклад. За укладеним сторонами договором про закупівлю, строк дії якого встановлено до 31.12.2020, постачальник зобов’язаний поставити товар на підставі заявок замовника в строк 10 робочих днів з дня отримання заявки.

Істотними умовами договору про закупівлю передбачено, що оплату за поставлений товар замовник здійснює протягом 5 робочих днів з дня поставки. При цьому остання поставка товару відбудеться 02.09.2020.

Яким є строк оприлюднення звіту про виконання договору відповідно до вимог Закону № 114-IX?

Як зазначено вище, законодавець надав право замовникові самому визначати, що саме брати за основу для  встановлення строку, з яким пов’язаний обов’язок оприлюднити звіт про виконання договору.

Отже, варіант № 1: оприлюднення звіту про виконання договору протягом 20 робочих днів із дня його виконання. 

Як видно з прикладу, остання поставка товару відбудеться 02.09.2020. Згідно з вимогами договору про закупівлю, що визначають належне виконання сторонами зобовязань, замовник зобов’язується прийняти товар та повністю оплатити його ціну (вартість) протягом 5 робочих днів з дня поставки. Отже, максимальний строк виконання замовником своїх прав та зобов’язань щодо розрахунку за отриманий товар — 09.09.2020.

Для визначення строку публікації звіту про виконання договору замовник відраховує 20 робочих днів, передбачених ст. 10 Закону, із дня його виконання (у нашому випадкові — 09.09.2020). І тоді не має значення, чи закінчився строк дії договору, важливо лише те, чи виконали його сторони в повному обсязі.

Таким чином, максимальний строк оприлюднення замовником у системі ProZorro звіту про виконання договору про закупівлю буде 07.10.2020 включно.

Важливо! Згідно з ч. 1 статті 8 Закону, моніторинг процедури закупівлі здійснюють протягом проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та його дії. Тому в разі розміщення за процедурою звіту про виконання за договором про закупівлю моніторинг за вже виконаним договором про закупівлю не здійснюють. 

Варіант № 2: оприлюднення звіту про виконання договору протягом 20 робочих днів із дня закінчення строку дії договору.

Водночас, незважаючи на те, що сторони виконали свої зобов’язання за договором щодо розрахунку за отриманий товар, істотними умовами укладеного договору про закупівлю передбачено строк його дії — до 31.12.2020 включно.

Для визначення строку публікації звіту про виконання договору замовник відраховує 20 робочих днів, передбачених ст. 10 Закону, із дня закінчення строку дії договору (у нашому випадкові — 31.12.2020) та в межах цього строку оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю в електронній системі ProZorro. Отже, максимальний строк оприлюднення замовником звіту про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів із дня закінчення строку дії договору становить 31.01.2021.

Водночас не слід забувати, що в разі публікації звіту про виконання договору договір є завершеним і в нього неможливо внести зміни, зокрема щодо продовження його дії на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку (ст. 41Закону № 114-IX).

З огляду на викладене, замовник самостійно приймає рішення щодо оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю відповідно до ст. 10 Закону № 114-IX у випадку закінчення строку його дії або виконання, або розірвання (зважаючи на застереження, зазначені вище).

Що потрібно пам’ятати замовникові

Додатково звертаємо увагу, що нова редакція ст. 164-14 КУпАП передбачає адмінвідповідальність за неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі навіть попри те, що розмір штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника суттєво зменшать.

Стаття 164-14 КУпАП (ч. 1), чинна редакція Стаття 164-14 КУпАП (ч. 3), нова редакція
…Неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства… — тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11 900—17 000 грн) …Неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн)

Отже, наші поради стануть у пригоді під час проведення публічних закупівель за новими правилами та допоможуть уникнути порушень у цій сфері.

Додатоково про звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.читайте на порталі RADNUK.COM.UA у таких публікаціях:

Щодо притягнення до відповідальності причетним до сфери публічних закупівель за чинною редакцією Закону читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Штрафи за статтею 164-14 КУпАП з 19.04.2020: рахуємо строки на притягнення до відповідальності» та «Щодо строку притягнення до адміністративної відповідальності».

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО