Якщо учасник пройшов навчання з охорони праці не за місцем роботи

Анна Селютіна
782
13 Серпня 2019
Якщо учасник пройшов навчання з охорони праці не за місцем роботи
782
13 Серпня 2019
 Рішення № 7486-р/пк-пз від 10.06.2019, оголошення № UA-2019-04-24-000318-b 

Зміст порушення

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 11.05.2019 б/н підставою для відхилення пропозиції скаржника було викладене далі: «Охорона праці Учасника “Z” здійснюється з порушенням ст. 18 Закону України “Про охорону праці”, що не відповідає вимогам тендерної документації Замовника. У копії посвідчення № 340-11/б-18 про проходження навчання з охорони праці Кохану Руслану Ярославовичу вказано, що місцем роботи є: ТОВ “У”. Скаржник зазначає, що ним у складі Пропозиції надано копію посвідчення № 340-11/6-18 про проходження навчання з охорони праці, виданого Кохану Р. Я., який відповідає за техніку безпеки праці в “Z” та виконує такі обов’язки за сумісництвом. Скаржник також повідомляє, що Документація не містить вимог щодо відповідності організації роботи з охорони праці учасника вимогам чинного законодавства, а Замовник, на думку Скаржника, не є уповноваженим органом на проведення перевірок з охорони праці, не наділений повноваженнями робити висновки про те, чи відповідає діяльність того чи іншого підприємства вимогам Закону України “Про охорону праці”.

Замовник зазначає, що відповідно до пункту 2 додатка 1 Документації Замовник, відповідно до вимог статті 16 Закону, встановив: “Кваліфікація особи, що відповідатиме за техніку безпеки праці, підтверджується додатково документом встановленого законодавством взірця (посвідчення), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці”. Відповідно до пункту 6.4.12 додатка 5 Документації виконавець зобов’язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в Україні. На виконання зазначеної вимоги Документації Скаржник у складі Пропозиції надав копію посвідчення № 340-11/б-18 про проходження навчання з охорони праці, виданого Кохану Р. Я., в якому вказано, що посвідчення видане за місцем роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю “У”, посада: Головний інженер. Це, на думку Замовника, свідчить про те, що працівник “Z” Кохан Р. Я. не проходив навчання з питань охорони праці, під час прийняття на роботу і в процесі роботи за рахунок роботодавця (“Z”), відповідно не вивчав основ охорони праці з урахуванням особливостей та специфіки роботи “Z”, що суперечить вимогам статті 18 Закону України “Про охорону праці” »

Позиція органу оскарження

Відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 додатка 1 документації необхідно надати довідку, що містить інформацію про наявність працівників (основних спеціалістів — інженерно-технічних працівників), які мають необхідні знання та досвід з виконання заявлених робіт (зразок довідки — у таблиці «б»). Наявність, кваліфікація та досвід основних спеціалістів (інженерно-технічних працівників) учасника підтверджуються документами про освіту та/або підвищення кваліфікації (подано в такому вигляді: сканована копія або сканований оригінал). Кваліфікація особи, що відповідатиме за техніку безпеки праці, підтверджується додатково документом установленого законодавством взірця (посвідчення), що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці.

У складі пропозиції скаржника містяться, зокрема:

  1. довідка про наявність працівників від 08.05.2019 № 909 (файл «КК_Довідки відповідність учасника.pdf»), в якій міститься інформація про Кохана Р. Я;
  2. інформаційна довідка від 08.05.2019 № 910 (файл «КК_Довідки відповідність учасника.pdf»), в якій зазначено, що Кохана Р. Я. уповноважено виконувати, із суміщенням посад, обов’язки інженера з охорони праці;
  3. посвідчення Кохана Р. Я. № 340-11-18 (файл «КК_Дипломипосвідчення_ОП.pdf») про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Слід зазначити, що замовник не зазначив, яку саме умову документації порушив скаржник. Зважаючи на наведене, скаржник не порушив умов документації щодо сказаного вище, тому його пропозицію замовник неправомірно відхилив з названої причини.

Коментар

Відповідно до п. 3 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Проте замовникам необхідно знати, що в разі встановлення додаткових вимог має бути зазначена чітка вимога щодо її виконання, наприклад, відповідність інформації певному нормативно-правовому актові.

Розглянувши вищезазначений приклад рішення Колегії АМКУ, можна дійти висновку, що в разі відсутності окремих вимог до документів/інформації або деталізації/форми чи в разі зазначення вимоги щодо надання інформації/документів у довільній формі, який має надати учасник, такий учасник надає відповідний документ/інформацію на власний розсуд.

Зважаючи на вищевикладене, радимо замовникам чітко зазначати й деталізувати вимоги тендерної документації, щоб учасники розуміли, що має містити їхня тендерна пропозиція. А учасникам — звертатися до замовника по роз’яснення чи з вимогою щодо внесення змін до тендерної документації в разі наявності незрозумілої вимоги, щоб уникнути можливого відхилення тендерних пропозицій.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання