Алгоритм проведення переговорної процедури

Анна Селютіна
6599
9 Червня 2020
Алгоритм проведення переговорної процедури
6599
9 Червня 2020

Закон України від 19.09.2019 № 114-IX «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» був опублікований 19.10.2019. Згідно з розділом X «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, цей Закон водиться в дію через шість місяців із дня його опублікування, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців із дня його опублікування. Таким чином, із 19.04.2020 необхідно вести закупівельну діяльність відповідно до норм нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — новий Закон), виняток становить розділ VI, яким встановлено особливості застосування замовником торгів з обмеженою участю.

Що таке переговорна процедура закупівлі?

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону як виняток та відповідно до умов, визначених у ч. 2 ст. 40 Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі. Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону переговорну процедуру закупівлі замовник використовує як виняток, відповідно до неї замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

ЗамовникиЗамовники в окремих сферах
Від 200 тис. грн товари, послуги. Від 1,5 млн грн роботиВід 1 млн грн товари, послуги. Від 5 млн грн роботи
Таблиця 1

Відповідно до ст. 3 Закону надпороговими закупівлями є закупівлі товарів і послуг вартістю від 200 тис. грн та робіт вартістю від 1,5 млн грн для звичайних замовників. Якщо говорити про замовників в окремих сферах, то надпороговими закупівлями є закупівлі товарів та послуг вартістю від 1 млн грн та робіт вартістю від 5 млн грн. 

Підстави для застосування переговорної процедури закупівлі

Підстави для застосування переговорної процедури закупівлі зазначені в ч. 2 ст. 40 Закону, а саме переговорну процедуру закупівлі замовник застосовує як виняток у разі:

 1. якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації;
 2. якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків:
  – предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;
  – укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;
  – відсутність конкуренції з технічних причин;
  – існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; – укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу;
 3. якщо в замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю в разі:
  – виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендеру;
  – надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам;
  – розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку відбувається за рішенням замовника щодо кожного тендеру;
  – оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендеру після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендеру, який оскаржують;
  – здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях замовниками, визначеними в частині першій статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;
 4. якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару в того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівлю додаткового обсягу товару в того самого постачальника здійснюють протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;
 5. якщо після укладення договору про закупівлю в замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендеру. Закупівлю додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюють протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендеру;
 6. закупівлі товарів за процедурою відновлення платоспроможності боржника згідно із законодавством;
 7. закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів щодо розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію в порядку, визначеному законом, а також закупівлі товарів, робіт і послуг у разі участі замовника на підставі рішення Кабінету Міністрів України в міжнародних виставкових заходах.

Детальніше про застосування підстав проведення переговорної процедури закупівлі читайте у наступних статтях які будуть розміщені на порталі RADNUK.COM.UA

Етапи проведення переговорної процедури закупівлі

Далі пропонуємо розглянути детально етапи проведення переговорної процедури закупівлі та зупинитись на певних нюансах, які можуть виникати під час проведення процедури.

Етапи проведення переговорної процедури закупівлі з 19.04.2020

Найменування етапу  Порядок дій замовника за відповідним етапом  
1. Оприлюднення річного плану закупівель або змін до ньогоРічний план закупівель або зміни до нього замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження (ч. 1 ст. 4)
2. Запрошення на переговориЗамовник готує та надсилає учаснику (учасникам) запрошення на переговори
3. ПереговориЗамовник проводить переговори щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону замовник (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої цієї статті) під час проведення переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 цього Закону. Треба зауважити, що ст. 40 Закону не передбачає встановлення кваліфікаційних критеріїв до учасника (учасників) переговорів. Проте розглянемо саму назву ст. 16 Закону «Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі». Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону переговорна процедура є процедурою в розумінні Закону. Отже, питання встановлення кваліфікаційних критеріїв залишається у статусі спірних та неврегульованих. У даному випадкові рекомендуємо поки встановлювати хоча б один з кваліфікаційних критеріїв, передбачених статтею 16 Закону. Щодо цього питання ми вже підготували звернення до Уповноваженого органу і обов’язково висвітлимо відповідь
4. Прийняття рішення про намір укласти договірВідповідно до ч. 4 ст. 40 Закону за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) процедури закупівлі замовник приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю
5. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлюВідповідно до ч. 5 ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір про закупівлю обов’язково безоплатно оприлюднюють в електронній системі закупівель протягом одного дня після ухвалення рішення. Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір про закупівлю обов’язково повинно містити обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов для застосування переговорної процедури закупівлі
6. Відміна переговорної процедуриВідповідно до ч. 8 ст. 40 Закону переговорну процедуру закупівлі замовник відміняє в разі: 1) якщо замовником допущено порушення, що вплинуло на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства щодо закупівель; 3) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) скорочення видатків бюджету на закупівлю товарів, робіт чи послуг; 5) непідписання договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом)
7. Укладення договору про закупівлюВідповідно до ч. 7 ст. 40 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених п. 3 ч. 2 ст. 40, а також у разі закупівлі: – нафти; – нафтопродуктів сирих; – електричної енергії, послуг з її передання та розподілу; – централізованого постачання теплової енергії; – централізованого постачання гарячої води; – послуг із централізованого опалення; – телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів; – послуг із централізованого водопостачання та/або водовідведення; – послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 5 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
8. Оприлюднення договору про закупівлюВідповідно до п. 10 ч. 1 ст. 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: договір про закупівлю та всі додатки до ньогопротягом 3 робочих днів з дня його укладення
9. Звіт про результати закупівліЗвіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни тендеру або визнання тендеру таким, що не відбувся (ч. 2 ст. 19)
10. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлюПовідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону, — протягом 3 робочих днів з дня внесення змін (ч. 1 ст. 10)
11. Звіт про виконання договору про закупівлюЗвіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання (ч. 1 ст. 10)
Таблиця 2

Далі можна переглянути схематичне зображення способу здійснення замовником переговорної процедури закупівлі (рис. 1).

Рис.1

Приклади документів за новим Законом про публічні закупівлі

Задля полегшення роботи в перехідний період команда фахівців групи компаній «Радник» розробляє зразки документів для замовників та учасників публічних закупівель, які розміщує на порталі RADNUK.COM.UA в розділі «Зразки документів».

Ми постійно оновлюватимемо на порталі розміщені зразки документів, зважаючи на зміни в законодавстві.

Також розміщуватимемо в розділі «Зразки документів» усі нові документи та форми за новим Законом про публічні закупівлі, які необхідні замовникам та учасникам для роботи із закупівлями.

Тому ті, хто ще не підписався на портал RADNUK.COM.UA, поспішайте: тільки зараз за акційною ціною 3 грн на день для перших 500 підписників. З прикладом протоколу про прийняття рішення про проведення переговорної процедури пропоную ознайомитись за посиланням.

Статті на дану тему, розміщені на порталі radnuk.com.ua:

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель