Готуємо документацію з 20.04.2014 року згідно з вимогами нового Закону № 1197

Крістіна Бєлякова
31
6 Травня 2014
Готуємо документацію з 20.04.2014 року згідно з вимогами нового Закону № 1197
31
6 Травня 2014

Майже всім відомо, що 20.04.2014 року набув чинності новий Закон України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VІІ від 10 квітня 2014 року (далі —Закон). Але для того щоб проводити торги за новим законодавством, одного Закону замало. Комітетам з конкурсних торгів доведеться витратити дуже багато часу, щоби привести у відповідність документи, які готують упродовж проведення торгів, щоб почати здійснювати закупівлі згідно з новим порядком. Зважаючи на те, що в ч. 2 Розділу XI Прикінцевих положень Закону зазначено, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» вирішила допомогти замовникам і надрукувати на сторінках журналу зміни, які, згідно з нормами нового Закону, потрібно внести в документацію для початку проведення торгів.

Отже, якщо процедура відкритих торгів розпочалася з 21.04.2014 року, радимо замовникам орієнтуватися на нижченаведені зміни та готувати й затверджувати документацію конкурсних торгів згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VІІ від 10 квітня 2014 року.

Нижче ви можете ознайомитися з основними змінами в документації (зміни виділено та обведено).

1. У Розділі ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгівФізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів — у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника по роз’яснення щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону
2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгівУ разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до  статті 10 цього Закону

 Підстави:

 1. Частина 1 ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.
 2. Абзац 2 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.

2. У Розділі ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасникаПропозиція конкурсних торгів, яку подає учасник процедури закупівлі, повинна складатися з:
– документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
– документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
– інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
– документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; – у разі закупівлі робіт або послуг — зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого  учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгівРозмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі в разі проведення торгів на закупівлю робіт і 3 відсотки — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, якщо вони не повертаються учасникові), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об’єднаннями) не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об’єднань)

Підстави:

1) Пункт 19 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.

2) Абзац 3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.

3) Частина 5 ст. 24  Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.

3. У Розділі IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: – місце розкриття пропозицій конкурсних торгів; – дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:    _____________________   _____________________   До участі в процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їхні уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань

Підстави:

 1. Частина 2 ст. 27 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.

4. У Розділі V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяЗамовник відміняє торги в разі: відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт, послуг;неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;виявлення факту змови учасників;порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом;якщо до оцінки допущено пропозиції менш ніж двох учасників. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник надсилає всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону

Підстави:

 1. Абзац 5 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.
 2. Частина 3 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197 (згідно з новим Законом, Уповноваженому органові не потрібно направляти повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися).

У Розділі  VI. Укладення договору про закупівлю

1. Терміни укладення договоруУ день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

Підстави:

 1. Абзац 3 ч. 2 ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.
 2. Абзац 4 ч. 2 ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197.

                        Також особливу увагу потрібно приділити змінам, які стосуються ст. 16 та ст. 17 Закону. І встановлювати в документації вимоги надання документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим критеріям відповідно до нового Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VІІ від 10 квітня 2014 року. Нижче ви можете ознайомитися  з новими вимогами ст. 16 та ст. 17 Закону (зміни виділено та обведено).

Згідно з ч. 2 ст. 16 Закону, замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
  • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
  • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
  • наявність фінансової спроможності [баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами].

Згідно з ч. 1 ст. 17 Закону:

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

а) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

б) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто, згідно із Законом, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

в) суб’єкт  господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

г) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому Законом порядку;

ґ) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому Законом порядку;

д) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

е) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційну процедура. 

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

а) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

б) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

в) учасника або учасника попередньої кваліфікації зареєстровано в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Радимо вам бути пильними при підготовці документів для проведення торгів і зважати на всі нововведення у Законі України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VІІ від 10 квітня 2014 року. Ми ж будемо вам допомагати розбиратися в новому законодавстві і приділятимемо на сторінках нашого журналу особливу увагу нововведенням. І вже в наступному номері переглянемо актуальність окремих вимог документації конкурсних торгів з початку 2014 року та надамо рекомендації щодо правильності зазначення документів на вимоги ст. 16 та ст. 17 Закону в документації конкурсних торгів. 

№ 6 (32) за травень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в травні 2014 року