Аналізуємо скарги щодо процедур закупівлі

Редакція
35
15 Травня 2014
Аналізуємо скарги щодо процедур закупівлі
35
15 Травня 2014

Щоразу, розпочинаючи торги, замовники намагаються все ретельно перевірити, уникати двозначних трактувань тощо. Дана публікація буде корисною не тільки замовникам, а й учасникам — задля уникнення певних помилок. Тож давайте вчитися на чужих помилках і ознайомимося зі скаргами, розглянутими Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель(далі — Колегія).

№ з/п

Вимога замовника

Предмет оскарження

Висновок комісії

1

У пункті 6 розділу 3 документації конкурсних торгів замовником встановлено кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону та міститься інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим критеріям, зокрема: «1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

– 1.3.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів (не менше двох) за предметом закупівлі: № з/п. Предмет закупівлі. Назва організації. Сума договору. Адреса, контактні телефони, П. І. Б осіб, які відповідали за виконання договору від організації, з якою укладено аналогічний договір;

– 1.3.2. Копії всіх аналогічних договорів, що наведені в інформаційній довідці про виконання аналогічних договорів;

– 1.3.3. До кожного договору потрібно надати підтверджуючі документи їх виконання (лист-відгук від підприємства, з яким укладено аналогічний договір)»

  На думку учасника, замовник навмисно встановив вимогу про надання зазначених документів про виконання аналогічних договорів у кількості не менше двох, «яка обмежує конкуренцію та дискримінує тих учасників, які мають тільки один аналогічний договір». Учасник стверджує, що наявність хоча б одного укладеного договору на постачання вугілля і є підтвердженням досвіду виконання аналогічних договорів

Встановивши у ДКТ вимоги щодо надання учасниками документального підтвердження їх відповідності кваліфікаційному критерію —  наявність досвіду виконання аналогічних договорів (у кількості: не менше двох), замовник не порушив вимог Закону в цій частині

Відповідно до висновку щодо проведення моніторингу Уповноваженим органом від 12.03.2013 № 3304-05/8652-07 вказано, що, згідно з абзацом другим частини другої статті 16 Закону, замовник може встановлювати, зокрема, такий кваліфікаційний критерій — наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. При цьому відповідно до вищезазначеної статті учасник має надати не менше двох аналогічних договорів.

Отже, замовник може встановлювати учасникам вимогу надання не менше двох аналогічних договорів. Навіть у самому формулюванні даної вимоги в Законі словосполучення «аналогічних договорів» звучить у множині. Детальніше стосовно вимоги надання аналогічних договорів читайте в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 2 (17) за лютий 2013 року на стор. 15 та в журналі № 8 (23) за серпень 2013 року на стор. 16

2

Підпунктом 1.2. підпункту 1 пункту 6 розділу ІІІ Документації встановлено таку вимогу: «документи, що підтверджують наявність складських приміщень для зберігання вугілля на території Кілійського району:

– якщо учасник є власником складських приміщень, подається копія документа, що підтверджує право власності складських приміщень та технічний паспорт на ваги;

– якщо учасник не є власником складських приміщень та вагової, подається нотаріально завірена копія договору оренди, користування тощо.      

У разі якщо в учасника відсутні складські приміщення на території Кілійського району: надається гарантійний лист про те, що в разі акцепту його пропозиції конкурсних торгів будуть орендовані складські приміщення на території Кілійського району із зазначенням адреси, назви та номерів телефонів особи (орендодавця), яка буде надавати майно в оренду. Сам договір оренди складських приміщень учасник повинен надати замовникові до моменту підписання договору про закупівлю»

Учасник зазначає, що:

·  він має можливість постачати вугілля безпосередньо в заклади освіти Кілійського району тоді, коли це буде необхідно, та згідно із заявками;

·  вимога документації стосовно надання учасником гарантійного листа про те, що в разі акцепту його пропозиції конкурсних торгів будуть орендовані складські приміщення на території Кілійського району із зазначенням адреси, назви і номерів телефонів особи (орендодавця), яка буде надавати майно в оренду, є дискримінаційною;

·  наведеною вимогою замовник зобов’язує учасника до попередньої співпраці з третіми особами до моменту укладення договору із замовником

Учасником не доведено та документально не підтверджено неможливість взяти участь у процедурі закупівлі та подати пропозицію конкурсних торгів відповідно до вимог ДКТ, а також не доведено, яким чином наведені вимоги порушують його права та законні інтереси. У зв’язку із цим в Колегії відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині

Перше, на що хочеться звернути увагу, це те, що в разі оскарження будь-якої дії замовника учасникові необхідно обґрунтувати та чітко пояснити яким чином наведені вимоги замовника, які оскаржуються, порушують його права та законні інтереси й унеможливлюють його участь у процедурі закупівлі та подати пропозицію конкурсних торгів. Якщо ж учасник не обґрунтовує чи не пояснює наслідків таких дій, то в такому випадку Колегія найчастіше не задовольняє скаргу в цій частині. Але це стосується не тільки учасників, а й замовників, котрі встановлюють вимоги в документації конкурсних торгів, а потім у поясненнях стосовно скарги не обґрунтовують, чому саме вони встановлювали ті чи інші ознаки

3

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів замовника від 27.12.2013 № 14, замовником у результаті закупівлі в одного учасника «вугілля кам’яного» було акцептовано пропозицію конкурсних торгів приватного підприємства фірми, оскільки зазначений учасник є переможцем біржових торгів товарної біржі «Катеринославська»

В обґрунтуванні відсутня інформація щодо причин та обставин, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника відповідно до пункту 6 частини другої статті 39 Закону, виходячи з того, що основною процедурою закупівлі відповідно до статті 20 Закону є відкриті торги, а процедура закупівлі в одного учасника застосовується відповідно до частини другої статті 39 Закону як виняток. Також замовником не надано документального підтвердження проведення маркетингових досліджень, за результатами яких замовником було визнано товарну біржу «Катеринославська» найбільш економічно вигідним та зручним варіантом для проведення закупівлі в одного учасника та підстав обрання саме товарної біржі «Катеринославська» для проведення процедури закупівлі в одного учасника із застосуванням пункту 6 частини другої статті 39 Закону

Виходячи з викладеного, зроблено висновок, що замовником порушено принципи здійснення державних закупівель (добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель та недискримінація учасників).  Колегія постановила зобов’язати замовника відмінити процедуру закупівлі в одного учасника

Дане рішення Колегії 206-р/пк-ск від 17.02.2014 року є корисним для замовників у двох аспектах. По-перше, якщо уважно вивчити пояснення замовника і обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, то побачимо, що замовник вказав і детально описав причини вибору процедури закупівлі в одного учасника вугілля кам’яного. Але Колегія у своєму рішенні наполягла, що основною процедурою, згідно із Законом, є відкриті торги, через що і зобов’язала замовника відмінити процедуру закупівлі. По-друге, Колегія наголосила, що для проведення біржових торгів замовникові недостатньо обрати одну біржу зі списку затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі України товарних бірж. Отже, навіть якщо Колегія визнала правомірним вибір замовника закупити вугілля кам’яне за процедурою в одного учасника, то йому необхідно документально підтвердити проведення маркетингових досліджень, за результатами яких замовник обере ту чи іншу товарну біржу для проведення біржових торгів

№ 6 (32) за травень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в травні 2014 року