Роз’яснення Державної податкової інспекції

Редакція
36
16 Травня 2014
Роз’яснення Державної податкової інспекції
36
16 Травня 2014

Заступник начальника ДПІ в Печерському районі
ГУ Міндоходів у м. Києві
Демченко Людмила Дмитрівна
консультує з таких питань:

  «Які необхідно подавати документи для отримання довідки про доходи платником єдиного податку?»

  Відповідь:

  — Для отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) звітний період, фізичній особі-підприємцю – платникові єдиного податку — необхідно подати декларацію з позначкою «довідково». При цьому в полі «місяць» рядка 2 розділу І «Загальні відомості» декларації через тире проставляється арабськими цифрами порядковий номер першого та останнього місяця (включно), за який подається така декларація, а в полі «рік» арабськими цифрами зазначається рік.

  Зауважимо, що така декларація не є підставою для нарахування або сплати податкового зобов’язання. Проте це не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, установлений для квартального (річного) звітного періоду. Складення звітності платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями).

  «Які існують способи подання податкової декларації про майновий стан і доходи?»

  Відповідь:

  — Податкова декларація подається до контролюючого органу в один з таких способів за вибором платника податку:

 • особисто платником або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису в порядку, визначеному законодавством.

При цьому поштове відправлення слід здійснити не пізніше, ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації (граничний термін подання річної декларації для громадян — 1 травня звітного року), а при поданні в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає такий граничний термін (п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу).

В електронній формі платники податків можуть подати податкову декларацію до контролюючих органів засобами електронної пошти через Інформаційний портал Міндоходів.

«Які штрафні санкції передбачені в разі несвоєчасної сплати фізичною особою податку на доходи фізичних осіб за результатами річної декларації про майновий стан і доходи?»

  Відповідь:

  — Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом, то такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Відповідно до пп. 129.1.1 ст. 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. При нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні. Згідно з п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу, пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, чинної на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

В виноску посредины страницы (со стрелочками), как в примере, что прикладываю указати следующее (заглавными буквами):

«ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН ТА ДОХОДИ ПОДАЄТЬСЯ ДО 1 ТРАВНЯ 2014 РОКУ ЗА МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ».

  «Хто зобов’язаний подати декларацію про майновий стан і доходи за 2013 рік?»

Відповідь:

  — Декларацію про майновий стан та доходи у 2014 році зобов’язані подати громадяни – платники податку — відповідно до вимог Податкового кодексу України, які протягом 2013 року отримували такі доходи:

 • від осіб, які не є податковими агентами (тобто осіб, які не утримували податок);
 • від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав та інше);
 • від надання майна в оренду фізичним особам;
 • від фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності;
 • у вигляді спадщини та подарунків;
 • як додаткове благо;
 • у разі отримання заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році — 137 640 грн);
 • інші доходи, які не були оподатковані протягом року за місцем виплати.

  Нагадую, що декларація про майновий стан та доходи подається до 1 травня 2014 року за місцем реєстрації (згідно з паспортними даними).

  «В яких випадках не подається декларація по майновий стан і доходи громадян?»

  Відповідь:

  — Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з ІV розділом Податкового кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу;
 • зазначені в пунктах 167.2–167.4 статті 167 Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;
 • зазначені в підпункті «є» пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує ста двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України).

  «Яким є термін повернення податку на доходи фізичних осіб платникові податку внаслідок застосування права на податкову знижку?»

  Відповідь:

  — Відповідно до норм Податкового кодексу України сума, що має бути повернена платникові податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

  «Яким чином розраховується податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за ставкою 15% та/або 17%, у разі якщо протягом звітного року фізична особа отримувала доходи від одного податкового агента та від надання майна в оренду іншій фізичній особі?»

  Відповідь:

  — Відповідно до норм статті 164 Податкового кодексу України при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  Статтею 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено, що базою обкладання єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є виплати, які входять до фонду оплати праці, або винагорода, отримана за цивільно-правовою угодою за виконані роботи (послуги), які пов’язані з трудовою діяльністю.

  Згідно зі статтею 167 Податкового кодексу, ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2–167.5 статті 167 Податкового кодексу), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платникові у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

  Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 Податкового кодексу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

  Положеннями статті 176 Податкового кодексу передбачено, що платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені Податковим кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платникові податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року.

  Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому цього підпункту, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно із цим підпунктом.

  Отже, зважаючи на зазначене, фізична особа, яка протягом року отримувала доходи від одного податкового агента та від надання іншій фізичній особі майна в оренду, для визначення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за ставками 15% та/або 17 % не здійснює перерахунку податку з річної загальної суми оподатковуваних доходів. 

  Для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума винагороди, одержана платником податку за договорами оренди нерухомого (рухомого) майна, підлягає оподаткуванню за ставками 15% та/або 17% без зменшення такої суми на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ДПІ в Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

№ 6 (32) за травень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в травні 2014 року