Зразок листа-роз’яснення ненадання у складі тендерної пропозиції звіту про рух грошових коштів

Редакція
1470
25 Травня 2021
Зразок листа-роз’яснення ненадання у складі тендерної пропозиції звіту про рух грошових коштів
1470
25 Травня 2021

Пунктом 4 частини 2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачено, що замовник, вимагаючи від учасників процедури закупівлі документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям, може установити такий кваліфікаційний критерій, як наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Отже, Законом чітко передбачено, чим підтверджується відповідність зазначеному вище кваліфікаційному критерію — фінансовою звітністю. Варто зазначити, що фінансова звітність юридичних осіб складається з балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності.

Водночас юридичні особи — суб’єкти мікропідприємств, малих підприємств; непідприємницьких товариств; представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, — ведуть скорочену за показниками фінансову звітність, яка складається з балансу (форма № 1-м) і звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та не передбачає складання звіту про рух грошових коштів. Детальніше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Фінансова спроможність учасника: що враховувати замовнику, встановлюючи вимогу в тендерній документації».

У разі якщо замовник вимагає від учасника надання звіту про рух грошових коштів, а він належить, наприклад, до суб’єктів малого підприємництва, то у складі тендерної пропозиції потрібно надати лист-роз’яснення ненадання такого звіту. Тому пропонуємо вам приклад листа-роз’яснення ненадання учасником — суб’єктом малого підприємництва (суб’єктом мікропідприємництва) у складі тендерної пропозиції звіту про рух грошових коштів.

Приклад

Вих. №____
Від __.__.____ р.

Лист-роз’яснення ненадання у складі тендерної пропозиції
звіту про рух грошових коштів
 
________________ (повна назва учасника) відповідно до статті 55 Господарського кодексу України, є юридичною особою — суб’єктом малого підприємництва (суб’єктом мікропідприємництва), оскільки середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід (валовий дохід) від діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
 
Звертаємо Вашу увагу, що частиною 3 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу (форма № 1-м) і звіту про фінансові результати (форма № 2-м).
 
Таким чином, ________________ (повна назва учасника) до Державного управління статистики подає фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі балансу (форма № 1-м) та звіту про фінансові результати (форма № 2-м), складання та ведення форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» для суб’єктів малого підприємництва не передбачено законодавством та не може бути надано учасником у складі тендерної пропозиції.
                
Посада керівника                 підпис, печатка                                   ПІБ

Приклад листа-роз’яснення ненадання у складі тендерної пропозиції звіту про рух грошових коштів доступний на порталі RADNUK.COM.UA для завантаження за посиланням.

Більше інформації щодо цього питання читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статтях:

Тендери

Публікації для учасників щодо особливостей участі при проведенні замовниками відкритих торгів (в тому числі відкритих торгів з публікацією англійською мовою), торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу: алгоритм, поради, кейси з практики, тощо.