Фінансова спроможність — мистецтво встановлення вимоги

Наталія Чабан
1241
17 Листопада 2020
Фінансова спроможність — мистецтво встановлення вимоги
1241
17 Листопада 2020
Інформація про закупівлю: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Заходи з озеленення (посадка дерев) в м. Запоріжжя [за кодом CPV за ДК 021:2015-45112000-5 (Землерийні та інші земляні роботи)] 
Оголошення № UA-2020-10-20-007976-a

Виявлені порушення: «…за результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що Замовником у пункті 4 “Переліку документів, що підтверджують відповідність установленим кваліфікаційним критеріям” Додатка 4 тендерної документації зазначено вимогу для підтвердження фінансової спроможності учасника щодо надання довідок з усіх обслуговуючих банків про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом не більше тижневої давнини відносно кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Частиною 3 статті 22 Закону зазначено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Поряд з цим, забезпечення платоспроможності, як критерій, визначено статтею 16 Закону і передбачає підтвердження лише фінансовою звітністю.

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73, визначено склад фінансової звітності, а саме баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності.
За результатами аналізу питання відповідності...

Моніторинг закупівель

Публікації щодо здійснення органом державного фінансового контролю такого виду контролю як моніторинг закупівель, зокрема, новини моніторингу, приклади, коментарі, особливості, судова практика щодо моніторингу