Щодо встановлення вимоги стосовно наявності матеріально-технічної бази

Юрій Шаповал
862
13 Листопада 2017
Щодо встановлення вимоги стосовно наявності матеріально-технічної бази
862
13 Листопада 2017
Рішення № 7233-р/пк-пз від 13.10.2017.
Оголошення № UA-2017-08-30-000072-с

Зміст порушення

Скаржник вважає, що замовник встановив дискримінаційну вимогу про надання учасниками у складі тендерних пропозицій атестата виробництва на асфальтобетонний завод та дозвільних документів на право його експлуатації.

Скаржник зазначає, що відповідно до додатка 1 документації учасники в складі тендерної пропозиції подають «довідку (довільної форми) про наявність власного (-их)/орендованого (-их) асфальтобетонного (-их) заводу (-ів), що буде (-уть) залучений (-і) при наданні послуг (виконання робіт) на об’єкті згідно з предметом закупівлі, з можливістю виготовлення асфальтобетону необхідного виду (дрібнозернистий та/або ШМА) в потрібній кількості протягом усього періоду надання послуг (виконання робіт).

Для підтвердження наявності в учасника власного асфальтобетонного заводу, що буде залучений при наданні послуг (виконання робіт) на об’єкті згідно з предметом закупівлі, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає копію свідоцтва про атестацію виробництва, що видане компетентним органом, і копії дозвільних документів на право експлуатації, дійсні на дату їх подання.

Для підтвердження наявності в учасника орендованого асфальтобетонного заводу, що буде залучений при наданні послуг (виконання робіт) на об’єкті згідно з предметом закупівлі, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає копію договору оренди/надання послуг тощо, а також копію свідоцтва про атестацію виробництва, що видане компетентним органом, і копії дозвільних документів на право експлуатації, дійсні на дату їх подання.

Якщо в учасника немає в наявності власного (-их)/орендованого (-их) асфальтобетонного (-их) заводу (-ів), то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає договір (-и) з виробником (-ами) асфальтобетону, лист- підтвердження (листи-підтвердження) від виробника (-ів) асфальтобетону про можливість постачання учасникові асфальтобетону необхідного типу (дрібнозернистий та/або ШМА), у потрібній кількості, для надання послуг (виконання робіт) на об’єкті згідно з предметом закупівлі протягом усього періоду надання послуг (виконання робіт), а також копію свідоцтво про атестацію виробництва, що видане компетентним органом, і копії дозвільних документів на право експлуатації, дійсні на дату їх подання».

Правові позиції органу оскарження

Замовник не обґрунтував необхідності встановлення в документації зазначеної вимоги. Зважаючи на наведене, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише ті учасники, які мають власний або залучений атестований асфальтобетонний завод, який розташований на території України, має атестат виробництва та інші дозвільні документи, що є дискримінаційним щодо потенційних учасників-нерезидентів, зокрема скаржника.

Дії замовника стосовно встановлення наведених вище вимог порушують принципи здійснення закупівель, зокрема недискримінації учасників, відкритості та прозорості, та вимоги частини третьої статті 22 Закону, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Таким чином, замовник повинен внести відповідні зміни до документації в цій частині.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання