Чотири ситуації, де є дискримінація: вимоги до працівників, які мають відповідну кваліфікацію, й актуальна практика АМКУ

Анна Селютіна
3402
18 Лютого 2020
СПЕЦВИПУСК
Чотири ситуації, де є дискримінація: вимоги до працівників, які мають відповідну кваліфікацію, й актуальна практика АМКУ
3402
18 Лютого 2020

Розпочнемо з того, що нагадаємо про визначення поняття «дискримінація». Так, поняття «дискримінація» Законом не визначене та є суб’єктивним, загальне значення дискримінації (лат. discriminatio «розрізнення») — це будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для особи відносно можливостей інших осіб (у нашому випадкові учасників).

Принцип недискримінації учасників у закупівлях

Сам принцип недискримінації учасників закріплений у ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), у ст. 5 Закону прямо передбачено, що замовники забезпечують вільний доступ всіх учасників до інформації про закупівлю та не можуть встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Заборону на включення до тендерної документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, містить ст. 22 Закону.

Що є дискримінаційними умовами за законодавством? Головна ознака умов тендерної документації, за якою їх можна віднести до дискримінаційних, — це негативні наслідки, зумовлені такими умовами, якими є обмеження конкуренції учасників. Тобто замовник встановлює такі вимоги до учасника торгів або до предмета закупівлі, які є надмірними або занадто деталізованими порівняно з вимогами, які зазвичай висувають та які вважаються об’єктивно необхідними для успішного виконання договору про закупівлю. Включаючи до тендерної документації дискримінаційні умови, замовник (навмисно або ні) необґрунтовано звужує коло потенційних...

Замовникам

Публікації, які стосуються сфери публічних (державних) закупівель від «А» до «Я» згруповані відповідно до специфіки