Внесення змін до договорів, укладених за Постановою № 169: порядок та приклад додаткової угоди

Олег Підгірський
962
26 Травня 2022
Внесення змін до договорів, укладених за Постановою № 169: порядок та приклад додаткової угоди
962
26 Травня 2022

У статті «На яких умовах можна вносити зміни до договорів про закупівлю та договорів під час воєнного стану» ми вияснили різницю між договором про закупівлю й прямим договором. У зв’язку з чим з’ясовано, що до договорів, які укладені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі — Постанова № 169), зміни вносяться на умовах та в порядку, що передбачений таким договором, з огляду на норми Цивільного та Господарського кодексів України (далі — ЦКУ та ГКУ відповідно).

Якщо порядок внесення змін у договорі за Постановою № 169 не передбачений, варто звернутись до ГКУ. Господарський кодекс України у статті 188 регламентує порядок зміни і розірвання господарських договорів. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Нормами статей 651-654 ЦКУ визначені підстави, правові наслідки та форма зміни або розірвання договору. Відповідно до статті 654 ЦКУ зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Оскільки відповідно до норми статті 208 ЦКУ такий договір, як вид правочину, обов’язково укладається в письмовій формі, зміна або розірвання договору вчиняються також у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди. Тому, якщо в укладеному договорі не встановлено інакше, під час внесення змін до договору за Постановою № 169 маємо такий порядок:

  1. Надсилання пропозиції від однієї сторони договору до іншої. Зазвичай таку пропозицію виражають у вигляді офіційного листа, що вже містить проєкт додаткової угоди, підписаний з ініціатором у двох примірниках. З цікавого щодо цього читайте статтю «Змінюємо ціну товару у зв’язку з коливанням цін на ринку до 10 %: чи потрібне звернення постачальника?».
  2. Сторона, що отримала пропозицію внесення змін до договору за Постановою № 169, протягом 20 календарних днів після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду, якщо в укладеному договорі не встановлено інше. Погоджуватись чи ні на отриману пропозицію — це виключно вибір сторони, а не її обов’язок.
  3. У разі погодження сторона підписує надані додаткові угоди та один примірник надсилає іншій стороні. У разі незгоди сторона готує аргументовану причину відмови або, приміром, готує власні пропозиції стосовно коригування отриманого проєкту додаткової угоди. Пам’ятаєте, що публікувати додаткові угоди до договору за Постановою № 169 обов’язку немає? Щодо цього завантажте таблицю: обов’язок звітування в умовах воєнного стану.

На порталі RADNUK.COM.UA вже можна завантажити приклад додаткової угоди про внесення змін до договору, укладеного відповідно до Постанови № 169. Додатково збережіть для подальшого використання приклад додаткової угоди на розірвання договору (обставини, за які жодна із сторін не відповідає).

Читайте також публікації:

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану