Особливості періоду уточнення у спрощеній закупівлі

Катерина Плашенко
1328
6 Жовтня 2021
Особливості періоду уточнення у спрощеній закупівлі
1328
6 Жовтня 2021

25.06.2021 було підписано Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03.06.2021 № 1530-IX, зміни до цього Закону набрали чинності з 26.06.2021.

Зазначені зміни вплинули на такий вид закупівлі, як  спрощена закупівля. Загальний алгоритм участі у спрощеній закупівлі та основні зміни, які відбулися починаючи з 26.06.2021, ми проаналізували на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Алгоритм участі в спрощеній закупівлі починаючи з 26.06.2021 р». Сьогодні детально розглянемо основні моменти, які повинен знати учасник про період уточнення у спрощеній закупівлі. Нагадаємо, що спрощена закупівля регулюється статтею 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон).

Вартісні межі для проведення спрощеної закупівлі для звичайних замовників становлять від 50 тис. грн до 200 тис. грн — для товарів та послуг, 1,5 млн грн — для робіт. Для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, закупівля товарів та послуг — до 1 млн грн, а робіт — до 5 млн грн.

У разі, якщо очікувана вартість закупівлі товарів та / або послуг за одним кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника протягом року сягає вищезазначених меж, то замовник повинен проводити спрощену закупівлю. Детальніше про предмет закупівлі читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Що таке товар, роботи та послуги з погляду учасника».

Як замовник визначає вимоги до предмета закупівлі у спрощеній закупівлі

Після оприлюднення замовником оголошення про проведення спрощеної закупівлі учасник має змогу ознайомитися з вимогами, встановленими замовником. Спрощена закупівля не передбачає наявності тендерної документації. Уся інформація про закупівлю міститься в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, проєкті договору про закупівлю або інших документах / додатках, залучених замовником до оголошення. В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі замовник зазначає:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорію;

2) назву предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

6) умови оплати;

7) очікувану вартість предмета закупівлі;

8) період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель);

9) кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю);

10) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв;

11) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати);

12) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);

13) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі.

В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі може зазначатися інша інформація.

У спрощеній закупівлі замовник може встановити вимогу надання забезпечення пропозицій учасників. Забезпечення пропозиції надається у вигляді гарантії, яка свідчить про обов’язок гаранта сплатити замовнику конкретну суму при виникненні певних обставин з вини учасника (відкликання пропозиції, непідписання договору про закупівлю, ненадання в строк документів переможця та / або забезпечення виконання договору про закупівлю). Гарантія може бути надана банком або страховою компанією, або фінансовою установою за бажанням замовника, про що він зазначає в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Із набуттям чинності наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Уповноваженого органу) № 2628 від 14.12.2020, а саме з 19.03.2021, як в учасників, так і в замовників з’являється чіткий приклад того, який вигляд повинна мати гарантія забезпечення пропозиції та як повинні бути сформульовані вимоги до неї.

Пункт 2 частини 1 статті 10 Закону зобов’язує замовника оприлюднювати в електронній системі закупівель (далі — ЕСЗ) оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.

Потрібно звернути увагу на таку норму Закону: «В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі може зазначатися інша інформація». Цим замовнику надається право включити до вимог до учасника будь-яку інформацію на власний розсуд. Учасник повинен мати на увазі, що попри те, що замовник не може у спрощеній закупівлі посилатися на кваліфікаційні критерії, визначені у  статті 16 Закону, та підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначені у статті 17 Закону, він у межах «інша інформація» може вимагати близьку за змістом інформацію, таку як наявність в учасника процедури закупівлі певної матеріально-технічної бази та / або працівників відповідної кваліфікації, підтвердження досвіду тощо або, наприклад, підтвердження учасника, що уповноважена ним службова (посадова) особа не була притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми тощо.

Окрім цього, у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку тощо, замовник може вказати, які аналоги та / або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників. Тобто Закон не зобов’язує замовника зазначати аналог та / або еквівалент, а тільки надає йому право.

Строки уточнення інформації в спрощеній закупівлі

Період уточнення інформації становить не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель. Саме в цей період кожен учасник, який планує взяти участь, може звернутися до замовника за роз’ясненням щодо інформації, розміщеної під час оголошення про закупівлю, та щодо вимог до предмета закупівлі та / або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Інформація про кінцевий строк періоду уточнень відображається в ЕСЗ автоматично у форматі дати та часу. На кожному майданчику вона має різний вигляд, наприклад, як на Рис. 1:

Рис. 1

Коли та як замовник може внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі?

Замовник зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, протягом одного робочого дня з дня їх оприлюднення та / або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та / або вимог до предмета закупівлі.

У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні.

Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та / або вимог до предмета закупівлі, але до початку строку подання пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів.

Тобто законодавчо передбачено, що замовник має внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі протягом одного робочого дня з дня оприлюднення звернення за роз’ясненням та / або вимоги, або ж з власної ініціативи, але до початку строку подання пропозицій. На жаль, технічна реалізація цієї норми інакша. Так, замовник може внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі лише у період уточнення інформації. Учаснику, усвідомлюючи таку ситуацію, доречно буде діяти таким чином:

  • щоденно моніторити  нові спрощені закупівлі;
  • одразу вивчати умови та вимоги оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю;
  • якщо під час вивчення умов та вимог про проведення спрощеної закупівлі та проєкту договору про закупівлю знайдено дискримінаційні вимоги або неточності, варто одразу готувати вимогу або звертатися до замовника за роз’ясненням.

По суті, учасник має швидко опрацювати оголошення про проведення спрощеної закупівлі, щоб у разі потреби звернутися до замовника, а замовник мав можливість внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників (частини 4 та 5 статті 14 Закону).

Дискримінаційні вимоги до учасників — це вимоги, які обмежують коло потенційних учасників без обґрунтованої причини, не сприяють добросовісній конкуренції, тобто такі вимоги, які ставлять гравців ринку в нерівне становище.


Додатково пропонуємо переглянути вебінар на тему: Особливості участі в спрощених закупівлях


Звертаємося до замовника при проведенні спрощеної закупівлі

Учасник може поставити запитання або звернутися до замовника з вимогою. Розглянемо, у чому різниця.

Запитання — це звернення до замовника саме за роз’ясненням інформації. Наприклад, якщо необхідно уточнити певну неточність чи неоднозначне визначення у вимогах або ж просто поставити запитання щодо предмета закупівлі. Як поставити запитання, розглянемо детальніше далі.

Перш за все маємо натиснути на віконце «Питання» та вибрати «Поставити запитання». Майданчик автоматично слідкує за кінцевим часом та датою, до якої учасники можуть поставити запитання (Рис. 2).

Рис. 2

Після натискання на кнопку «Поставити запитання» з’являться нові поля «Тема» та «Запитання», які слід заповнити та натиснути «Поставити запитання». Розглянемо детально на Рис. 3.

Рис. 3

Вимога — це звернення до замовника, у якому учасник наполягає на усуненні виявлених, на його погляд, порушень. Наприклад, встановлення замовником вимоги, яку може виконати лише певний учасник, так званої дискримінаційної вимоги замовника.

Щоб подати вимогу, необхідно натиснути віконце «Вимоги» та натиснути на кнопку «Подати вимогу». Майданчик автоматично вказує час та дату, до якої учасник може звернутися з вимогою (Рис. 4).

Рис. 4

Потім з’являється нове віконце, у якому потрібно заповнити поля, додати в разі потреби додаткові файли з інформацією та подати вимогу (Рис. 5).

Рис. 5

Усі питання / вимоги зберігаються в ЕСЗ та є доступними всім користувачам для перегляду. Інформація стосовно автора звернення щодо роз’яснення та / або вимоги в ЕСЗ є анонімною. За бажанням учасник має можливість вказати своє найменування в текстовому форматі або в додаткових документах, які можуть бути залучені до вимоги.

Приклади відповідей замовників на запитання

Звичайно, звернення не гарантує очікуваної відповіді та не зобов’язує замовника вносити бажані для учасника зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, проте спробувати варто. Не всі замовники упереджені та необ’єктивні. Найважливішим плюсом публічних закупівель є відкритість та прозорість, тому учасникам належить користуватися цією перевагою, відстоювати свою позицію та доводити свою точку зору. Адже саме в суперечці народжується істина. Так, на  Рис. 6 зображено приклад відповіді замовника на звернення учасника.

Рис. 6

На Рис. 7 покажемо, як звернення учасника може змусити замовника внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Рис. 7

Як ще відстояти свої права учаснику спрощеної закупівлі?

Не завжди замовник вносить зміни, однак і не завжди ігнорує зауваження учасників. Частіше звертаючись та ставлячи запитання замовнику, учасник покращує свою позицію на шляху до перемоги.

На превеликий жаль, при проведенні спрощеної закупівлі учасник не має можливості оскаржити рішення, дії чи бездіяльність замовника до Органу оскарження. Проте з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до:

  • замовника;
  • органу, що здійснює контроль над замовником;
  • суду.

Також учасник спрощеної закупівлі має право подати до Держаудитслужби звернення щодо ймовірних порушень законодавства під час проведення спрощеної закупівлі з боку замовника відповідно до норм Закону України «Про звернення громадян». Аудитори у свою чергу зобов’язані розглянути звернення та надати відповідь у визначені цим Законом строки. Детальніше — на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Чи може учасник звернутися до ДАСУ щодо порушень замовника під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі?».

Крім цього, учасник має можливість звернутися до моніторингового порталу DoZorro та залишити відгук на закупівлю. Як залишити відгук на порталі DoZorro, можна побачити на Рис. 8.

Рис. 8

Висновки

1. Спрощена закупівля регулюється статтею 14 Закону.

2. Уся інформація про закупівлю та вимоги до учасника містяться в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, проєкті договору про закупівлю та додаткових документах, оприлюднених замовником до оголошення про проведення спрощеної закупівлі відповідно до частини 3 статті 14 Закону.

3. В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі може зазначатися інша інформація. Цим замовнику надається право включити до вимог до учасника будь-яку інформацію на власний розсуд.

4. Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

5. Замовник має технічну можливість внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі виключно у період уточнення інформації, тому учасник має швидко опрацювати оголошення про проведення спрощеної закупівлі, щоб у разі потреби звернутися до замовника в найкоротший термін, а замовник мав можливість внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

6. При проведенні спрощеної закупівлі учасник не має можливості оскаржити дії та / або бездіяльність замовника до Органу оскарження. Проте з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та / або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду.

7. Учасник спрощеної закупівлі має право подати до Держаудитслужби звернення щодо ймовірних порушень законодавства під час проведення спрощеної закупівлі з боку замовника відповідно до норм Закону України «Про звернення громадян».

8. Учасник має можливість звернутися до моніторингового порталу DoZorro та залишити відгук на закупівлю.

9. Звернення до замовника не гарантує очікуваної відповіді та не зобов’язує замовника вносити бажані для учасника зміни, проте звертатися за роз’ясненнями варто. Частіше звертаючись та ставлячи запитання замовнику, учасник покращує свою позицію на шляху до перемоги.

Статті на порталі RADNUK.COM.UA до теми:

Спрощені закупівлі

Публікації для учасників, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг на так звані "допорогові суми", тобто вартість яких є нижчою 200 тис. грн для товарів і послуг та нижче 1 млн. грн для робіт (звичайні замовники), або вартість яких є нижчою 1 млн. грн для товарів і послуг та нижче 1,5 млн. грн для робіт, якщо йдеться про спецзамовників.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО