Наказ Мінекономіки про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14.12.20202628

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 березня 2021 р. за N 275/35897

Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 184-21 від 02.07.2021}

Відповідно до абзацу десятого пункту 11 частини першої статті 9 Закону України “Про публічні закупівлі”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції;

Вимоги до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції.

2. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Ігор ПЕТРАШКО

ПОГОДЖЕННЯ:

Голова Національного
банку України

К. Є. Шевченко

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Олег МІРОШНІЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
14 грудня 2020 року N 2628

ФОРМА
забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

                                             ___________________ ГАРАНТІЯ N ________
                                                              (назва в разі необхідності)<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:42.5pt 42.5pt 42.5pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} –>
1. Реквізити
Дата видачі ______________
Місце складання ___________________________________________________________________
Повне найменування гаранта _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Повне найменування принципала _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Найменування бенефіціара __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Сума гарантії ______________________________________________________________________
Назва валюти, у якій надається гарантія _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) ____________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане ____________________________________________________________________________
Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Інформація щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі ____________________________________________________________________________________
Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності) ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції учасника процедури закупівлі / спрощеної закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).
3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих / банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі – вимога).
Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії.
Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк).
Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу.
Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією / пропозицією:
відкликання тендерної пропозиції / пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції / пропозиції вважаються дійсними;
непідписання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, договору про закупівлю;
ненадання принципалом, який став переможцем тендеру/спрощеної закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією/оголошенням про проведення спрощеної закупівлі;
ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону.
4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше:
сплата бенефіціару суми гарантії;
отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією;
отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме:
закінчення строку дії тендерної пропозиції / пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, зазначеного в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі;
укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі;
відкликання принципалом тендерної пропозиції / пропозиції до закінчення строку її подання;
закінчення тендеру / спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції / пропозиції.
5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів:
на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта;
у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара.
6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії.
7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому.
Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України.
Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії.
Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі).
Уповноважена(ні) особа(и) (у разі складання гарантії на паперовому носії)
_____________________________________________________________________________________
                            (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та печатка бенефіціара (у разі наявності)) Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі)
_____________________________________________________________________________________
                               (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис)

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 184-21 від 02.07.2021}

Директор департаменту
сфери публічних закупівель

Лілія ЛАХТІОНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
14 грудня 2020 року N 2628

ВИМОГИ
до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

1. Ці Вимоги визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 1 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – гарантія), банками, іншими фінансовими установами та страховими організаціями (далі – гарант).

2. Терміни, зазначені в цих Вимогах і формі забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції (далі – форма), затвердженій цим наказом, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України “Про публічні закупівлі”, постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 639 “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах” (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року N 5).

3. Реквізити гарантії, визначені у формі, є обов’язковими для складання гарантії.

4. У реквізитах гарантії:

1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація:

повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія;

код банку (у разі наявності);

адреса місцезнаходження;

поштова адреса для листування;

адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи;

SWIFT-адреса гаранта (у разі, якщо гарантом є банк);

2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, зазначається інформація:

повне найменування – для юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) – для фізичної особи;

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія – для принципала юридичної особи – резидента;

реєстраційний номер облікової картки платника податків – для принципала фізичної особи – резидента (у разі наявності);

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта);

адреса місцезнаходження;

3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія;

адреса місцезнаходження;

4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти – словами;

5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34;

6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності;

7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане;

8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайта інформаційно-телекомунікаційної системи “PROZORRO”;

9) в інформації щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі зазначаються:

дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація, або дата оголошення про проведення спрощеної закупівлі;

назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі;

10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях;

11) у разі якщо надавачем гарантії є страхова організація, зазначається:

назва договору, відповідно до якого надається гарантія, його номер та інші реквізити договору в разі їх наявності;

ліцензія на здійснення страхової діяльності.

5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо:

вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми);

вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку;

можливості часткової сплати суми гарантії.

6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності).

7. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно.

8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії.

Директор департаменту
сфери публічних закупівель

Лілія ЛАХТІОНОВА