Призначення уповноваженої особи: враховуємо обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

Марина Прокопенко
3084
12 Травня 2020
Призначення уповноваженої особи: враховуємо обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»
3084
12 Травня 2020

Під час призначення замовником уповноваженої особи шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності відповідних функцій, як додаткової роботи, з встановленням доплати згідно із законодавством, тобто у порядку суміщення професій (посад), як один із способів, передбачений  Законом України «Про публічні закупівлі» (нова редакція; далі — Закон), слід ураховувати обмеження щодо сумісництва та суміщення для певних категорій осіб, які встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

Нормативна база

Закон України  «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (зі змінами; далі — Закон про корупцію) визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. 

Ч. 1  ст. 3 Закону про корупцію (зокрема п. 1 цього Закону) визначено суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону, зокрема, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у, серед яких:

  • державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
  • військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;
  • судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя,...
Тендерний комітет/уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника