Чи реально отримати електронну довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів?

Крістіна Бєлякова
13270
2 Червня 2017
Чи реально отримати електронну довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів?
13270
2 Червня 2017

У нашій країні спочатку анонсують можливість отримання електронної довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів (далі — Довідка), а потім реалізують таку можливість. Можливість отримання такої Довідки в електронній формі з’явилася з метою покращення сервісного обслуговування платників, спрощення процесів взаємодії платників податків та контрольних органів, прискорення електронного документообігу між ними, а також можливості для платників отримувати адміністративні послуги  через «Електронний кабінет платника». Про таку можливість Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє у своєму листі від 04.05.2017 № 3304-06/14682-06, детальніше з даним листом ви можете ознайомитися нижче в додатку 2.

Але перша наша спроба отримати таку Довідку через «Електронний кабінет платника» виявилася невдалою. Нам її видали, але не в електронному вигляді, а в паперовому. Після багатьох спроб усе ж добитися справедливості на наш запит від 18 травня 23-го ми все ж отримали таку електронну Довідку (див. додаток 1). Але не все так просто, як було анонсовано. Далі пропонуємо розглянути, які норми регулюють порядок видавання такої Довідки, чи має право замовник вимагати електронну Довідку і, звісно, чи може учасник-переможець подати таку електронну Довідку.

Порядок видавання довідки про про відсутність заборгованості з податків і зборів

Порядок видавання довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів затверджено наказом Міндоходів від 10.10.2013 р. № 567 (далі — Порядок). У пункті 3 даного Порядку встановлено, що Довідку видають безоплатно на підставі заяви, форму заяви затверджено додатком 2 до Порядку № 567 платника податків про видавання Довідки. Заяву складають з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом доходів і зборів Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) платник податків подасть Довідку. У нашому випадку необхідність отримання суб’єктом господарювання Довідки регламентує Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (далі — Закон). Відповідно до пункту 4 Порядку строк розгляду заяви платника податків та видавання Довідки або направлення відмови в її наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви органом доходів і зборів.

Також звертаємо увагу, що пунктом 7 даного Порядку передбачено, що Довідку можуть видавати в паперовому або електронному вигляді. Довідку в паперовому вигляді платник податків або його законний чи уповноважений представник отримує безпосередньо в органі доходів і зборів, до якого було подано заяву про отримання Довідки. Платникам податків, які подають звітність в електронній формі, Довідку можуть надавати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Отже, з вищенаведеної інформації можна зробити висновок, що електронна Довідка передбачена Порядком. Замовник у тендерній документації може встановлювати вимогу про надання і оригіналу (сканована копія з оригіналу) або нотаріально завіреної копії Довідки, або електронної довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів). Пропонуємо нижче розглянути встановлення замовником вимоги в тендерній документації про подання такої Довідки, а також те, для кого таку вимогу повинен встановити замовник.

Встановлення замовником вимоги в тендерній документації про подання Довідки, а також для кого таку вимогу встановлює замовник

На виконання частини 2 статті 17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Також частиною 3 статті 17 Закону встановлено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надають у довільній формі. Спосіб документального підтвердження, згідно із законодавством, відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті 17 Закону, замовник визначає для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Отже, виходячи з вищенаведеної інформації, замовник у тендерній документації може як приклад встановити таку вимогу:

  • від учасника — довідку довільної форми, що учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
  • від переможця — оригінал (сканована копія з оригіналу) або нотаріально завірену копію Довідки, або електронну довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів).

Як учасникові/переможцеві отримати таку Довідку

Отже, наразі в учасника/переможця є два способи отримати Довідку.

Перший спосіб: за письмовим зверненням. Наприклад, Довідку в паперовому вигляді платник податків або його законний чи уповноважений представник отримує безпосередньо в контрольному органі, до якого було подано відповідну заяву, затверджену додатком 2 до Порядку № 567. Строк розгляду заяви платника податків та видавання Довідки або направлення відмови в її наданні становить п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви.

Другий спосіб: подання заяви в електронній формі в «Електронному кабінеті платника». Довідку в електронній формі платник податків, що подав заяву в порядку, передбаченому для подання звітності в електронній формі, отримує засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Далі детальніше розглянемо спосіб отримання Довідки в електронному вигляді.

Алгоритм отримання довідки в електронному вигляді

Щоб отримати таку Довідку, необхідно зайти у власний «Електронний кабінет платника», що знаходиться за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua. У «кабінеті» знайти розділ «Заяви, запити для отримання інформації» (рис. 1).

Рис. 1

Далі вибираємо «Заява про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів» (рис. 2).

Рис. 2

Потім потрібно заповнити заяву та підписати її ЕЦП (рис. 3).

Рис. 3

Далі необхідно вибрати спосіб отримання відповіді та безкоштовно отримати підписану ЕЦП Довідку в електронному вигляді у вибраний спосіб (рис. 4).

Рис. 4

З прикладом отриманої електронним способом Довідки ви можете ознайомитися нижче в додатку 1.


Чи зможе замовник перевірити подану переможцем Довідку

Наразі існує два способи перевірки такої Довідки.

Перший спосіб: подана переможцем електронна Довідка обов’язково повинна містити QRкод (див. додаток 1). За допомогою його зчитування замовник зможе переглянути сформовану електронну Довідку та перевірити її (чи накладено ЕЦП) (рис. 5).


Довідково
QR-код (від англ. Quickresponse — швидкий відгук): двовимірний штрих-код, розроблений японською фірмою Denso-Wave. У цьому штрих-коді закодовано різноманітну інформацію, яка складається із символів (включаючи кирилицю, цифри і спецсимволи). Такою інформацією може слугувати будь-що: адреса сайту, телефон, електронна візитівка, координати розташування тощо. Один QR-код може містити 7 089 цифр або 4 296 літер.

Рис. 5

Проблеми перевірки. Кнопка «Перевірити підпис» (рис. 5) на 24.05.2017 не діє. Якщо замовникові необхідно буде перевірити видану електронну Довідку, а саме те, чи накладено на неї ЕЦП, то потрібно буде перейти на другу кнопку «Скачати підписаний» (рис. 5). І завантажену Довідку потім перевірити за допомогою програмного забезпечення, яке дає можливість це зробити. Нам вдалося перевірити Довідку за допомогою програмного комплексу «ІІТ Користувач ЦСК-1» (перевірка відбувається онлайн на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням http://czo.gov.ua/verify).

Другий спосіб: для перевірки поданої Довідки переможцеві треба перейти за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua. У «кабінеті» вибираємо розділ «Інформація з реєстрів» (рис. 6).

Рис. 6

Далі знаходимо розділ «Довідка про відсутність заборгованості» (рис. 7).

Рис. 7

І наостанок перевіряємо подану Довідку. Для перевірки потрібно ввести інформацію про податковий номер, номер документа та дату документа (рис. 8).

Рис. 8

Після введення необхідної інформації ви зможете перевірити таку електронну Довідку (рис. 9).

Рис. 9

Якщо перейти за посиланням «Переглянути» (рис. 9), то ви знову потрапите в розділ для перевірки Довідки. Але якщо знову захочете перевірити ЕЦП, то виникне проблема. Кнопка «Перевірити підпис» (рис. 10) на 24.05.2017 не діє. Якщо замовникові необхідно буде перевірити видану електронну Довідку, а саме те, чи накладено на неї ЕЦП, то потрібно буде перейти на кнопку «Скачати підписаний» (рис. 10). І завантажену Довідку потім перевірити за допомогою програмного забезпечення, яке дає можливість це зробити. Нам вдалося перевірити Довідку за допомогою програмного комплексу «ІІТ Користувач ЦСК-1» (перевірка відбувається онлайн на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням http://czo.gov.ua/verify).

Рис. 10

Інформація від Уповноваженого органу щодо електронної довідки

Отже, далі (як і обіцяли на початку статті) ви зможете ознайомитися з інформаційним листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.05.2017 № 3304-06/14682-06 (додаток 2).

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (Мінекономрозвитку України)
вих. № 3304-06/14682-06 від 04.05.2017

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо документального підтвердження
відсутності заборгованості зі сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за результатами наради з представниками Державної фіскальної служби України, яка відбулась 25.04.2017, інформує про наступне.

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до частини другої статті 17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

При цьому частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

Разом з тим згідно з пунктом 7 Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567, довідка видається у паперовому або електронному вигляді (далі — Довідка).

Так, з метою покращення сервісного обслуговування платників, спрощення процесів взаємодії платників податків та контролюючих органів, прискорення електронного документообігу між ними, а також забезпечення зручності для платників в отриманні адміністративної послуги щодо видачі Довідки доопрацьовано електронний сервіс «Електронний кабінет платника».

За допомогою зазначеного сервісу надано можливість платникам з використанням електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів надіслати заяву та отримати Довідку в електронному вигляді, яка підписана ЕЦП посадових осіб відповідного контролюючого органу.

Суб’єкти сфери публічних закупівель, а також будь-які зацікавлені органи/суб’єкти у загальнодоступній (відкритій) частині Електронного кабінету платника, вхід до якої здійснюється без ідентифікації користувача, після застосування фільтрів для пошуку «Індивідуальний податковий номер», «Номер довідки», «Дата довідки» мають можливість переглянути видані платникам Довідки та/або завантажити Довідку у вигляді ЕМL файла з ЕЦП посадових осіб відповідного контролюючого органу.

Ураховуючи викладене, рекомендуємо замовникам визначати в тендерній документації спосіб документального підтвердження відсутності підстави щодо заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) з урахуванням зазначеної у листі інформації, з метою забезпечення зручності для платників податків.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту
регулювання державних закупівель
Мінекономрозвитку України                             

Олександр Стародубцев

Декілька нюансів щодо даної Довідки

  1. Замовник може передбачити відсутність/наявність заборгованості, оскільки, згідно з частиною 2 статті 17 Закону, замовник може прийняти рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
  2. Для даної Довідки в Законі чітко не встановлено строк, протягом якого переможець повинен надати документальне підтвердження. У частині 3 статті 17 Закону встановлено, що переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті. Отже, у даній частині відсутнє посилання на частину 2 статті 17 Закону, тому можна дійти висновку, що замовник може вимагати довідку про відсутність/наявність у переможця заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) у довший строк, наприклад, — протягом 10 календарних днів.
  3. На практиці виникають ситуації, коли переможці подають Довідку не на замовника, а на іншу організацію. З роз’ясненням МЕРТУ із даного приводу ви можете ознайомитися нижче.
Витяг з роз’яснення Мінекономрозвитку
№ 3302-05/24563-07 від 18.07.2014

Форма документального підтвердження відповідності учасників вимогам, встановленим статтею 17 Закону, не визначена Законом. Таким чином, перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх встановленим вимогам замовник визначає самостійно з дотриманням законодавства.

Водночас, якщо замовником у документації визначено спосіб документального підтвердження відповідності учасника вимогам, передбаченим статтею 17 Закону, та визначено уповноважений орган на видачу відповідного документа, учасник при підготовці пропозиції керується вимогами, встановленими у документації. Разом з тим прийняття рішення замовником про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі має базуватися не лише за наявності відповідних документів, а виходячи зі змісту інформації, наданої учасниками процедури закупівлі у таких документах.

Звертаємо увагу, що прийняття рішення про відмову учасникові (переможцеві) в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції відповідно до частини другої статті 17 Закону, зокрема в разі якщо учасник (переможець) має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), є правом, а не обов’язком замовника.

Отже, можна дійти висновку, що в разі якщо замовникові на підтвердження відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) було надано Довідку для участі в закупівлі іншого підприємства, а в вимогах документації замовника чітко не було встановлено, що дана Довідка повинна бути видана на певного замовника, то в такому випадку замовник має право не відхиляти такого учасника-переможця, оскільки надана інформація підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Нюансів щодо даної Довідки є багато, але сподіваємося, що отримання такої Довідки в електронному варіанті спростить діяльність усіх учасників закупівельного процесу.

Тендерна документація

Публікації, що стосуються будь-яких питань розроблення, наповнення, зміни, оприлюднення, специфіки тендерної документації та ін.