Щодо додатоку до договору, яким затверджено форму акта приймання-передачі товару

Редакція
2656
21 Листопада 2017
Щодо додатоку до договору, яким затверджено форму акта приймання-передачі товару
2656
21 Листопада 2017

Доброго дня! Надайте, будь ласка, відповідь. Між нами та замовником за результатами відкритих торгів укладено договір на постачання трактора. Але і в проекті договору, який був частиною тендерної документації, і в укладеному за результатами тендеру договорі відсутній додаток до договору, яким затверджено форму акта приймання-передачі товару. У самому тексті договору також відсутнє посилання на акт приймання-передачі. Скажіть, будь ласка, це велика помилка? І якщо так, то що робити сторонам договору? Дякую .

Добрий день! Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі — Закон). Статтею 1 Закону визначено, що первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Відповідно до ст. 9 Закону первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її закінчення.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Ведення зазначених документів передбачено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88. Накладна — документ, що використовують при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій. Є декілька видів накладних. Наприклад, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна тощо. Видаткова накладна фіксує факт отримання/передачі товарів або послуг і завершує купівлю-продаж між продавцем і покупцем. Видаткова накладна може бути замінена актом здачі-приймання. Товарно-транспортну накладну використовують, якщо в процесі купівлі-продажу бере участь транспортна (експедиторська) компанія, що займається перевезенням товару від продавця до покупця. Форму видаткової накладної не затверджено. Однак є накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11), затверджена наказом Мінстату від 21.06.1996 № 193 (далі — наказ № 193).

Зазвичай, саме цей документ беруть за зразок для розроблення видаткової накладної. Але під час розроблення власної форми видаткової накладної не можна ігнорувати вимоги ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік. Тобто первинні документи повинні мати всі обов’язкові реквізити. Щодо включення до договору вимоги стосовно підписання акта приймання-передачі товару: це право, а не обов’язок. Крім того, сторони мають право підписати акт приймання-передачі товару навіть тоді, якщо згадки про нього немає в договорі. При цьому слід звернути увагу, що якщо є накладна, то акт приймання-передачі товару не є обов’язковим, оскільки ці документи є взаємозамінними.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель