Невстановлення замовником вимоги щодо надання учасником інформації про відсутність підстав згідно з п. 3, 8, 9 ч. 1 ст. 17 Закону та неоприлюднення в окремому документі переліку змін

Ірина Антонова
1624
11 Жовтня 2019
Невстановлення замовником вимоги щодо надання учасником інформації про відсутність підстав згідно з п. 3, 8, 9 ч. 1 ст. 17 Закону та неоприлюднення в окремому документі переліку змін
1624
11 Жовтня 2019

Інформація про закупівлю UA-2018-10-26-000722-b.

Відкриті торги.ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт (нове будівництво амбулаторії).

Очікувана вартість: 9 032 360,00 грн.

Підстава для рішення про початок моніторингу: інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

Інформація щодо моніторингу закупівлі

За результатами моніторингу закупівлі встановлено, що:

  1. Тендерна документація (далі — ТД) замовника не містить вимогу щодо надання учасниками інформації в довільній формі про відсутність підстав, визначених у п. 3, 8 та 9 ч. 1 ст. 17 Закону.
  2. Під час моніторингу встановлено, що замовник вносив зміни до ТД, проте на вебпорталі Уповноваженого органу не оприлюднив в окремому документі перелік змін, внесених до ТД.
  3. Аналіз тендерної пропозицій учасника ПП «Х» засвідчив її невідповідність вимогам ТД, а саме: для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору учасник надав скановану копію договору підряду від 03.11.2014 № 0128, у п. 5.1.1 якого міститься посилання на додаток № 1 (договірна ціна), при цьому з недотриманням вимог пп. 3 п. 5.1 розділу ІІІ тендерної документації зазначений додаток учасник у складі тендерної пропозиції не надав.

Отже, замовник з порушенням вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону не відхилив тендерну пропозицію ПП «Х» та уклав з ним договір підряду на загальну суму 8 940 524,00 гривень.

Статус***: порушення виявлені.

Замовник не погодився зі змістом висновку Державної аудиторської служби України про результати моніторингу закупівлі та оскаржив такий висновок до суду. З позиціями суду знайомимося далі.

Рішення у справі № 480/496/19 від 13.05.2019
Щодо невстановлення замовником вимоги в ТД про надання учасником інфор-мації щодо відсутності підстав для відхилення згідно з п. 3, 8, 9 ч. 1 ст. 17 Закону


Тендерна документація замовника не містить вимоги про надання учасниками ін-формації згідно з п. 3, 8, 9 ч. 1 ст. 17 Закону. Невідповідність учасника вказаним кри-теріям, згідно з п. 3, 8, 9 ч. 1 ст. 17 Закону, є підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі. У зв’язку з наведеними обставинами суд дійшов висновку про доведеність порушення замовником вимог п. 2 ч. 2 ст. 22 та ч. 3 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» при складанні ТД. Доводи позивача про дотримання вказаних норм, з посиланням на те, що спосіб документального підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі визначено лише для переможця, а інформація, яка міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, взагалі не потребує документального підтвердження, суд не бере до уваги через те, що ч. 3 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» розрізняє такі дії, як надання учасником у довільній формі інформації про відсутність жодної з підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, наведених у ч. 1, 2 цієї статті, та надання документального підтвердження відсутності цих підстав.
Тобто надавати інформацію щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі зобов’язані всі учасники закупівлі в довільній формі, і така вимога має бути в тендерній документації, а документально підтверджувати вказану інформацію, окрім інформації, яка міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, повинен лише переможець закупівлі.

Щодо неоприлюднення в окремому документі переліку змін, які вносили до ТД
Посилання позивача на те, що жодним нормативним документом не встановлено вимоги до такого документа, як перелік змін до тендерної документації, не визначено його форму та не визначено спосіб, у який цей окремий документ має відображатись в електронній системі закупівель, на переконання суду, не спростовує доводів відповідача щодо допущення порушення та не звільняє особу від встановленого абз. 2 ч. 2 ст. 23 Закону обов’язку оприлюднювати перелік внесених змін як окремий документ, складений у довільній формі.

Щодо відсутності у складі тендерної пропозиції додатка № 1 (договірна ціна) до аналогічного договору
Згідно з пп. 3 п. 5.1 розділу ІІІ ТД, для документального підтвердження досвіду вико-нання аналогічного договору учасник,
Зокрема, надає копію договору (-ів) (з усіма додатками) щодо виконання робіт з будівництва об’єктів.Так, виконуючи вказані вимоги ТД, учасник процедур закупівлі ПП «Х» надав, зокрема, копію договору підряду № 0128 від 03.11.2014.Пп. 5.1.2 п. 5.1 договору підряду № 0128 від 03.11.2014 встановлено обов’язок підрядника «своїми силами, засобами виконати повний об’єм робіт в термін, передбачений пунктом 1.2, договірною ціною (додаток № 1) і здати роботи Замовнику в стані, що відповідає будівельним нормам і правилам». Тобто вказаний пункт договору підряду містить посилання на додаток № 1 до договору, який, зокрема, визначає термін виконання робіт підрядником. У зв’язку із цим, на переконання суду, ПП «Х» зобов’язане було подати не тільки копію договору підряду № 0128 від 03.11.2014, а й додаток № 1 до нього — договірну ціну.Доводи позивача щодо відсутності згаданого обов’язку в учасника закупівлі на тій підставі, що зміст договору не визначає наявність договірної ціни як додатка до договору, який є його невід’ємною частиною, суд не бере до уваги, оскільки додатком до договору є підписаний сторонами документ, що доповнює, пояснює окремі питання договору або договір у цілому. Про наявність додатків достатньо зазначити в тексті або після тексту договору перед підписами сторін. Тобто підписані сторонами додатки до договору є його невід’ємною частиною та обов’язкові для виконання сторонами, незалежно від того, чи вказано про це в тексті договору.

Суд вирішив у задоволенні позовної заяви про визнання протиправними та скасування висновків про результати моніторингу закупівлі відмовити.
* Для отримання детальнішої інформації щодо проведення моніторингу закупівель можна здійснити їх пошук у системі ProZorro за унікальним номером закупівлі, наведеним у даній публікації.
** Тут і далі йдеться про Закон України «Про публічні закупівлі».  
*** Тут і далі йдеться про статус моніторингу в системі ProZorro. 
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО