Допорогові електронні закупівлі: забуте минуле чи сьогодення? Покроковий алгоритм проведення

Анастасія Маляренко
2850
3 Червня 2020
Допорогові електронні закупівлі: забуте минуле чи сьогодення? Покроковий алгоритм проведення
2850
3 Червня 2020

Усім уже відомо, що з 19 квітня 2020 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) (крім р. VI «Процедура торгів з обмеженою участю», який набуває чинності з 19.10.2020), якою впроваджено значні нововведення у сфері проведення закупівель. У зв’язку із введенням у дію Закону та задля впорядкування використання електронної системи закупівель наказом ДП «ПРОЗОРРО» від 17.04.2020 № 18 було внесено зміни до документа «Інструкціяпро порядок використання ЕСЗ у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Інструкція), затвердженого наказом ДП «ПРОЗОРРО» № 10 (далі — Наказ № 10), які ми сьогодні детально розглянемо.

Законодавче регулювання закупівель, вартість який не перевищує 50 тис. грн

Як нам могло здатися на перший погляд, допорогові електронні закупівлі залишилися в минулому відразу після дня набрання чинності Законом, однак у п. 3 ст. 3 Закону передбачено, що в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тис. грн, замовник повинен лише дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до ст. 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (далі — ЕСЗ).

Це означає, що замовник і досі має право застосовувати допорогову електронну закупівлю для задоволення власних потреб, за умови, що їх загальна вартість на рік не перевищить 50 тис. грн та при здійсненні яких замовник обов’язково дотримуватиметься основних принципів публічних торгів, які повинні бути відкритими, чесними, доцільними і забезпечувати добросовісну конкуренцію та однакові умови для всіх учасників.

Однак, як бачимо з вищенаведеного, допорогова електронна закупівля — це не єдиний вихід для замовника в задоволенні потреб, адже якщо річна вартість предмета закупівлі є меншою за 50 тис. грн, то в замовника є вибір щодо здійснення закупівель: через ProZorro Market або ж публікація звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Про перешкоди в закупівлях через ProZorro Market читайте на порталі radnuk.com.ua у статті «Закупівлі через Prozorro Market за новим Законом. Які є перешкоди» та статті «Електронний каталог як альтернатива спрощеним закупівлям».

Оновлена допорогова закупівля

Інструкція зазнала чимало змін, однак почнемо з того, що в ній з’явилося поняття «допорогові закупівлі», що включає в себе придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в ч. 3 ст. 3 Закону, або суб’єктом підприємницької діяльності, що не є замовником у розумінні Закону, на будь-яку суму (п. 3 нової редакції Інструкції).

До незамовників у розумінні Закону належать юридичні особи, інші суб’єкти підприємницької діяльності, що не відповідають критеріям, визначеним у ст. 2 Закону. Отже, дія оновленої Інструкції додатково розповсюджується як на допорогові закупівлі, річна очікувана вартість предмета закупівлі яких не перевищує 50 тис. грн, так і на закупівлі з використанням електронної системи закупівель, які здійснює незамовник у розумінні Закону, що сприятиме ще більшому розвитку ЕСЗ, максимальній конкуренції й економії.

Отже, використати допорогову закупівлю можуть замовники до 50 тис. грн та суб’єкти підприємницької діяльності, що не є замовниками у розумінні Закону,на будь-яку суму.

Покроковий алгоритм проведення допорогової закупівлі

З нормативною базою розібралися, а тому пропоную детально розглянути «змінений» покроковий алгоритм проведення допорогових закупівель за Наказом № 10 з усіма вищевикладеними змінами. Почнемо з того, що відповідно до частини 1 розділу ІІ закупівля в електронній системі закупівель передбачає такі етапи:

  • оголошення про проведення закупівлі;
  • період уточнення інформації, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі;
  • подання пропозицій учасниками;
  • електронний аукціон;
  • розгляд пропозицій учасників;
  • визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі.

Кожен з них детально розкрито в наведеній нижче таблиці.

Найменування етапу  Порядок дій за відповідним етапом  
1. Оприлюднення річного плану закупівель або змін до ньогоРічний план закупівель або зміни до нього замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження (ч. 1 ст. 4)
2. Оголошення про проведення закупівліПід час оголошення закупівлі в ЕСЗ розміщують таку інформацію: – найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; – його категорія; – назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні бути зазначені стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності); – інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі; –  кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг; – строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; – умови оплати; – очікувана вартість предмета закупівлі; – період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів);кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути меншим за два робочих дні); – перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв; – розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати); – розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати); – розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі
3. Період уточнення інформації, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі (період уточнень повинен складати не менше трьох робочих днів)    Після оголошення закупівлі починається період уточнень. На етапі періоду уточнень до кінця строку його завершення фізична / юридична особа має можливість звернутися до замовника через ЕСЗ по роз’яснення щодо інформації, розміщеної під час оголошення про закупівлю, та щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення. Звернення щодо роз’яснення та/або вимоги можуть бути подані в ЕСЗ як щодо всієї закупівлі, так і щодо окремого лота. Звернення щодо роз’яснення та/або вимогу формують лише в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів. Усі питання / відповіді зберігаються в ЕСЗ та є доступними всім користувачам для перегляду. Інформація стосовно автора звернення щодо роз’яснення та/або вимоги в ЕСЗ є анонімною та не розкривається. Питання учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення / зміни оголошення закупівлі. Замовник має можливість вносити зміни в інформацію та документи щодо закупівлі до початку етапу подання пропозицій учасників. Уся історія внесених змін зберігається і доступна для перегляду користувачами. Якщо зміни вносять до інформації і документів, які були завантажені окремими файлами, то такі зміни додатково завантажують в ЕСЗ окремими файлами
4. Подання пропозицій учасниками (строк для подання пропозицій не може бути меншим за два робочих дні)На етапі подання пропозицій до кінця строку його завершення учасники подають пропозиції в ЕСЗ в результаті заповнення електронної форми з окремими полями та завантаження інформації та документів у вигляді електронних документів через авторизовані / попередньо авторизовані електронні майданчики. Кожен учасник має можливість подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про закупівлю частини предмета закупівлі (лота). Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, ЕСЗ не приймає. Учасник має можливість вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до кінцевого строку завершення етапу подання пропозицій учасників, визначеного замовником. Уся історія внесених змін до пропозиції зберігається в ЕСЗ та стає доступною для перегляду користувачами після закінчення етапу електронного аукціону. ЕСЗ надає можливість учасникові відкликати (анулювати) свою пропозицію до закінчення строку її подання, установленого замовником. Увага! Інформація, зазначена в пунктах 2, 3, 4 розділу ІІ, подана окремими файлами, повинна мати розширення .dос, .dосх, .ррt, .ррtх, .рdf, .jреg, .рng та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Заборонено обмежувати перегляд цих файлів у результаті встановлення на них паролів або в будь-який інший спосіб
5. Електронний аукціонДату й час електронного аукціону ЕСЗ призначає автоматично. Перед початком етапу електронного аукціону ЕСЗ автоматично розкриває інформацію про ціни / приведені ціни пропозицій учасників. Інформація про учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення етапу електронного аукціону. Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано більше ніж одну пропозицію, то ЕСЗ активує єдиний модуль «Аукціон». Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано одну пропозицію, то ЕСЗ автоматично переходить до етапу розгляду пропозицій учасників. Усі користувачі мають можливість у режимі онлайн (оn-lіnе) спостерігати за ходом електронного аукціону. Доступ учасників до єдиного модуля «Аукціон» відбувається через авторизовані / попередньо авторизовані електронні майданчики. Перед початком електронного аукціону ЕСЗ робить паузу (5 хвилин), після якої автоматично оголошує раунд. У кожному раунді учасники в порядку, визначеному від пропозиції з найвищою до найнижчої ціни / приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами / приведеними цінами — першою наданою пропозицією, протягом двох хвилин мають можливість знизити ціну / приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни / приведеної ціни. Під час раунду до завершення часу подання ціни пропозиції учасник має можливість змінювати ціну / приведену ціну своєї пропозиції. Якщо учасник не здійснює дії щодо зміни ціни / приведеної ціни його пропозиції, то ЕСЗ зберігає попередню ціну / приведену ціну пропозиції учасника й надає можливість наступному учасникові подати ціну / приведену ціну його пропозиції. Аукціон відбувається в три етапи (раунди), пауза між раундами складає дві хвилини
6. Розгляд пропозицій учасників (визначення переможця). Період не встановленоНа етапі розгляду пропозицій учасників ЕСЗ автоматично розкриває всю інформацію, зазначену в пропозиціях учасників, відбувається формування переліку учасників від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни / приведеної ціни. Документи замовника з інформацією щодо переможця закупівлі та/або відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції він завантажує в ЕСЗ окремими файлами. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція учасника, у разі відхилення попередньої найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, ЕСЗ визначає автоматично. При цьому замовник повторно здійснює в ЕСЗ дії щодо визначення переможця закупівлі
7.Розгляд пропозицій учасників (відхилення пропозиції)Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником з’являється в електронній системі закупівель та автоматично надходить учасникові, пропозицію якого відхилено через електронну систему закупівель. Учасник, пропозицію якого відхилено, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь. За що ж відхиляти учасника? В інструкції про допорогові закупівлі зазначено, що переможець — це учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам та вимогам до предмета закупівлі, визначеним замовником, визнана найбільш економічно вигідною і якого замовник визначив переможцем. Отже, відхиляємо учасника за те, що його пропозиція не відповідає умовам закупівлі, а також якщо пропозиція учасника не відповідає вимогам до предмета закупівлі
8. Визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі (договір про закупівлю, розміщують протягом двох робочих днів з дня його укладення)  На етапі визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі замовником, у разі прийняття замовником рішення про визначення переможця закупівлі, в ЕСЗ з’являється інформація про намір укласти договір з переможцем закупівлі в результаті завантаження окремого файла. ЕСЗ формує інформацію про переможця закупівлі (назва переможця закупівлі, ціна його остаточної пропозиції, документи щодо пропозиції). Договір про закупівлю, який розміщують в ЕСЗ протягом двох робочих днів з дня його укладання, є у вільному доступі для перегляду користувачами. У разі відміни закупівлі замовник зазначає підстави для такої відміни в результаті заповнення відповідних полів та завантаження окремого файла з відповідною інформацією. Якщо до кінця завершення строку подання пропозицій учасників не зареєстровано жодну пропозицію, то ЕСЗ автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася. Якщо до кінця завершення строку розгляду пропозицій учасників замовник відхилив усі подані пропозиції учасників, то ЕСЗ автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася

Як бачимо, алгоритм проведення допорогових закупівель не надто відрізняється від того, що діяв до набрання чинності старою редакцією Закону, та відповідних змін до Наказу № 10, тому переконана, що проблем з оголошенням та проведенням такої закупівлі не повинно виникати. А для того, аби ви мали загальне уявлення, які етапи проходить замовник при створенні допорогової закупівлі, ми підготували для вас загальну схему допорогової закупівлі, яку зображено нижче (рис. 1).

Рис.1

На завершення можемо підсумувати, що допорогова закупівля стала ще менш тривалою, аніж раніше. Однозначно спростили етапи її проведення. Прибрали максимальний строк на укладення договору, який до змін у Наказі № 10 становив 30 днів, за які замовник повинен був з моменту завершення аукціону або укласти договір, або відмінити закупівлю. А тому зберегти максимальну конкуренцію та зниження ціни буде ще простіше, що не може не тішити.


Додатково пропонуємо переглянути вебінар на тему: Закупівля через електронний каталог (Prozorro Market)

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)