Здійснення видатків на закупівлю робіт згідно з економічною класифікацією

Олена Жадан
2409
3 Серпня 2018
Здійснення видатків на закупівлю робіт згідно з економічною класифікацією
2409
3 Серпня 2018

У замовників у процесі виконання покладених на них завдань та функцій може виникати потреба в здійсненні закупівлі робіт. У такому разі перш за все замовникові потрібно визначити предмет закупівлі таких робіт, послуговуючись вимогами Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454, та, у випадку необхідності, провести процедуру закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон).  

Визначення предмета закупівлі робіт

Предмет закупівлі робіт замовник визначає згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з огляду на ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2013 року № 293 (далі — ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), а також галузеві будівельні норми ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджені наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої – п’ятої цифр національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі — ДК 021:2015).

Відповідно до державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 4 червня 2014 року № 163 (далі — ДБН А.2.2-3:2014), під будівництвом розуміють нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт й технічне переоснащення об’єктів будівництва. Та згідно з п. 3.12 ДБН А.2.2-3:2014 потрібно зазначити, що об’єктом будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

У разі необхідності проведення процедури закупівлі замовник визначає вартість предмета закупівлі робіт, тобто розраховує для всього об’єкта будівництва суму загальних витрат на трудові та матеріально-технічні ресурси, які можуть включати ціну устаткування, меблів або інших ресурсів, необхідних для виконання повного комплексу цих робіт.

На стадії проектування будівництва в кошторисній документації визначають його вартість, яку використовують для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі.

Економічний напрямок для закупівлі робіт

Потрібно зазначити, що видатки на придбання матеріалів та виконання робіт з капітального будівництва, реконструкції і ремонту необхідно оплачувати за кодами економічної класифікації видатків (далі — КЕКВ): 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» та 3120 «Капітальне будівництво (придбання)», 3130 «Капітальний ремонт», 3140 «Реконструкція та реставрація».

Вартість робіт з будівництва може включати вартість придбання обладнання, тож у замовника виникає запитання щодо того, за яким КЕКВ оплачувати видатки на це будівництво, а саме: обладнання оплачувати за окремим КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» чи за тим КЕКВ, що й роботи [наприклад, 3120 «Капітальне будівництво (придбання)]»?

Розглянемо приклад: замовникові для закупівлі робіт з будівництва на об’єкті «Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні» (код ДК 021:2015 45215000-7 «Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень») виділено кошти за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів», який, згідно з економічною класифікацією видатків, належить до категорії КЕКВ 3120 «Капітальне будівництво (придбання)». Для виконання робіт з будівництва цього об’єкта кошторисною документацією передбачено придбання обладнання для хірургічного комплексу.

Кошторисом вартості підрядних робіт є договірна ціна, яку узгоджують замовник і підрядник та використовують при проведенні взаєморозрахунків.

У договірній ціні зазначають вартість матеріальних ресурсів (рис. 1).

Рис. 1

На підставі договірної ціни в договорі про закупівлю робіт з капітального будівництва у складі ціни предмета договору передбачено вартість обладнання — 20 464,36 178 тис. грн (рис. 2).

Рис. 2

Як видно з рисунка 2, договірна ціна (102 609,38 992 тис. грн) скаладається з: вартості будівельних робіт (82 145,02 814 тис. грн) та вартості обладнання (20 464,36 178 тис. грн). Крім цього, будівництво передбачено здійснювати більш ніж протягом 2018 року, тож зазначено суму, яку буде сплачено за виконані роботи протягом цього ж року, а саме 4 485,000 тис. грн (та її призначення — будівельні роботи).

Відповідно до п. 5.1.2ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 кошторисна вартість будівництва складається не тільки з будівельних робіт, але й включає вартість устаткування, що монтують чи не монтують, меблів, інвентарю та інших витрат. До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що є в кошторисах на будівництво, належать:

 1. вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб’єктний склад:
  1.1 комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) устаткування, що монтують чи не монтують, у тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів тощо;
  1.2 транспортних засобів, технологічно пов’язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектною документацією, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів тощо;
  1.3 контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв’язку тощо;
  1.4 інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включають до первісного фонду об’єктів виробничого призначення, тощо;
  1.5 устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення об’єктів невиробничого призначення, тощо;
 2. вартість шефмонтажу устаткування.

Отже, кошторисна документація може включати вартість устаткування, необхідного для виконання робіт. Натомість це не обов’язкового повинно бути устаткування, яке монтують, тому що нормами ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 передбачено, що в кошторисній документації може бути устаткування, яке не монтують, однак якщо воно наявне у складі кошторисної документації, то оплата буде проходити за тим економічним напрямком, що й інші роботи.

Відповідно до п. 5.4.6.4 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 кошти на складання і розташування устаткування, що не монтують, меблів та інвентарю визначають кошторисним розрахунком у розмірі 0,7 % від загальної вартості такого устаткування, меблів та інвентарю з подальшим урахуванням цих коштів в об’єктному кошторисі (графа 4 «Будівельні роботи»).

Потрібно також зазначити, що замовник під час прийняття рішення про визначення КЕКВ повинен послуговуватися напрямом, за яким затверджено видатки в кошторисі установи замовника для закупівлі необхідних робіт, наприклад, КЕКВ 3120 «Капітальне будівництво (придбання)», зокрема КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів», та використовувати кошти тільки за їх цільовим призначенням, тобто відповідно до бюджетних асигнувань, визначених кошторисом видатків.

Якщо видатки на придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт, затверджено в кошторисі видатків установи замовника за тим же КЕКВ, за яким і самі роботи, то за іншим КЕКВ видатки на закупівлю матеріалів здійснювати не можна, тому що це не відповідатиме коду економічної класифікації видатків.

Таким чином, при здійсненні видатків за виконання робіт з будівництва необхідно послуговуватися правилами визначення вартості з будівництва та затвердженим замовнику кошторисом видатків.

Список використаних джерел

 1. Бюджетний кодекс України: кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.
 2. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
 3. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі: затв. наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 448/28578 [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16.
 4. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: наказ Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333 [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12.
 5. Національний стандарт України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2013 року № 293 [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_d_1_1_1_2013/5-1-0-1113.
 6. Державний класифікатор ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 [Електронний ресурс]. — Режим доступу https://dk21.dovidnyk.info/
 7. Державні будівельні норми ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та змГБН чи іст проектної документації на будівництво», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 4 червня 2014 року № 163 [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://www.afo.com.ua/doc/DBN_A.2.2-3-2014.pdf
Закупівля робіт

Публікації, тематикою яких особливості здійснення закупівель робіт