Строки звітування за старою редакцією Закону

Тетяна Мішта
2944
19 Грудня 2020
Строки звітування за старою редакцією Закону
2944
19 Грудня 2020

Питання читача

Розтлумачте, будь ласка, у які строки необхідно звітувати про виконання договору про закупівлю та яким Законом керуватися, якщо договір про закупівлю укладено за результатами процедури закупівлі, розпочатої до 19 квітня 2020 року?

Відповідь експерта

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) у новій редакції має низку змін, які стосуються, зокрема, звітування про виконання договору про закупівлю. Так, починаючи з 19 квітня 2020 року законодавством передбачено значно триваліший термін для оприлюднення звіту про виконання договору та передбачено, яка саме інформація має міститися в такому звіті.

Однак Прикінцевими та перехідними положеннями Закону передбачено, що процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону. Договори про закупівлю, укладені в порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться в порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону.

Водночас попередня редакція Закону України «Про публічні закупівлі», яка регулювала правовідносини щодо закупівель, встановлювала, що звіт про виконання договору оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, його виконання або розірвання.

Одночасно в рішенні Конституційного суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 вказано, що в регулюванні суспільних відносин застосовуються різні способи дії в часі нормативно-правових актів.

Перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може здійснюватися, зокрема, негайно (безпосередня дія), шляхом перехідного періоду (ультраактивна форма) і шляхом зворотної дії (ретроактивна форма).

Ба більше, Конституційний суд України зазначає, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині 1 статті 58 Конституції  України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший  нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Проте надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.

Оскільки в новій редакції Закону відсутня вказівка на зворотну дію в часі, його норми не розповсюджуються на правовідносини, що виникли до введення їх у дію.

У такому разі звіт про виконання договору про закупівлю, укладеного до введення в дію чинної редакції Закону, оприлюднюється згідно з тими нормами, що регулювали такі правовідносини в той час. Тобто в порядку і строки, передбачені попередньою редакцією Закону, що кореспондується, і з вимогами Прикінцевих та перехідних положень чинної редакції, які в частині раніше укладених договорів про закупівлю  встановлюють спосіб їх зміни і виконання згідно з положеннями саме попередньої редакції Закону про публічні закупівлі.

І, як завжди, на порталі RADNUK.COM.UA ви маєте змогу взяти для власного використання зразки документів, зокрема форму звіту про виконання договору, у розділі «Зразки документів замовникам».

Звітування у закупівлях

Публікації, тематикою яких є питання щодо створення та розміщення замовниками інформації згідно Закону України «Про публічні закупівлі»

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО