Зміна практики органу оскарження в прикладах (Щодо відсутності інформації в довідці МТБ)

Редакція
1585
9 Жовтня 2019
Зміна практики органу оскарження в прикладах (Щодо відсутності інформації в довідці МТБ)
1585
9 Жовтня 2019

Щодо відсутності інформації в довідці МТБ (рішення 2018 року)

У даній рубриці на шпальтах жовтневого випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» розглянемо практику органу оскарження, а саме рішення попереднього складу Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія) та нового складу Колегії Антимонопольного комітету України. Ознайомитися з предметом оскарження, підставами для оскарження та з позиціями органу оскарження ви можете нижче.

Номер рішення та оголошення про закупівлю*: рішення № 6294-р/пк-пз від 26.06.2018, оголошення № UA-2018-05-02-000032-c

Вимога тендерної документації. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов технічного завдання, що будуть безпосередньо залучені при виконанні робіт за формою:

Позиція скаржника. Скаржник зауважує, що ТОВ «Х» надало довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, в якій не зазначило інформацію про марку обладнання, що є порушенням умов тендерної документації (далі — Документація) в цій частині.

Позиція замовника. Замовник із цього приводу надав пояснення, в яких зазначив про надання переможцем довідки від 11.05.2018 № 2, яка, на думку замовника, відповідає формі, зазначеній у пункті 1.1 додатка 2 Документації, містить необхідну інформацію щодо наявності матеріально-технічної бази учасника, а саме назву й тип машини, механізму, устаткування тощо, термін експлуатації, наявну кількість, технічний стан та зазначено приналежність (власна чи орендована). Замовник вважає достатнім зазначення в третьому стовпчикові лише терміну експлуатації без зазначення марки, оскільки відсутність марки не впливає на зміст та ціну пропозиції, а також на якість при виконанні робіт. Зважаючи на зазначене, замовник не вважає відсутність марки підставою для відхилення пропозиції.

Позиція органу оскарження. У складі пропозиції ТОВ «Х» міститься архівна папка «Файл № 2-1 Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені ст. 17 Закону.rar» з довідкою від 11.05.2018 № 2 про наявність товаро-матеріальних цінностей та обладнання, необхідних для виконання договору про закупівлю, в якій за позиціями 1–15, 18, 23–24, 26, 28 відсутня інформація стосовно марок наведених машин, механізмів, устаткування тощо, що є порушенням умов Документації в цій частині. Зважаючи на вищенаведене, пропозиція ТОВ «Х» не відповідала умовам Документації в цій частині.

Щодо відсутності інформації в довідці МтБ (рішення 2019 року)

Номер рішення та оголошення про закупівлю*:рішення № 10961-р/пк-пз від 09.08.2019, оголошення № UA-2019-05-21-002343-a

Вимога тендерної документації. Надати копію інформаційної довідки про наявність обладнання (машин та механізмів), необхідного для надання послуг з поточного середнього ре-монту, відповідно із зазначенням щодо кожної одиниці обладнання назви, типу (марки), реєстраційного номера або державного номерного знака відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (стосовно машин та механізмів, які підлягають обов’язковій державній реєстрації), інвентарного номера (стосовно обладнання (машини та механізми), реєстрація яких не передбачена чинним законодавством України), року випуску, власне, орендоване.

Позиція скаржника. Відповідно до протоколу тендерного комітету від 19.07.2019 № 4 підставою для відхилення пропозиції скаржника стало те, що в «Довідці про наявність обладнання, машин та механізмів…» від 19.06.2019 № 01 за пунктом 14 відсутня інформація щодо типу (марки) моделі, що не відповідає вимогам пункту 1 додатка 1 «Документи, які вимагаються для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям» Документації.

Позиція органу оскарження. У складі пропозиції скаржника міститься довідка про наявність обладнання, машин та механізмів, необхідних для закупівлі, із зазначенням переліку машин та механізмів, в якій зазначено, зокрема, за позицією 14 «ємність для води», тип (марка) і т. д. Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Документації, формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки та описки. Замовник не довів, що оформлення пропозиції у спосіб, наведений вище, впливає на зміст пропозиції. Зважаючи на вищевикладене, а також на визначення формальних помилок у Документації та Законі, замовник неправомірно відхилив пропозицію скаржника на підставі вищенаведеного.

Звертаємо увагу читачів! За номером оголошення про закупівлю ви можете на вебпорталі prozorro.gov.ua перегля-нути обставини справи та повний текст рішення Колегії.  
Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання