Ви запитуєте, ми відповідаємо

Редакція
531
24 Червня 2015
Ви запитуєте, ми відповідаємо
531
24 Червня 2015

Доброго дня! Наше підприємство провело процедуру закупівлі автомобіля. Під час розгляду пропозицій учасників встановлено, що одна з пропозицій не відповідає документації конкурсних торгів. Зокрема, відповідно до ДКТ від учасника вимагають довідку про несудимість, дата надання якої є не ранішою, аніж дата публікації оголошення про проведення торгів.

Дата публікації — 23.08.14, довідка, надана учасником, датована 05.08.14. Тобто до дати публікації оголошення, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів. У зв’язку із чим комітет з конкурсних торгів прийняв рішення про відхилення пропозиції учасника на підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

На даний час надійшла скарга від громадської організації на те, що дії підприємства є незаконними (ненадання довідки про несудимість з відповідною датою не можуть вважатися достатньою підставою для відхилення пропозиції), пропозицію учасника відхилено формально, а також на те, що замовник узагалі не мав права вимагати таку довідку, оскільки кваліфікаційні критерії встановлені лише ст. 16 Закону, де така довідка не передбачена. Чи є законними дії замовника з відхилення пропозиції учасника та чи має право замовник установлювати інші критерії, аніж ті, які передбачені ст. 16 Закону та які визначені ст. 17 Закону?

— Доброго дня! У ч. 1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зазначено, що замовник приймає рішення про відмову учасникові, учасникові попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі невідповідності учасника вимогам, що містяться в п. 1-7 ч. 1 даної статті.

Щоб установити відповідність чи невідповідність учасника таким вимогам, замовники мають вимагати в документації конкурсних торгів надання певних підтвердних документів. Відповідно до роз’яснення Мінекономрозвитку № 3302-05/46114-06 від 27.12.2013 [повний текст — у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 2 (29) за лютий 2014 р. на стор. 26–28], якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено Уповноважений орган на їх видавання, пропонуємо замовникові при підготовці документації конкурсних торгів встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Тому вимога замовника щодо надання учасниками у складі своєї пропозиції конкурсних торгів довідки про несудимість є правомірною. Тобто замовник мав право прийняти рішення про відхилення пропозиції учасника на підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону як такої, що не відповідала вимогам документації конкурсних торгів. Оскільки при підготовці пропозицій учасники мають чітко керуватися вимогами документації.

Також звертаємо увагу на те, що в типових випадках Антимонопольний комітет України приймав рішення на користь учасника, оскільки ненадання довідки про несудимість з відповідною датою не може бути достатньою підставою для відхилення пропозиції, якщо ціна пропозиції учасника, яку відхиляють, нижча. У цьому випадку посилаються на ч. 1 ст. 3 Закону, а саме на те, що закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням; вільне переміщення товарів; свобода надання послуг.

Детальніше з інформацією щодо документального підтвердження відповідності учасника вимогам ст. 17 Закону ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 р. на стор. 9–16.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання