Оскарження в АМКУ відповідно до Закону зі змінами від 30.09.2015

Світлана Бовсунюк
726
8 Грудня 2015
Оскарження в АМКУ відповідно до Закону зі змінами від 30.09.2015
726
8 Грудня 2015

Напевно, кожен другий комітет конкурсних торгів замовника зіштовхнувся з ситуацією, коли його дії або рішення оскаржувались учасниками процедури закупівлі. На сьогоднішній день, після внесення змін до Закону України  «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон, Закон про держзакупівлі) від 30.09.2015 року,  процедура оскарження зазнала ряду кардинальних змін.

Для вашої зручності, у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель»  № 9(48) за вересень 2015 року на сторінках 18-24 редакція журналу сформувала покроковий алгоритм дій учасника у разі захисту прав за допомогою Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ). В даній статті розглянемо особливості застосування норм Закону з урахуванням змін щодо порядку оскарження дій та рішень замовника.

Обовязкове зазначення обґрунтування в скарзі

В ч. 1 ст. 18 Закону містяться вимоги щодо змісту та форми скарги, що подається до органу оскарження суб’єктом оскарження. Законом України від 15.09.2015р. № 679-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» ст. 18 Закону про держзакупівлі доповнено ще одним абзацом, відповідно до якого зміст скарги має містити обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

А отже, скаржнику необхідно конкретно вказати які саме його права чи законні інтереси порушено в конкретному випадку та якими рішеннями, дією чи бездіяльністю замовника спричинено таке порушення.

Тобто, якщо раніше обґрунтування причини звернення до органу оскарження не було обов’язковим, то наразі  останнє має бути вказано, інакше подана суб’єктом оскарження скарга буде залишена АМКУ без розгляду на підставі ч. 6 ст. 18 Закону.

Строк подання Замовником на оприлюднення рішення на звернення Учасника

В ч. 3 ст. 18 Закону містяться положення щодо можливості звернення до замовника, генерального замовника з вимогою щодо усунення порушень під час проведення процедури закупівлі. В редакції Закону до 30.09.2015 року ч. 3 ст. 18 Закону виглядала наступним чином, – «Замовник, генеральний замовник повинні повідомити всіх заінтересованих осіб  про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно подати на оприлюднення таке рішення  разом зі зверненням  на веб-портал Уповноваженого органу».

В новій редакції дані положення містять обов’язок замовника, генерального замовника повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно, протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Тож, якщо раніше замовник, генеральний замовник повинен був повідомляти про розгляд звернення всіх заінтересованих осіб, то наразі про це повідомляється лише заявник. Отже новою редакцією Закону встановлено конкретний строк для подання рішення за результатами розгляду звернення, для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

Порядок оприлюднення звернень

Що ж до порядку подання вказаних документів для оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу, то, як зазначалося нами в Журналі № 3(42) за березень 2015 року, у своєму листі-відповіді від 02.12.2014 року № 206/6689/04 ДП «Зовнішторгвидав України» зазначило, що «За результатами розгляду звернення з вимогою усунення порушень під час проведення процедури закупівлі замовником може бути прийнято два рішення:

  • звернення відхилено, в такому разі замовник подає до Веб-порталу інформацію щодо причин відхилення звернення у формі роз’яснення до документації конкурсних торгів (РДКТ подається у вигляді файла), до якого прикріплює відповідне звернення (у вигляді файла);
  • звернення прийнято, в такому разі замовник подає до Веб-порталу зміни до документації конкурсних торгів (ЗДКТ подається у вигляді файла), до якого прикріплює відповідне звернення (у вигляді файла).»

Зміни щодо дій органу оскарження

Також зміни торкнулися й деяких прав органу оскарження щодо прийняття рішення про припинення розгляду скарги. Якщо раніше АМКУ, у разі відкликання скарги скаржником, міг прийняти рішення про припинення розгляду даної скарги, а міг і не припиняти такий розгляд (за певних обставин), то зараз абз. 4 ч. 7 ст. 18 Закону встановлено обов’язок органу оскарження прийняти рішення про припинення розгляду скарги, у разі якщо останню відкликав суб’єкт оскарження. Іншого варіанта дій АМКУ даною нормою не встановлено. Що стосується решти умов порядку оскарження процедур закупівель в органі оскарження, то вони залишилися незмінними.

Звертаємо вашу увагу на те, що нещодавно відбулася зміна найменування вулиці місцезнаходження АМКУ з «вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035» на «вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03680». Проте слід відзначити, що така зміна відображена лише в документах, які готує АМКУ (у рішеннях, запитах тощо.) На офіційному веб-сайті даного органу вказано адресу, як «вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035».

Також, хочеться наголосити, що процедура оскарження — це встановлена Законом гарантія дотримання базових принципів провадження діяльності у сфері державних закупівель, серед яких — недискримінація учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, добросовісна конкуренція серед учасників та інші. А отже, відтепер сторони процедури оскарження повинні ретельно визначати строки для надання скарги, спираючись на характер предмета оскарження, адже якщо вчасно не подати скаргу, то скаржник втратить законодавчо регламентовану можливість захисту прав та інтересів за допомогою Антимонопольного комітету України.

Строки для подання скарги встановлюються в залежності від предмету оскаржування

Одним з нововведень Закону про держзакупівлі є розмежування строків подання скарг в залежності від предмету оскарження. В попередній редакції ст. 18 Закону містила інформацію щодо загальних строків подання скарги до органу оскарження, та було вказано, що скарги щодо документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) можуть подаватись у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, цінових пропозицій). Для кращого розуміння змісту всіх змін, нижче наводимо Вам  інформацію у вигляді таблиці.

Таблиця

№ п/пПредмет оскарженняСтроки для подання скаргиКоментарПриклад
1Скарги, що стосуються процедури закупівліНе пізніше 10-ти днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав  чи законних інтересів, але до дня укладення договору про закупівлю.Скарги можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, але не порушуючи вказаних строків.  1. Учасник скаржиться щодо неправомірності прийняття рішення про відхилення його пропозиції.
2. Скарга щодо акцептування замовником пропозиції учасника, яка не є найбільш економічно вигідною, тощо
2Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій)Не пізніше ніж за 4 дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за 3 дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.Скарги щодо положень (вимог) документації конкурсних торгів можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, але не порушуючи вказаних строків.1. Учасник скаржиться на встановлення замовником в ДКТ дискримінаційних вимог.
2. Скарга щодо необхідності подання учасниками документів, не передбачених вимогами Закону, та ін.
3Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій)Не пізніше ніж за 4 дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за 3 дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.Скарги щодо дій, рішень чи бездіяльності замовника можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, але не порушуючи вказаних строків.  Такими діями можуть бути, наприклад, ненадання замовником відповіді на звернення учасника, право на яке надано ч.1 ст. 23 Закону про держзакупівлі.
4Скарги, які стосуються положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) якщо замовником вносились зміни після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення.Не пізніше ніж за 4 дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за 3 дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.Не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.  Учасник скаржиться на змінені положення документації,  якими встановлено дискримінаційну вимогу надати копії аналогічних договорів саме від бюджетних організацій
5Скарги, щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами яких є одне чи кілька рішень Антимонопольного комітету по суті , прийнятого (их) після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведенняНе пізніше ніж за 4 дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за 3 дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.Не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано. Після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до документації , внесених замовником.Після рішення АМКУ внести зміни до документації конкурсних торгів, замовник вніс зміну, яка містить дискримінаційну вимогу  надати копії аналогічних договорів на суму 1 млн грн.  
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю  розглядаються в судовому порядку

Тож, радимо учасникам звертати увагу на строки подання скарг до АМКУ, з метою уникнення в подальшому підстав для залишення таких скарг без розгляду.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання