2 позиції щодо надання «24 годин» – оберіть свою

Наталія Чабан
2460
27 Лютого 2021
2 позиції щодо надання «24 годин» – оберіть свою
2460
27 Лютого 2021

Механізм «24 години», який надає можливість учасникам виправляти невідповідності в документах тендерної пропозиції, викликає ще багато непорозумінь та різних протиріч навіть у лавах контролюючих органів. Одне з головних запитань: чи залишається право учасника на перемогу, якщо останнім у складі тендерної пропозиції не завантажено документа, що підтверджує кваліфікаційні критерії та право підпису тендерної пропозиції та / або договору про закупівлю?

Розглянемо практику Державної аудиторської служби з цього питання на прикладі запропонованого моніторингу за № UA-M-2020-10-16-000028.

Оголошення:UA-2020-06-17-004107-c
Інформація про закупівлю: ДК 021:2015:14820000-5: Скло

За результатами аналізу розгляду тендерних пропозицій встановлено: «…що замовником у протоколі розгляду тендерної пропозиції від 09.07.2020 № 463 зазначено про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ “О”, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, на підставі частини 1 статті 31 Закону як такої, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. Зокрема, учасником ТОВ “О” у складі тендерної пропозиції не надано протокол (витяг з протоколу) загальних зборів або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи щодо надання повноважень на підписання (укладення) договору за результатами тендеру у випадках, коли існують відповідні обмеження згідно статуту або відповідного документа, в якому міститься необхідна та достатня інформація для перевірки замовником повноваження посадової особи щодо обмеження, зазначеного у статуті, чим не виконано вимоги підпункту 2.1.2 пункту 2 таблиці 2 Додатка 2 до ТД.

Відповідно до частини 16 статті 29 Закону, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та /  або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та  / або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону та на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та / або договору про закупівлю.

Крім того, відповідно до частини 9 статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.

З метою з’ясування питання нерозміщення замовником на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах учасника ТОВ “О” Південним офісом Держаудитслужби у межах проведення моніторингу було надано замовнику запит на пояснення від 02.11.2020.

Замовником надано пояснення від 05.11.2020, які не спростовують встановлене порушення. Враховуючи вищевикладене, замовником не розміщено у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах учасника ТОВ “О”, чим недотримано вимоги частини 16 статті 29 Закону та не надано учаснику можливість виправити наведені у протоколі розгляду тендерної пропозиції від 09.07.2020 № 463 невідповідності та розглядати тендерну пропозицію з урахуванням виправлених або невиправлених невідповідностей, як це передбачено частиною 9 статті 26 Закону».

Висновок про наявність або відсутність порушень

За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій установлено порушення частини 16 статті 29 Закону.

Коментар редакції

Стаття 29 Закону викликає безліч протиріч серед закупівельної спільноти через неоднозначне її трактування в частині: «…виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та / або подання яких вимагалось тендерною документацією…», у зв’язку з чим для знаходження відповіді з цього питання пропоную ознайомитися з позицією представників АМКУ, як Органу оскарження, та Мінекономіки, як Уповноваженого органу.

Так, у своєму інтерв’ю голова АМКУ Ольга Піщанська зазначає: «…законодавець розмежовує документи та / або інформацію, подані учасником, й інформацію та / або документи, подання яких є вимогою тендерної документації. За таких умов Закон передбачає можливість виправлення недоліків як у документах, наданих учасником, так і в документах, які вимагав замовник у тендерній документації. При цьому відсутність документа, надання якого є вимогою тендерної документації, є невідповідністю інформації, що вимагалася тендерною документацією».

З повним текстом ознайомтесь на порталі RADNUK.COM.UA у статті: «Інтерв’ю з представником АМКУ щодо неоднозначного трактування виправлення помилок учасниками протягом 24 годин».

Водночас заступник директора Департаменту регулювання публічних закупівель Мінекономіки зазначає: «…друга ситуація виникне в разі наявності інших підстав для відхилення, коли учасник процедури закупівлі в цілому не надав документів, яких від нього вимагали. У такому разі замовник приймає рішення про відхилення на підставі, яка встановлена Законом для такого випадку (пункт 1 частини 1 статті 31 Закону), а тому не потребує надання повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, наведених у статті 29 Закону, навіть за їх наявності…».

З повним текстом ознайомтесь на порталі RADNUK.COM.UA у статті: «Важливі питання щодо виправлення протягом 24 годин розглядаємо з представником Мінекономіки».

Як бачимо, позиція та бачення АМКУі Мінекономіки щодо усунення учасником невідповідностей в електронній системі закупівель шляхом дозавантаження документів, надання яких передбачалося вимогами тендерної документації, є різними.

У свою чергу аудиторська служба, як видно із зазначеного вище висновку моніторингу, дотримується позиції надання учаснику «24 годин» на виправлення виявлених замовником невідповідностей в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, шляхом завантаження через електронну систему закупівель нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин.

На завершення і для остаточного роз’яснення ситуації пропонуємо до уваги показове рішення Одеського окружного адміністративного суду від 10.02.2021 № 94766397 у справі № 420/12982/20, яким визнано неправомірними дії замовника в частині відхилення  учасника та ненадання йому можливості виправити встановлені невідповідності шляхом дозавантаження нових документів.

Ураховуючи викладене та з метою уникнення процедури оскарження, виявлення ознак порушення за результатами моніторингу, радимо замовникамнадавати учасникові так званий другий шанс на перемогу, якщо останнім у складі тендерної пропозиції не завантажена будь-яка інформація / документ, що підтверджує право підпису тендерної пропозиції та / або договору про закупівлю та відповідність учасника кваліфікаційним критеріям

Моніторинг закупівель

Публікації щодо здійснення органом державного фінансового контролю такого виду контролю як моніторинг закупівель, зокрема, новини моніторингу, приклади, коментарі, особливості, судова практика щодо моніторингу

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО