Алгоритм проведення багатолотової спрощеної закупівлі

Редакція
2213
27 Липня 2021
Алгоритм проведення багатолотової спрощеної закупівлі
2213
27 Липня 2021

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) у чинній редакції спрощена закупівля — це придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 і 2 частини 1 статті 3 Закону.

Також Законом передбачено, що частина предмета закупівлі (лот) — це визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі / спрощеної закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Отже, спрощена закупівля, як і процедури закупівель, може бути багатолотовою (мультилотовою) у разі наявності в замовника такої потреби, тож розглянемо алгоритм її проведення.

Визначаємо предмет закупівлі з урахуванням його поділу на лоти

Предмет закупівлі замовник визначає відповідно до Закону, із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749 (далі — Єдиний закупівельний словник, ДК 021:2015), відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 № 708 (далі — наказ № 708), з урахуванням Порядку розміщення інформації  про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 11.06.2020 № 1082 (далі — наказ № 1082), та з урахуванням особливостей визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг (наприклад, щодо закупівлі лікарських засобів,  послуг з виконання науково-технічних робіт тощо).

Так, відповідно до наказу № 708 замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) таким чином:

  • для закупівлі товарів, робіт або послуг згідно із загальними положеннями Порядку визначення предмета закупівлі — за показниками четвертої-восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, обсягом, номенклатурою, місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;
  • для закупівлі лікарських засобів — замовник може визначити лоти за міжнародною непатентованою назвою лікарського засобу, формою випуску, дозуванням, обсягом та / або місцем поставки лікарських засобів;
  • для закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.1997 № 822, замовник визначає різні теми науково-технічних робіт як окремі лоти.

Детально про поділ предмета закупівлі на лоти читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «Як ділити закупівлю на лоти: нюанси та помилки».

Алгоритм спрощеної закупівлі за лотами

Найменування етапу

Порядок дій замовника на відповідному етапі

1. Оприлюднення річного плану закупівель або змін до нього

Річний план закупівель та зміни до нього замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження (частина 1 статті 4 Закону).

 Рекомендації:

  • назву предмета закупівлі замовник зазначає із урахуванням вимог пункту 2 частини 2 статті 4 Закону —  назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
  • зазначається загальна очікувана вартість предмета закупівлі, із урахуванням очікуваної вартості всіх лотів;
  • у полі «Примітки» замовник може зазначити додаткову інформацію та / або очікувану вартість щодо кожного окремого лота.

2. Оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкту договору про закупівлю

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю оприлюднюються не пізніше ніж за 6 робочих днів* до кінцевого строку подання пропозицій (частина 1 статті 10 Закону).

ОБОВ’ЯЗКОВО під час оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі встановлюємо маркер у полі «Мультилотова закупівля» (Рис. 1). Інакше замовник не зможе зазначити інформацію щодо кожного окремого лота в межах даної закупівлі, а учасники, відповідно, не матимуть технічної змоги подати пропозиції щодо кожного окремого лота.

Після встановлення маркера «Мультилотова закупівля» в електронній системі закупівель замовнику будуть доступні відповідні поля для заповнення інформації щодо кожного окремого лота (Рис. 2).

В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі обов’язково зазначаються (частина 3 статті 14 Закону):

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (рекомендуємо в даному розділі виокремити технічні, якісні та інші характеристики щодо кожного лота окремо);

4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг (рекомендуємо в даному розділі виокремити кількість та місце поставки щодо кожного лота окремо);

5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг (рекомендуємо в даному розділі виокремити строк поставки щодо кожного лота окремо);

6) умови оплати (рекомендуємо в даному розділі виокремити умови оплати щодо кожного лота окремо);

7) очікувана вартість предмета закупівлі (рекомендуємо в даному розділі виокремити очікувану вартість щодо кожного лота окремо);

8) період уточнення інформації про закупівлю (не менше 3 робочих днів* з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель);

9) кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути меншим ніж 2 робочі дні* з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю);

10) перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв (у даному розділі є можливість зазначити перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій (нецінові критерії) кожного лота окремо, у разі потреби);

11) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати) (у даному розділі розмір та умови надання забезпечення пропозицій зазначається щодо кожного лота окремо);

12) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати) (у даному розділі розмір та умови надання забезпечення виконання договору зазначаються щодо кожного лота окремо);

13) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі (у даному розділі розмір мінімального кроку пониження ціни зазначається щодо кожного лота окремо).

* Враховуючи положення пункту 2 частини 1 статті 10 Закону, яким передбачено, що оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю оприлюднюються замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель не пізніше ніж за 6 робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій, рекомендуємо замовникам збільшувати період уточнення інформації про закупівлю та / або строк для подання пропозицій, передбачені пунктами 8 та 9 частини 3 статті 14 Закону, так, щоб загальний строк між оголошенням про проведення спрощеної закупівлі та кінцевим строком подання пропозицій був не менше 6 робочих днів.

Замовник може розробити та оприлюднити проєкти договорів про закупівлю для кожного окремого лота. Втім, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти, у разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів. Тому рішення стосовно підготовки одного чи більше проєктів договорів про закупівлю під час здійснення мультилотової закупівлі залишається на розсуд замовника. Рекомендуємо в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі зазначити: «У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти».

В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі може бути зазначена інша інформація. Рекомендуємо передбачити умову, відповідно до абзацу 3 частини 9 статті 14 Закону, що кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота).

Після оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі (мультилотової) в електронній системі закупівель замовник матиме змогу надалі й до моменту завершення спрощеної закупівлі (оприлюднення договору про закупівлю, публікації звіту про результати проведення закупівлі) переглядати та оприлюднювати інформацію на сторінці (закладці) кожного окремого лота (Рис. 3).

Зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та / або вимог до предмета закупівлі замовник оприлюднює в електронній системі протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на 2 робочі дні (частина 7 статті 14 Закону).

Тобто незалежно від того, у який момент замовник вніс зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, він має обов’язок продовжити строк для подання пропозицій не менше ніж на 2 робочі дні. Докладно читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Правильно вносимо зміни до спрощеної закупівлі».

Рис. 1
Рис.2
Рис.3

3. Вимоги до учасників

Вимоги до предмета закупівлі, визначені замовником, можуть зазначатися шляхом завантаження окремих файлів до оголошення про проведення спрощеної закупівлі або в електронній формі з окремими полями в електронній системі закупівель.

У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та / або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників. Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Еквівалент чи аналог: що краще та як правильно прописати в закупівлі».

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників (частина 5 статті 14 Закону).

Враховуючи викладене вище та право замовника вносити зміни виключно в оголошення про проведення спрощеної закупівлі, рекомендуємо замовникам встановлювати вимоги до предмета закупівлі та учасників спрощеної закупівлі у документі під назвою «оголошення про проведення спрощеної закупівлі», а проєкт договору про закупівлю робити відповідним додатком до такого документа.

Додатково для вивчення пропонуємо статті «Для спрощеної закупівлі стаття 16 та стаття 17 Закону застосовуються?» та «Три нереалізовані підстави для відхилення учасника-переможця в спрощеній закупівлі» на порталі RADNUK.COM.UA.

4. Забезпечення пропозиції / виконання договору про закупівлю

Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення пропозиції (абзац 1 частини 1 статті 25 Закону).

У разі якщо пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення пропозиції встановлюється замовником з огляду на очікувану вартість предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота) (частина 2 статті 25 Закону).

Розмір забезпечення пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % очікуваної вартості закупівлі у разі спрощеної закупівлі на закупівлю робіт та 3 % у разі проведення спрощеної закупівлі на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених оголошенням про проведення спрощеної закупівлі (абзац 3 частини 1 статті 25 Закону).

Замовник має право вимагати від переможця спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі (частина 1 статті 27 Закону).

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 % вартості договору про закупівлю (частина 3 статті 27 Закону).

Як встановлювати вимоги щодо забезпечення у спрощеній закупівлі, читайте у статті «Нові правила зазначення інформації про забезпечення у спрощеній закупівлі».

Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Книги» — «Забезпечення в публічних закупівлях».

5. Уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі

У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі мають право звернутися до замовника через електронну систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації, зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, щодо вимог до предмета закупівлі та / або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення спрощеної закупівлі.

Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника (частина 7 статті 14 Закону).

Період уточнення інформації про закупівлю — не менше 3 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель (частина 3 статті 14 Закону).

Замовник протягом 1 робочого дня з дня їх оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та / або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та / або вимог до предмета закупівлі. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні (частина 7 статті 14 Закону).

Звертаємо увагу! В електронній системі закупівель технічно реалізована можливість з боку замовника надати роз’яснення на звернення та / або вимоги учасників спрощеної закупівлі саме в період уточнення інформації.

Тож враховуйте, що технічний функціонал авторизованих електронних майданчиків в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі передбачає можливість окрім зазначення періоду уточнення інформації про закупівлю та кінцевого строку подання пропозицій передбачити період (час) для надання роз’яснення на звернення та / або вимоги учасників спрощеної закупівлі. Більше — на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Якщо в спрощеній закупівлі замовник не встиг надати відповідь на звернення».

6. Подання пропозицій учасниками

Пропозиції подаються учасниками після закінчення періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу (частина 9 статті 14 Закону).

На даному етапі учасники матимуть змогу подавати пропозиції щодо кожного лота окремо шляхом заповнення інформації та завантаження документів пропозиції  на сторінці (закладці) кожного окремого лота.

7. Проведення аукціону

Проведення електронного аукціону відбувається відповідно до статті 30 Закону (частина 1 статті 14 Закону).

Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій. У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду пропозиції учасника на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі (частина 8 статті 14 Закону).

Дата та час проведення електронного аукціону встановлюються електронною системою закупівель для кожного лота окремо автоматично. Учасники матимуть змогу взяти участь в аукціоні щодо кожного лота (щодо якого / яких учасниками були подані пропозиції), натиснувши на посилання на аукціон на сторінці (закладці) відповідного лота.

Доцільна для ознайомлення стаття «Чи можливе застосування антидемпінгового механізму у спрощеній закупівлі» — на порталі RADNUK.COM.UA.

8. Розкриття пропозицій

Після оцінки пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною (частина 9 статті 29 Закону).

Протокол розкриття пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій (частина 1 статті 28 Закону).

Протокол розкриття щодо кожного лота формується на сторінці (закладці) відповідного лота.

Під час розкриття пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, крім інформації, зазначеної в абзаці 2 цієї частини, та формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни / приведеної ціни.

Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону. Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником конфіденційною (частина 2 статті 28 Закону)*.

*Зверніть увагу, що не всі акредитовані майданчики мають технічний функціонал, який дозволяє учаснику визначити певний документ як конфіденційний під час подання пропозиції.

Доцільна для ознайомлення стаття «Чи можливе застосування антидемпінгового механізму у спрощеній закупівлі» — на порталі RADNUK.COM.UA.

9. Розгляд пропозиції учасника на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі

Протокол розгляду пропозицій оприлюднюється протягом одного дня з дня його затвердження (частина 1 статті 10 Закону).

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня завершення електронного аукціону. За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця.

Строк розгляду пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення (частина 10 статті 29 Закону).

Важливо! Станом на липень 2021 року в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість продовжити строк розгляду пропозиції до 20 робочих днів. Про альтернативні варіанти оприлюднення такої інформації читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «Продовження строку для укладення договору про закупівлю. Технічна реалізація в системі». Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції (частина 13 статті 29 Закону).

Замовник розглядає пропозиції учасників щодо кожного лота окремо і, відповідно, складає та оприлюднює протоколи розгляду пропозицій щодо кожного лота окремо на сторінці (закладці) відповідного лота.

10. Відхилення пропозиції

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо (частина 13 статті 14 Закону):
1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагав замовник;
3) учасник, визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

Інформацію про відхилення пропозиції протягом 1 дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюють в електронній системі закупівель, вона автоматично надходить учасникові, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.

Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється в електронній системі закупівель щодо кожного лота окремо на сторінці (закладці) відповідного лота.

У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини 13 статті 14 Закону замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично.

Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через 3 робочі дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь (абзац 2 частини 14 статті 14 Закону).

Учасник, якого не визнано переможцем спрощеної закупівлі за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця спрощеної закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через 5 днів з дня надходження такого звернення (частина 4 статті 33 Закону).

З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та / або до органу, що здійснює контроль над замовником, або до суду. Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі в судовому порядку (частина 20 статті 14 Закону). Більше — на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Захищаємо свої права у спрощеній закупівлі».

11. Визначення переможця спрощеної закупівлі

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель (щодо кожного лота окремо на сторінці (закладці) відповідного лота) протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця спрощеної закупівлі (частина 1 статті 10 Закону).

У разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, замовник відхиляє пропозицію такого учасника, визначає переможця спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону (частина 7 статті 33 Закону).

12. Укладення договору про закупівлю

Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та якщо про це було зазначено в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, наступного дня після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 (календарних) днів. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону (частина 15 статті 14 Закону).

У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти (частина 15 статті 29 Закону), але оприлюднити договір про закупівлю та всі додатки до нього замовник повинен буде на сторінці (закладці) кожного окремого лота. Така норма Закону не є імперативною, тому замовник може нею скористатись у разі потреби. В іншому випадку договори про закупівлю укладаються окремо по кожному лоту, навіть якщо один і той самий учасник є переможцем декількох або всіх лотів.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків:

  • визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
  • перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

13. Відміна спрощеної закупівлі

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі (частина 17 статті 14 Закону):

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі (частина 18 статті 14 Закону):

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

  • замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;
  • електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення (частина 19 статті 14 Закону).

14. Розміщення звіту про результати проведення закупівлі відповідно до статті 19 Закону

Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не відбувся (частина 2 статті 19 Закону).

Звіт про результати проведення закупівлі формується автоматично по кожному лоту окремо на сторінці (закладці) відповідного лота.

15. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною 5 статті 41 Закону, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом 3 робочих днів з дня внесення змін (частина 1 статті 10 Закону).

16. Звіт про виконання договору про закупівлю

Звіт про виконання договору про закупівлю оприлюднюється замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання (частина 1 статті 10 Закону).

Звіт про виконання договору про закупівлю формується та оприлюднюється по кожному лоту окремо на сторінці (закладці) відповідного лота.

Схематичне зображення алгоритму проведення багатолотової спрощеної закупівлі

Примітки до схеми:

* Залежно від технічного функціонала авторизованого електронного майданчика. Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Якщо в спрощеній закупівлі замовник не встиг надати відповідь на звернення».

** Враховуючи положення пункту 2 частини 1 статті 10 Закону, яким передбачено, що оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю оприлюднюються замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель не пізніше ніж за 6 робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій, рекомендуємо замовникам збільшувати період уточнення інформації про закупівлю та / або строк для подання пропозицій, передбачені пунктами 8 та 9 частини 3 статті 14 Закону, так, щоб загальний строк між оголошенням про проведення спрощеної закупівлі та кінцевим строком подання пропозицій був не менше 6 робочих днів.

Висновок

Загалом етапи проведення спрощеної закупівлі мають багато спільного як із процедурою відкритих торгів, так і з так званими допороговими закупівлями, тому, якщо у закупівельників чи учасників уже є досвід у проведенні чи участі в таких закупівлях за лотами, то із спрощеною мультилотовою закупівлею складнощів виникати не повинно.

Із прикладами документів для замовників під час проведення спрощеної закупівлі ознайомтесь на порталі RADNUK.COM.UA в розділі «Зразки документів замовникам».

Усе про спрощену закупівлю читайте на порталі RADNUK.COM.UA в електронній книзі «Спрощена закупівля у деталях».

Детально про поділ предмета закупівлі на лоти читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «Як ділити закупівлю на лоти: нюанси та помилки».

Спрощена закупівля

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг на так звані допорогові суми, тобто вартість яких є нижчою 200 тис. грн для товарів і послуг та нижче 1 млн. грн для робіт (звичайні замовники), або вартість яких є нижчою 1 млн. грн для товарів і послуг та нижче 1,5 млн. грн для робіт, якщо йдеться про спецзамовників

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО