Звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг

Крістіна Бєлякова
415
2 Листопада 2016
Звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг
415
2 Листопада 2016

за кошти підприємств, визначених у ч. 1 ст. 75, ч. 2 ст. 77, ч. 9 ст. 78 та ч. 5 ст. 79 Господарського кодексу України

Раніше, згідно з Прикінцевими положеннями Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про здійснення, який втратив чинність 01.08.2016), було внесено зміни до Господарського кодексу України. Підприємства, які визначені в статтях 75, 77, 78, 79 Господарського кодексу України, повинні були оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу (tender.me.gov.ua) звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього в разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону про здійснення.

З 1 серпня 2016 року у зв`язку зі введенням у дію Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі) було внесено зміни в Господарський кодекс. Отже, відповідно до положень Господарського кодексу України суб’єкти господарювання, визначені в частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 та частині п’ятій статті 79 Господарського кодексу України, у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону, оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом (prozorro.gov.ua), звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково потрібно зазначити: найменування, кількість товару та місце його постачання, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформацію про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціну за одиницю товару, робіт і послуг та суму, визначену в договорі, дату укладення договору, строк постачання товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.

Розглянемо нижче, які саме підприємства повинні звітувати.

Підприємства, які подають звіти згідно з приписами Господарського кодексу

Нижче в таблиці конкретно розписано, яку саме інформацію і яким підприємствам потрібно розміщувати на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua).

Стаття ГКУПідприємства, визначені ГКУІнформаціяСтроки
Частина перша статті 75 Господарського кодексу УкраїниДержавне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать державному підприємству, об’єднання таких підприємствУ разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» [товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень], оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі» (prozorro.gov.ua):
звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств;
інформацію про зміну його істотних умов
Не пізніше ніж через сім календарних днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього
Частина друга статті 77 Господарського кодексу УкраїниКазенне комерційне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать казенному комерційному підприємству У разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» [товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень], оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі» (prozorro.gov.ua):
звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств;
інформацію про зміну його істотних умов
Не пізніше ніж через сім календарних днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього
Частина дев’ята статті 78 Господарського кодексу УкраїниКомунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать комунальному підприємству У разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» [товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень], оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі» (prozorro.gov.ua):
звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств;
інформацію про зміну його істотних умов
Не пізніше ніж через сім календарних днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього
Частина п’ята статті 79 Господарського кодексу УкраїниГосподарське товариство, державна частка в статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать господарському товариству, державна частка в статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків У разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» [товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень], оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі» (prozorro.gov.ua):
звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств;
інформацію про зміну його істотних умов
Не пізніше ніж через сім календарних днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього

Чи потрібно звітувати підприємствам, які підпадають під сферу дії Закону?

На дане питання можна отримати відповідь з листа-повідомлення МЕРТУ № 3302-06/26924-07 від 19.08.2016. З витягом з даного листа ви можете ознайомитися нижче.

Витяг з листа МЕРТУ 
№ 3302-06/26924-07 від 19.08.2016

Суб’єкти господарювання, визначені у частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 та частині п’ятій статті 79 Господарського кодексу України у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом, звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.

Ці положення Господарського кодексу України стосуються юридичних осіб, які не є замовниками у розумінні Закону та господарських договорів, укладених ними за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів на придбання товарів, надання послуг чи виконання робіт, що передбачають витрачання коштів таких юридичних осіб, у межах, визначених частиною першою статті 2 Закону.

Разом з тим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» (далі — Порядок функціонування електронної системи) затверджено порядок, який визначає вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків.

При цьому користувач самостійно обирає авторизований електронний майданчик з відповідним рівнем акредитації.

Відповідно до пункту 12 Порядку функціонування електронної системи акредитація за першим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого електронного майданчика безоплатно забезпечувати надання замовнику, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, можливості щодо, зокрема оприлюднення звіту про укладені договори.


Отже, з вищенаведеної інформації стає зрозуміло, що суб’єкти господарювання, які визначили себе замовниками в розумінні Закону про публічні закупівлі, не повинні оприлюднювати звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього згідно з нормами Господарського кодексу України. 

Але не забуваймо, що відповідно до частини 1 статті 2 Закону в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону (детальнішу інформацію про розміщення звіту про укладені договори для замовників можна прочитати в нашому журналі № 8 (59) за серпень 2016 року на стор. 8–13).

Як подати звіт на prozorro.gov.ua?

Спочатку, звісно, підприємству потрібно зареєструватися на майданчиках, які пройшли необхідну авторизацію. На 26.09.2016 таку авторизацію пройшли майданчики, названі нижче.

Накази про попередню авторизацію майданчиків (усі 4 рівні)

Назва майданчика Номер наказу
SmartTender.biz№ 570 від 31 березня 2016 року
Держзакупівлі.Онлайн№ 570 від 31 березня 2016 року
zakupki.prom.ua№ 588 від 1 квітня 2016 року
Public Bid№ 714 від 19 квітня 2016 року
E-tender№ 633 від 7 квітня 2016 року,
№ 776 від 29 квітня 2016 року
NEWTEND№ 732 від 22 квітня 2016 року
Українська універсальна біржа№ 1403 від 25 серпня 2016 року
Brizol.net№ 1596 від 21 вересня 2016 року
Zakupki UA№ 793 від 10 травня 2016 року
№ 1596 від 21 вересня 2016 року

Накази про попередню авторизацію майданчиків (1-й та 2-й рівні)

Назва майданчика Номер наказу
UBiz№ 1210 від 25 липня 2016 року
Прозора торгівля№ 1210 від 25 липня 2016 року

Наказ про попередню авторизацію майданчика (2-й та 4-й рівні)

Назва майданчикНомер наказу
ПриватМаркет№ 626 від 5 квітня 2016

Отже, підприємство може зареєструватися на будь-якому з майданчиків, які пройшли попередню авторизацію. Але звертаємо увагу, що майданчик обов‘язково повинен пройти авторизацію саме за першим рівнем, оскільки відповідно до пункту 12 Порядку функціонування електронної системи акредитація за першим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого електронного майданчика безоплатно забезпечувати надання замовникові, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їхнім дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка в статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, можливості щодо, зокрема, оприлюднення звіту про укладені договори.

Наводимо приклад розміщення звіту про укладення договору через майданчик SmartTender.biz

По-перше, звертаємо увагу, що наразі не затверджено окремої форми звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств. На всіх майданчиках, які пройшли попередню авторизацію, можливо подати такий звіт за формою документа «Звіт про укладені договори», затвердженого наказом МЕРТУ від 22.03.2016 № 490.

Отже, припустимо, що підприємство зареєструвалося для розміщення даного звіту на майданчикові SmartTender.biz. Спочатку рекомендуємо в кабінеті замовника за позначкою «Тип замовника» (дивіться малюнок 1) вибрати тип замовника, до якого ви належите.

Мал. 1

Далі на малюнку 2, якщо ви будете тільки розміщувати звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, визначених у ч. 1 ст. 75, ч. 2 ст. 77, ч. 9 ст. 78 та ч. 5 ст. 79 Господарського кодексу України, вибираєте останній пункт «Державні та комунальні підприємства, які не є замовниками в розумінні Закону» (дивіться малюнок 2).

Мал. 2

Після цього заходите у власний кабінет на майданчикові. Рекомендуємо спочатку ознайомитися з інструкцією подання звіту (дивіться малюнок 3), а потім спробувати створити тестовий звіт (дивіться малюнок 3).

Мал. 3

Детальніше з алгоритмом розміщення звіту про укладений договір ви можете ознайомитися в нашому журналі № 8 (59) на стор. 9–13.

Питання, які виникають при поданні звіту

Перше питання:

Які межі необхідно застосовувати для оприлюднення звіту про укладений договір за кошти підприємств (частина 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі містить окремо вартісні межі для замовників та окремо для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання)?

Порада.

Рекомендуємо обирати межі, які передбачені для замовників, оскільки інші межі стосуються саме замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання. Отже, звіт про укладення договору за кошти підприємств потрібно оприлюднювати в разі здійснення суб’єктами господарювання закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені ч. 1 ст. 2 Закону про публічні закупівлі [товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень]

Друге питання:

Чи потрібно оприлюднювати скан-копію договору, яку при поданні звіту про укладений договір запросить система?

Порада.

Якщо розглянути вимоги Господарського кодексу України, в яких встановлено, що суб’єкти господарювання, визначені в частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 та частині п’ятій статті 79 Господарського кодексу України, у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом (prozorro.gov.ua), звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього, то ми можемо дійти висновку, що ніде в Господарському кодексі немає вимоги щодо розміщення самого договору.

Звісно, порада від редакції — за можливості розміщувати такий договір, хоча вимоги такої в законодавстві не встановлено. Але якщо ви договір не завантажите, то система (наприклад, якщо працювати на майданчикові SmartTender.biz) одразу надасть вам відповідне сповіщення (малюнок 4) стосовно неоприлюднення договору в системі.

Навіть у сповіщенні від майданчика зазначено, що файл-вкладення (договір) не є обов’язковим для системи ProZorro. Також звертаю увагу, що якщо ви договір не розмістите (наприклад, якщо ви працюєте на майданчикові SmartTender.biz), то надалі можливості оприлюднити інформацію про зміну його істотних умов у вас можливості не буде.

Мал. 4

Третє питання:

Як оприлюднити інформацію про зміну істотних умов договору?

Вимогами Господарського кодексу України встановлено, що суб’єкти господарювання, визначені в частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 та частині п’ятій статті 79 Господарського кодексу України, оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. Отже, як оприлюднювати звіт, ми розглянули, але залишилося питання щодо того, як оприлюднити інформацію про зміну істотних умов договору не пізніше ніж через сім днів з дня внесення змін до нього.

Порада.

Якщо ви працюєте на майданчикові SmartTender.biz, то розмістити інформацію про внесення змін до істотних умов договору можете за допомогою функції «Договір». Саме в даному функціоналі користувач має змогу оприлюднити повідомлення про внесення змін у договір. Оприлюднити інформацію про зміну істотних умов договору можна лише в разі, якщо при поданні звіту про укладений договір користувач розмістив скан-копію договору в системі. Для цього необхідно буде  зайти в кабінет замовника і перейти до функції «Договори» (малюнок 5).

Мал. 5

Далі знаходимо свій договір (наприклад, за номером чи за номером у ProZorro), відкриваємо договір (подвійним кліком миші) та натискаємо «Корегувати додаткову угоду» (малюнок 6).

Мал. 6

Вносимо необхідну інформацію (малюнок 7). Але пам’ятайте, що в даному полі є обмеження щодо коригування умов договору (малюнок 7), оскільки причини встановлено тільки ті, що передбачені частиною 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі. Якщо суб’єкт не встановить необхідну інформацію, то зберегти форму буде неможливо. Отже, поки дане питання не врегульовано, рекомендуємо встановити приблизну причину складання додаткової угоди та подати необхідну інформацію

Мал. 7

Після цього можна корегувати дані договору, наприклад, суму, строк дії договору тощо (малюнок 6). Далі на закладці «Вкладення» (малюнок 6) додаємо необхідні документи, що прикріпляться до додаткової угоди. Після внесення змін натискаємо кнопку «Зберегти» (малюнок 6).

Тепер договір, який ми корегували, перетворився на папку зі вкладеною нами додатковою угодою (внесені зміни). На малюнку 8 відмічено договір (папка) та додаткову угоду до нього зі змінами (аркуш):

Мал. 8

Щоб підтвердити додаткову угоду, необхідно натиснути кнопку на малюнку 8, тобто підтвердити зміни в договорі та накласти ЕЦП. Підписати за допомогою ЕЦП можна аж доти, доки є незакриті додаткові угоди. Можна вносити необмежену кількість додаткових угод до того часу, поки немає відмітки про виконання або розірвання договору.

Отже, доки суб’єкти господарювання не мають окремого функціоналу для розміщення інформації про зміну істотних умов договору, доти можна для вимог законодавства використовувати таку функцію.

Четверте питання:

Чи потрібно на звіт про укладення договору накладати електронний цифровий підпис (ЕЦП)?

Порада.

Нормами Господарського кодексу України не встановлено вимоги про накладання ЕЦП на звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов. Але якщо згадати, що наразі підприємства подають такий звіт за формою документа «Звіт про укладені договори», затвердженого наказом МЕРТУ від 22.03.2016 № 490, то в даному наказі зазначено, що після внесення всієї обов’язкової інформації, передбаченої формою документа, на неї накладають електронний цифровий підпис. Електронна система закупівель автоматично створює документ, який у разі потреби можна роздрукувати. При цьому необхідно зазначити, що керівник підприємства може самостійно здійснювати оприлюднення інформації про укладені договори та внесені зміни до них або призначити відповідальну (відповідальних) особу (осіб).

Відповідальність за невиконання норм Господарського кодексу України

За неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства відповідальність покладено на службових (посадових), уповноважених осіб підприємства. 

Відповідно до вимог статті 255 КУпАП протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 164-14 КУпАП мають право складати уповноважені на те посадові особи органів державного фінансового контролю.

Безпосередньо ж протоколи за даною категорією справ розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (стаття 221 КУпАП).

За порушення законодавства в частині неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства встановлено адміністративну відповідальність, передбачену статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб, що становить від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11 900 до 17 000 грн) та від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (від 17 000 до 25 500 грн) у разі повторного (протягом року з дати накладення адміністративних санкцій) аналогічного правопорушення.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Приєднуйся до авторів
load
Реєстрація
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
В особистий кабінет
Вам потрібно авторизуватися!
Якщо ви хочете використовувати можливості сайту на 100% вам потрібно авторизуватися
load
Відновлення паролю
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
Вітаємо!
Тепер ви підписані на інформаційну розсилку Радника у сфері публічних закупівель