Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо визначення кваліфікаційних критеріїв до учасників

Редакція
22
6 Березня 2014
Роз’яснення Мінекономрозвитку щодо визначення кваліфікаційних критеріїв до учасників
22
6 Березня 2014

Перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників визначає стаття 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Останні зміни до даної статті були внесені Законом України «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 182-VII, який набрав чинності 09.05.2013 року [з повним текстом Закону ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 6 (21) на стор. 21].

Відповідно до цих змін замовник може вимагати від учасника «наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України…» замість «наявності обладнання та матеріально-технічної бази», як це було передбачено нормою Закону до 09.05.2013 р. Редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» зверталась до Уповноваженого органу по роз’яснення стосовно виразу «власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України» у статті 16 Закону. Але Уповноважений орган у своїй відповіді посилався на лист № 3302-05/19458-06 від 06.06.2013. (З даним листом ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 7 (22) за липень 2013 року на стор. 23–25). З того часу Мінекономрозвитку не пояснювало, що розуміти під поняттями «власні виробничі потужності» та «центри обслуговування», дотримуючись думки, що замовник має право не встановлювати даний кваліфікаційний критерій у документації конкурсних торгів.

До того ж редакція звертала вашу увагу на те, що на сайті Верховної Ради України було зареєстровано законопроект № 2247а від 06.06.2013, яким пропонувалося з абзацу 2 частини 2 ст. 16 Закону слова «у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України» виключити. Але даний законопроект було відхилено. У висновку комітету з питань економічної політики зазначено, що народні депутати України (члени Комітету) у процесі обговорення зазначеного законопроекту дійшли висновку, що стаття 16 не містить дискримінаційних норм, які б обмежували права постачальника на підставі ступеня іноземної приналежності або власності. У результаті чого вимога «наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України…» й досі присутня в законі про держзакупівлі. Тому стосовно цього Уповноважений орган знову листом звертається до замовників торгів. З даним листом ви можете ознайомитись нижче.


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)

РОЗ’ЯСНЕННЯ

№ 3305-12/41832-07 від 25.11.2013

Щодо встановлення кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур закупівель

Мінекономрозвитку на виконання пункту шостого доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 22.11.2013 № 44845/2/1-13 до доручення Президента України від 12.11.2013 № 1-1/2950 щодо надання рекомендації замовникам стосовно передбачення під час установлення кваліфікаційних критеріїв до учасників процедур державних закупівель наявності у них обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України повідомляє.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) (далі — Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Відповідно до статті 12 Закону закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур закупівлі, визначених Законом.

При цьому відповідальність за вибір та застосування процедури закупівель несуть виключно службові (посадові) особи замовника — члени комітету з конкурсних торгів, персонально.

Відповідно до статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Згідно з пунктом 6 розділу III Стандартної документації конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919 (далі — Стандартна документація), при визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, з числа тих, що встановлені частиною другою цієї статті, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Таким чином, Законом визначено право замовника самостійно визначати кваліфікаційні критерії до учасників або учасників попередньої кваліфікації з числа тих, що встановлені частиною другою статті 16 Закону. При цьому слід зазначити, що документація конкурсних торгів може містити як весь перелік таких критеріїв, так і один або декілька.

При цьому Законом передбачена можливість встановлення замовниками такого кваліфікаційного критерію до учасників торгів, як наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України, зазначаючи в документації конкурсних торгів інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників такому критерію.

Ураховуючи викладене, у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, за якими передбачається наявність у потенційних учасників обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України, рекомендуємо замовникам встановлювати такий кваліфікаційний критерій. Водночас зауважуємо, що застосування цієї норми не повинно призводити до звуження кола потенційних учасників процедури закупівлі та, як наслідок, до обмеження конкуренції та ставити під загрозу результативність її проведення.

Разом з тим Міністерство готове на постійній основі надавати методологічну допомогу замовникам щодо застосування норм Закону для максимального залучення вітчизняних виробників до участі в державних закупівлях.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення        

     Л. В. Дудник


Незважаючи на всі перипетії довкола даної норми Закону, Мінекономрозвитку наголошує, що, зазначаючи в документації конкурсних торгів інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України, замовник має можливість визначити і вказати спосіб документального підтвердження відповідності учасників такому критерієві.

Однак звертаємо вашу увагу на те, що при цьому відповідно до статті 5 Закону застосування норми статті 16 не повинно призводити до звуження кола потенційних учасників процедури закупівлі та, як наслідок, до обмеження конкуренції та ставити під загрозу результативність її проведення.

№ 3 (30) за березень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в березні 2014 року