НРА «Рюрік» відзначає такі основні зміни на ринку інститутів спільного інвестування за результатами січня 2014 року

Редакція
39
10 Березня 2014
НРА «Рюрік» відзначає такі основні зміни на ринку інститутів спільного інвестування за результатами січня 2014 року
39
10 Березня 2014

Провідні фондові індекси світу. Переважна більшість провідних світових фондових індексів наприкінці січня 2014 року продемонструвала низхідну динаміку. За результатами січня 2014 року показали зниження як провідні американські фондові індекси (DJIA — –4,88%, S&P500 — –3,18%), так і європейські (FTSE100 — –3,28%, DAX — –2,57%). Таку ситуацію НРА «Рюрік» пов’язує зі скороченням програми «кількісного пом’якшення» (QE3). Українські фондові індекси завершили перший місяць 2014 року без єдиної динаміки. За результатами січня 2014 року індекс ПФТС продемонстрував деяке зростання (PFTS — +0,36%), індекс УБ —зниження (UX — –2,24%). Нагадаємо, що обидві біржі за результатами 2013 року зафіксували зниження — –8,57% та 4,26% (індекси ПФТС та УБ відповідно).

Порівняльна дохідність фондів. У січні 2014 року, як і в попередньому місяці, показники дохідності інвестиційних фондів мали різноспрямовану динаміку. Дохідність відкритих фондів за підсумками січня складала –0,22%, дохідність інтервальних фондів — –0,41%, дохідність закритих фондів — +0,92%. За підсумками 2013 року дохідність відкритих, інтервальних та закритих фондів складала +4,26%, +4,71% та +6,30% відповідно. При цьому позитивну дохідність 2013 року вдавалось продемонструвати переважно лише фондам з великою часткою fixed income (з фіксованою дохідністю) інструментів.

Фінансові результати 2012–2013 років (порівняно з результатами 2010–2011 рр.), на думку аналітиків НРА «Рюрік», вказують на помірне підвищення ефективності управління активами фондів, однак ринок публічних ІСІ в цілому у короткостроковій перспективі НРА «Рюрік» характеризує як збиткову галузь з доволі низькою інвестиційною привабливістю. Зважаючи на поточну ринкову кон’юнктуру, інвестори продовжують віддавати перевагу банківським депозитним вкладам — через їх суттєві переваги за показниками надійності (гарантованості) інвестицій і відсутності потреби в додаткових знаннях основ функціонування фондового ринку України. У зв’язку із цим обсяг ринку публічних ІСІ станом на кінець січня 2014 року складав близько 120 млн грн (141 млн грн станом на кінець грудня 2013 року), у той час як обсяг залучених банками коштів фізичних та юридичних осіб, згідно з даними НБУ, за результатами січня 2014 року складає близько 653,4 млрд грн.

Разом з тим, як засвідчує найкращий світовий досвід, у довгостроковій перспективі фінансові інвестиції в інструменти фондового ринку (у тому числі — інвестиційні сертифікати ІСІ) зазвичай забезпечують дохідність вищу, ніж за банківськими депозитами.

1 січня 2013 року набув чинності ЗУ № 5519-17, яким було запроваджено особливий податок на позабіржові операції із цінними паперами, що викликало негативну реакцію з боку учасників ринку. Згідно із Законом, при позабіржових операціях із цінними паперами стягується податок у розмірі 1,5% від суми угоди; за умови знаходження паперів у лістингу фондової біржі розмір податку складає 0,1%, якщо угода укладена на біржі при наявності біржового курсу — 0%. Відповідно до ЗУ «Про інститути спільного інвестування», що набув чинності 01.01.2014 р., диверсифіковані ІСІ можуть включати до складу своїх активів до 20% цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі; недиверсифіковані (крім венчурних фондів) — до 50%.

Таким чином, велику кількість інституційних інвесторів було поставлено в умови, коли дохідність операцій не перекриває ставку особливого податку. У зв’язку із цим  21 жовтня 2013 року було зареєстровано законопроект щодо скасування податку на позабіржові операції.

ЗУ «Про інститути спільного інвестування» також запроваджено поняття «спеціалізований ІСІ». До спеціалізованих ІСІ належать інвестиційні фонди таких класів: фонди грошового ринку, фонди державних цінних паперів, фонди облігацій, фонди акцій, індексні фонди, фонди банківських металів. На думку НРА «Рюрік», створення спеціалізованих ІСІ дасть змогу підвищити рівень захищеності інвесторів, які отримають змогу вкладати кошти у фонд, що працюватиме виключно у відповідності із задекларованою стратегією. Крім того, коли нове Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств набере чинності, тоді фонди матимуть можливість розширити інструментарій інвестування завдяки облігаціям міжнародних фінансових організацій. При цьому Законом «Про ІСІ» встановлено нові обмеження щодо інвестування коштів ІСІ в цінні папери, які не мають рейтингу інвестиційного рівня.

Також 2014 року можливою є ліквідація окремих інвестиційних фондів, які не будуть здатні виконувати вимоги до мінімального обсягу активів. Крім того, невирішеними залишаються деякі питання щодо оподаткування діяльності ІСІ. У зв’язку із цим 2014 року ми очікуємо збереження складної ситуації на ринку публічних інститутів спільного інвестування.

Субринок відкритих ІСІ. Відповідно до статистичних показників, наданих УАІБ, вартість чистих активів 29 відкритих станом на 01.02.2014 р. ІСІ склала 87,62 млн грн. Відповідно до показників цих фондів на кінець попереднього місяця загальне зменшення чистих активів становило 9,51 млн грн, або 9,79%. Таким чином, було продовжено низхідну динаміку січня (‑1,28 млн грн, або –1,23%). При цьому в січні 2014 року 17 із 29 фондів вийшли з позитивним результатом зміни ВЧА (14 із 31 за підсумками грудня 2013 року). Суттєвий вплив на скорочення сукупної ВЧА мало зменшення ВЧА фонду «ОТП Класичний», що показав зменшення активів на 9,5 млн грн у зв’язку зі значним обсягом викупу сертифікатів у інвесторів. Зважаючи на те, що динаміка зміни ВЧА була негативною, чистий відтік у січні 2014 року зафіксовано в розмірі 10,45 млн грн (1,51 млн грн у грудні 2013 року).

Діапазон дохідності відкритих фондів у січні 2014 року (35,54 п. п.) був вужчим, ніж у грудні 2013 року (55,17 п. п.), та коливався в інтервалі від ‑31,46% до +4,08%. Середня доходність у секторі складала –0,22% (+1,34% у попередньому місяці).

Субринок інтервальних ІСІ. Сукупна вартість чистих активів інтервальних ІСІ за результатами січня 2014 року, що включає 8 фондів (за даними УАІБ), дорівнювала 20,32 млн грн. Порівняно з результатом попереднього місяця відбулося зменшення показника на 1,67 млн грн, або 7,61%. Таким чином, було продовжено низхідну динаміку грудня (‑18,87 млн грн, або –46,18%). Зважаючи на це, у січні 2014 року субринок продемонстрував чистий відтік у розмірі 0,37 млн грн (0,07 млн грн відтоку в грудні 2013 року).

Діапазон дохідності інтервальних фондів у січні 2014 року (6,25 п. п.) значно скоротився порівняно з груднем (11,84 п. п.) і коливався в інтервалі від +1,52% до –4,74%. Середня дохідність у секторі становила –0,41% (у попередньому місяці — ‑0,92%).

Субринок закритих ІСІ. Аналіз ринку закритих ІСІ за підсумками січня 2014 року, що включав 9 фондів (за даними УАІБ), встановив зниження вартості чистих активів до 12,35 млн грн. Відповідно до показників попереднього місяця сукупна ВЧА зменшилась на 3,58 млн грн (22,49%).

Діапазон дохідності закритих ІСІ в січні 2014 року був дещо ширшим (5,34 п. п.), ніж у грудні 2013 року (2,9 п. п.), і коливався в інтервалі від –1,24% до +1,66%. Середня дохідність у секторі становила +0,92% (+0,43% за підсумками попереднього місяця).

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» буде відслідковувати ситуацію на ринку інститутів спільного інвестування та підкреслює, що діяльність на ринку потребує від інвестиційних управляючих високої професійної майстерності, а від інвесторів — ретельного пошуку ефективних компаній з управління активами.

№ 3 (30) за березень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в березні 2014 року