Проект Порядку організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків

Редакція
145
17 Лютого 2014
Проект Порядку організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків
145
17 Лютого 2014

Проект постанови «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків» розроблено Мінекономрозвитку у зв’язку з прийняттям Закону України від 07.06.2012 № 4917-VI «Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону», яким запроваджено нову процедуру закупівель — електронний реверсивний аукціон. Так, відповідно до абзацу другого частини першої статті 39-4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» порядок конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків визначає механізм проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків, вимоги до електронних майданчиків, зокрема умови їх функціонування, та операторів таких майданчиків, а також процедуру підтвердження відповідності електронних майданчиків та їх операторів таким вимогам.

Як ми знаємо, органи влади вже більше року намагаються затвердити всі необхідні нормативні акти для впровадження процедури електронного реверсивного аукціону. До того ж, згідно з ч. 1 ст. 39-4 Закону, для забезпечення можливості проведення процедур електронних реверсивних аукціонів Уповноважений орган проводить на конкурсній основі відбір електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків строком на три роки. Тому розробка цього Порядку є реальною необхідністю в питанні запровадження електронних торгів. На жаль, опублікувати весь Порядок у нас немає змоги, тому розглянемо основні його положення.

Основні положення та етапи проведення конкурсного відбору

Уповноважений орган для проведення конкурсного відбору утворює конкурсну комісію, а також затверджує її голову, кількісний і персональний склад. У разі потреби конкурсна комісія має право залучати експертів та консультантів з правом дорадчого голосу. Формою роботи комісії є засідання.

Стосовно регламенту відбору: конкурсний відбір проводиться не рідше одного разу на три роки. У разі коли в Реєстрі залишилося менш як три оператори електронних майданчиків унаслідок їх виключення з Реєстру згідно з частиною третьою статті 394 Закону України «Про здійснення державних закупівель», проводиться додатковий конкурсний відбір відповідно до цього Порядку. Конкурсний відбір проводиться двома етапами.

На першому етапі здійснюється розгляд конкурсних заявок, на другому — тестування електронного майданчика на відповідність вимогам законодавства, а також з метою проведення оцінки його технічної реалізації та функціонування (далі — тестування електронного майданчика). Комісія проводить конкурсний відбір за наявності не менш як трьох конкурсних заявок. Строк розгляду конкурсних заявок становить не більш як 20 робочих днів. Учасники конкурсного відбору, конкурсні заявки яких не відхилені на підставі пунктів, розміщених нижче, допускаються до другого етапу конкурсного відбору. Проведення другого етапу — тестування електронного майданчика —починається не пізніше ніж на третій робочий день після оприлюднення протоколу про результати першого етапу конкурсного відбору. Тестування електронного майданчика проводиться технічною комісією, утвореною Уповноваженим органом.

Конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, у разі:

 • подання менше трьох конкурсних заявок;
 • відхилення всіх конкурсних заявок;
 • коли за результатами конкурсного відбору менш як два учасники конкурсного відбору відповідають вимогам цього Порядку.

У разі коли конкурсний відбір не відбувся або за його результатами визначено менш як три переможці, відповідно до цього Порядку через 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації про результати конкурсного відбору на веб-порталі Уповноваженого органу проводиться додатковий конкурсний відбір.

Вимоги до операторів електронних майданчиків

Оператор електронного майданчика забезпечує проведення електронних реверсивних аукціонів згідно з визначеною Законом України «Про здійснення державних закупівель» процедурою та згідно з Порядком організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків повинен мати:

 • державну реєстрацію, проведену в установленому законодавством порядку;
 • матеріально-технічну базу, що дає змогу проводити електронні реверсивні аукціони, у тому числі володіти електронним майданчиком;
 • фінансову спроможність [відсутність простроченої заборгованості за кредитами (у разі наявності) та зі сплати відсотків за кредитами, відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати].

Крім того, щодо операторів електронних майданчиків не повинне бути порушене провадження у справі про банкрутство, а також вони не повинні перебувати в процесі ліквідації.

Згідно з Порядком організації та проведення конкурсного відбору  електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків, електронні майданчики повинні відповідати вимогам щодо наявності:

 1. програмно-технічних комплексів, які забезпечують швидкість роботи веб-сайту під час одночасного звернення більш як п’яти тисяч користувачів;
 2. основних і резервних програмно-технічних комплексів, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи електронного майданчика;
 3. системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, а також електронних класифікаторів, баз даних, що забезпечують підготовку та проведення електронного реверсивного аукціону за процедурою, визначеною розділом VІІІ-1 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
 4. можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету. При цьому доступ до електронного майданчика учасників процедури закупівлі та суб’єктів нагляду (контролю) за здійсненням зазначеної процедури повинен забезпечуватися за допомогою каналів зв’язку відповідно до встановлених протоколів інформаційного обміну шляхом їх реєстрації та подальшої ідентифікації;
 5. можливості здійснювати обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу за допомогою захищених каналів в автоматичному режимі відповідно до Регламенту електронного майданчика, що затверджується Уповноваженим органом;
 6. загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників конкурсного відбору в процедурі електронного реверсивного аукціону та можливості замовників одержувати необхідні товари і послуги за найнижчими цінами;
 7. не менш ніж двох операторів телекомунікацій, що забезпечують доступ користувачів до електронного майданчика. Такими операторами телекомунікацій можуть бути зареєстровані відповідно до законодавства юридичні особи з місцезнаходженням на території України та/або фізичні особи-підприємці з місцем проживання на території України;
 8. комплексної системи захисту інформації електронного майданчика з підтвердженою відповідністю згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 9. надійних засобів електронного цифрового підпису.

Програмно-технічний комплекс електронного майданчика повинен забезпечувати введення/виведення даних, приймання команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі реального часу.

Інформація про те, як дізнатись про початок конкурсного відбору та його результат

Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється конкурсною комісією на веб-порталі Уповноваженого органу за 30 днів до дати проведення такого відбору. Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору є датою початку приймання конкурсних заявок. Оголошення про проведення конкурсного відбору містить:

 • інформацію про дату, час і місце розкриття конвертів з конкурсними заявками;
 • інформацію про дату, час і місце проведення конкурсного відбору;
 • перелік документів, які подаються для участі в конкурсному відборі та документального підтвердження відповідності вимогам до електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків;
 • інформацію про строк прийняття конкурсних заявок;
 • адресу, на яку подаються конкурсні заявки;
 • номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсного відбору.

Протокол про результати першого етапу конкурсного відбору із зазначенням учасників конкурсного відбору, допущених до другого етапу, переліку відхилених конкурсних заявок та підстав їх відхилення оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу наступного робочого дня після його затвердження. Копії протоколу надсилаються всім учасникам конкурсного відбору. Тестування всіх електронних майданчиків повинно бути проведено протягом п’яти робочих днів. Учасники конкурсного відбору, електронні майданчики яких успішно пройшли тестування, визнаються переможцями конкурсного відбору.

Інформація про результати конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу наступного робочого дня після затвердження протоколу про результати проведення конкурсного відбору та надсилається  учасникам конкурсного відбору. Після затвердження протоколу про результати проведення конкурсного відбору Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження вносить до Реєстру відомості про переможців конкурсного відбору. Реєстр оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Підстави для відхилення заявок від учасників конкурсного відбору

Підставами для відхилення конкурсної заявки є:

 • подання учасником конкурсного відбору документів не в повному обсязі та/або з порушенням вимог законодавства щодо їх оформлення;
 • установлення факту порушення щодо учасника конкурсного відбору провадження у справі про банкрутство або його перебуванняв процесі ліквідації;
 • наявність в учасника конкурсного відбору простроченої заборгованості з виплати заробітної плати та/або сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • невідповідність учасника конкурсного відбору вимогам, зазначеним у пункті 11 цього Порядку;
 • невідповідність електронного майданчика вимогам, зазначеним у пункті 13 цього Порядку.

Уповноважений орган зазначає, що в разі відсутності Порядку конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків замовники будуть позбавлені можливості застосування закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону. Але навіть якщо на законодавчому рівні затвердять усі необхідні документи для застосування процедури електронного реверсивного аукціону, залишиться питання щодо технічної готовності всіх замовників до такої процедури.

№ 2 (29) за лютий

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в лютому 2014 року