У яких випадках Держаудитслужба не виявила порушень: чотири кейси

Ірина Антонова
632
11 Липня 2019
У яких випадках Держаудитслужба не виявила порушень: чотири кейси
632
11 Липня 2019

Цього разу в рубриці «Моніторинг закупівель» пропонуємо вам короткий огляд низки різноманітних закупівель, що оприлюднені в редакції Закону України “Про публічні закупівлі” до 19.04.2020, за результатами моніторингу яких орган державного фінансового контролю (Держаудитслужба), зважаючи на ті чи інші фактори, дійшов висновків про те, що порушень замовниками законодавства у сфері публічних закупівель не виявлено.

Закупівля замовником в окремих сферах господарювання товару для перепродажу третім особам

Інформація про закупівлю:   
UA-2018-10-17-000828-b.
Допорогові закупівлі.
ДК 021:2015: 15410000-5 — Сирі олії та тваринні і рослинні жири. Очікувана вартість: 5 537 816,13 грн

Під час проведення моніторингу цієї закупівлі Держаудитслужба звернулася до замовника із запитом про надання пояснення щодо того, на яких підставах зазначену закупівлю проведено без застосування однієї із процедур, визначених ст. 12 Закону**.

У відповідь на цей запит замовник пояснив: «…ПАТ “Х” є замовником, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання… (абз. 7 п. 4 ч. 1 Закону).Відповідно до ч. 4 цієї ж статті, дія Закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є, зокрема товари, що закуповуються для перепродажу третім особам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб’єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник.Оскільки предметом закупівлі UA-2018-10-17-000828-b є олія, що закуповується для перепродажу третім особам через мережу відділень товариства, на зазначену закупівлю не поширюється дія Закону.Позиція ПАТ “Х” кореспондується з позицією МЕРТ України, яка викладена у листі уповноваженого органу від 15.07.2016 № 3302-06/21890-07… МЕРТ України вказує на відсутність заборони використання електронної системи закупівель у випадках, коли Закон не поширюється на закупівлі товарів (робіт, послуг).

У зв’язку з викладеним, ПАТ “Х” заперечує проти наявності порушень вимог Закону під час здійснення закупівлі UA-2018-10-17-000828-b, та пропонує розглядати її як таку, що не підпадає під дію Закону та оголошену в електронній системі закупівлю з метою відбору постачальника для досягнення максимальної ефективності витрачання коштів товариства…»

Зважаючи на викладене, Держаудитслужба зазначила у висновку про результати моніторингу інформацію про відсутність порушень: «…висновок про наявність або відсутність порушень законодавства: Порушень законодавства на стадії планування та оприлюднення інформації про закупівлю не встановлено».

Статус***: порушень не виявлено

Здійснення замовником повторної ідентичної закупівлі за додатково виділені кошти: порушення чи ні?

 Інформація про закупівлю:
UA-2019-05-08-000400-b.
Звіт про укладений договір.
ДК 021:2015: 55240000-4 — Послуги центрів і будинків відпочинку.
Очікувана вартість: 195 888,00 грн

Підставою для прийняття рішення про початок моніторингу стали дані автоматичних індикаторів ризиків. Так, зокрема, спрацював індикатор RISK-2-5-2П, який сигналізує про те, що замовник оприлюднив звіти про укладені договори з однаковим кодом предмета закупівлі (cpv), загальна сума яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн. А це своєю чергою може свідчити про поділ замовником предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Під час проведення моніторингу цієї закупівлі Держаудитслужба звернулася до замовника із запитом про надання пояснення щодо наявності підстав для укладення нового договору від 07.05.2019 № 78 на закупівлю путівок на оздоровлення дітей (код ДК 021:2015: 55240000-4 — Послуги центрів і будинків відпочинку) на суму 195 888,00 грн без застосування однієї з процедур закупівель, визначених ст. 12 Закону, зважаючи на те, що замовник уже уклав договір від 15.04.2019 № 64 за показником четвертої цифри зазначеного коду ДК 021:2015 на суму 195 888,00 гривень.

У відповідь на цей запит замовник пояснив: «Беручи до уваги роз’яснення Мінекономрозвитку України зважаючи, що це додаткові кошти для додаткової закупівлі, а отже, новий предмет договору, та сума кошторисних призначень відповідно до ст. 2 Закону не перевищує 200 тис. грн, тендерним комітетом замовника прийнято рішення здійснити закупівлю послуг з оздоровлення дітей без використання електронної системи закупівель, з оприлюдненням звіту про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 Закону…»

Варто зауважити, що замовник для аргументування власної позиції прикріпив до відповіді також необхідні документи фінансового характеру.

Зважаючи на викладене, Держаудитслужба зазначила у висновку про результати моніторингу інформацію про відсутність порушень.

Статус: порушень не виявлено

Авторський нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва: роботи чи послуги в розумінні Закону?

Інформація про закупівлю: 
UA-2018-08-07-000577-a.
Звіт про укладений договір.
ДК 021:2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (авторський нагляд).
Очікувана вартість: 562 658,00 грн

Підставою для прийняття рішення про початок моніторингу стали дані автоматичних індикаторів ризиків, зокрема спрацював ризик-індикатор RISK1-10_1. Цей індикатор сигналізує про те, що договір про закупівлю товарів або послуг укладено з порушенням вимог Закону, а саме: замовник оприлюднив звіт про укладені договори на закупівлю товарів або послуг на суму, що перевищує встановлені ч. 1 ст. 2 Закону вартісні межі (200 тис. грн).

Під час проведення моніторингу цієї закупівлі Держаудитслужба звернулася до замовника із запитом про надання пояснення: «З яких підстав зазначену закупівлю проведено без застосування однієї із процедур, визначених статтею 12 Закону, зважаючи, що предмет закупівлі визначено за кодом 71240000-2 — “Архітектурні, інженерні та планувальні послуги” національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749? Чи включено до кошторисної вартості робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С041206 Іванівка – Радісне – /Т-04-12/ км 0+000 – км 17+740 Петриківського району Дніпропетровської області, проведення авторського нагляду та якою вартістю?..»

У відповідь на цей запит замовник пояснив: «Відповідно до п. 22 ст. 1 Закону України “Про публічні закупівлі”, а також роз’яснень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.11.2016 № 3302-01/38216-06 встановлено, що авторський нагляд належить саме до робіт, а не до послуг. У зв’язку з чим, замовником згідно ст. 2 Закону не застосовувалась процедура, встановлена ст. 12 Закону (вимоги Закону застосовується, якщо вартість закупівлі робіт дорівнює або перевищує 1,5 млн гривень). По другому питанню повідомляємо, що проектно-кошторисною документацією по об’єкту “Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення…” передбачено витрати на здійснення робіт з авторського нагляду в сумі 563,13 тис. грн з ПДВ».

Зважаючи на викладене, а саме на те, що предметом закупівлі є роботи в розумінні Закону (здійснення авторського нагляду за виконанням робіт по об’єкту капітального ремонту), за результатами моніторингу орган державного фінансового контролю дійшов висновку про відсутність порушень.

Статус: порушень не виявлено

Чи надав переможець замовникові довідки згідно зі статтею 17 Закону?

Інформація про закупівлю:
UA-2019-01-10-000518-c.
Відкриті торги.
ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи.
Очікувана вартість: 34 591 485,04 грн

Під час проведення моніторингу цієї закупівлі Держаудитслужба звернулася до замовника із запитом про надання пояснення, чи отримав замовник своєчасно в паперовому вигляді документи від переможця процедури (як це вимагала тендерна документація замовника). Взявши до увагу відповідь замовника, орган контролю дійшов висновку про відсутність порушення: «…так, Замовником надано пояснення, що учасник ТОВ “Х”, який за результатами оцінки та розгляду тендерних пропозицій був визнаний переможцем, надав в паперовому вигляді на адресу Замовника в термін, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, довідку ДФС України про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи та довідку МВС України про відсутність судимості особи, яка підписала тендерну пропозицію та яку уповноважено укладати договір за результатами закупівлі. Також, Замовником додатково через електронну систему закупівель додано до пояснення скановані копії зазначених документів. За результатами розгляду наданого пояснення та документів порушень не встановлено».

Статус: порушень не виявлено

* Для отримання детальнішої інформації щодо проведення моніторингу закупівель можна здійснити їх пошук у системі ProZorro за унікальним номером закупівлі, наведеним у таблиці.  
** Тут і далі йдеться про Закон України «Про публічні закупівлі».    
*** Тут і далі йдеться про статус моніторингу в системі ProZorro.  
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)