Реєструємо бюджетне зобов’язання правильно: зміни, на які варто зважати

Олена Жадан
1856
7 Серпня 2019
Реєструємо бюджетне зобов’язання правильно: зміни, на які варто зважати
1856
7 Серпня 2019

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (далі — розпорядники) беруть на себе бюджетні та бюджетні фінансові зобов’язання, що виникають під час укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому. Органи Державної казначейської служби України (далі — органи Казначейства) здійснюють реєстрацію бюджетних зобов’язань розпорядників відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок № 309).

Класифікація зобов’язань

Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань є важливою частиною бюджетного процесу та має безліч нюансів. Так, пунктом 2.1 Порядку № 309 на взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками встановлено обмеження, яких вони чітко повинні дотримуватись:

  1. бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами та бюджетні фінансові зобов’язання за загальним фондом беруть у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), зважаючи на необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства;
  2. бюджетні фінансові зобов’язання за спеціальним фондом — виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету [відкритих асигнувань (виділених коштів), залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів].

За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період (довгострокові договори), їх облік та реєстрацію здійснюють на суми, що знаходяться в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

Терміни реєстрації зобов’язань

Також Порядок № 309 визначає вимоги щодо термінів подання розпорядниками до органів Казначейства документів. Так, для реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань — з дати взяття бюджетного зобов’язання [оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі або взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів)], а для реєстрації та обліку бюджетних фінансових зобов’язань — з дати прийняття до виконання бюджетного фінансового зобов’язання розпорядники подають протягом 7 робочих днів Реєстр бюджетних (або бюджетних фінансових) зобов’язань за визначеною відповідними додатками до Порядку № 309 формою та оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного (бюджетного фінансового) зобов’язання. Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів затверджено наказом Державної казначейської служби України 29.04.2013 № 68 (зі змінами від 14.06.2018). Однак цей перелік є орієнтовним і може змінюватись залежно від змін у законодавстві. Органи Казначейства не відповідають за недостовірність підтвердних документів та їх зміст.

Вимоги до пакета документів для взяття бюджетного зобов’язання: що нового?

Крім цього, вважаємо за необхідне звернути увагу, що наказом Державної казначейської служби України від 04.07.2019 № 196 затверджено Порядок організації роботи органів Державної казначейської служби україни щодо здійснення попереднього та поточного контролю при казначейському обслуговуванні бюджетних коштів, в якому зазначено вимоги щодо повноти та правильності оформлення поданого розпорядником пакета документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання, зокрема:

  • наявність усіх додатків до договору, що є його невід’ємною частиною;
  • дотримання нормативно-правових актів, які регулюють питання здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповують за бюджетні кошти.

Вимоги зазначеного Порядку відповідають усім тим, що регламентують Бюджетний кодекс України та Порядок № 309 стосовно реєстрації бюджетних зобов’язань.

Зміни у вимогах до заповнення реєстру бюджетних зобов’язань

Удосконалення системи електронних закупівель та поступове впровадження електронного документообігу в систему казначейського обслуговування розпорядників стало підставою для внесення змін до Порядку № 309. Такі зміни було внесено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 27.03.2019 № 123, який набрав чинності 24.05.2019. певних змін зазнала форма реєстру бюджетних зобов’язань, зокрема щодо зазначення посилання на номер процедури закупівлі, проведеної відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922).

Отже, якщо бюджетне зобов’язання розпорядник бере із застосуванням процедур закупівель товарів, робіт і послуг, то у графі «Дані бюджетного зобов’язання: інформація про процедуру закупівель» Реєстру бюджетних зобов’язань необхідно проставляти унікальний ідентифікатор закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель. Якщо ж бюджетне зобов’язання розпорядник взяв без застосування процедури закупівель, то проставляють ознаку «00» (приклад наведено в таблиці). Нагадуємо, що види процедур закупівель визначено статтею 12 Закону № 922, а саме: відкриті торги, переговорна процедура, конкурентний діалог.

Як видно з таблиці 1, у даному Реєстрі бюджетних зобов’язань розпорядник зазначає два договори про закупівлю: від 08.07.2019 № 08/07-ЕУВіл, укладений за результатами проведення процедури закупівлі, тому в графі «Дані бюджетного зобов’язання: інформація про процедуру закупівель» для нього зазначено номер закупівлі «UA-2019-05-24-001904-a», та договір від 09.07.2019 № 09-125, укладений без застосування процедури закупівлі, тому у відповідній графі для нього зазначено ознаку «00».

При здійсненні закупівель, вартість яких не перевищує сумарні межі, установлені частиною першою статті 2 Закону № 922, розпорядники укладають так звані допорогові договори. При цьому в такому випадкові придбання товарів, робіт чи послуг замовники також можуть здійснювати в результаті проведення в системі ProZorro допорогової електронної закупівлі, однак послуговуючись не Законом № 922, а Інструкцією про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженою наказом державного підприємства «Прозорро» від 19.03.2019 № 10 (зі змінами від 21.03.2019). Або ж замовники можуть укладати прямі допорогові договори, тобто без застосування електро-нної системи ProZorro для здійснення конкурсного відбору, однак в окремих випадках повинні відзвітувати в ProZorro про укладення таких договорів, заповнивши та оприлюднивши форми звіту про укладені договори.

Зважаючи на викладене, потрібно зазначити, що доволі часто розпорядники помилково вважають, що в разі проведення допорогових закупівель у графі «Дані бюджетного зобов’язання: інформація про процедуру закупівель» Реєстру бюджетних зобов’язань також потрібно зазначати унікальний ідентифікатор відповідної закупівлі, бо його в такому випадкові також присвоює електронна система закупівель ProZorro. Однак це неправильно, бо допорогові закупівлі не є процедурами в розумінні статті 12 Закону № 922. Отже, при проведенні допорогових закупівель у будь-який спосіб у відповідній графі Реєстру бюджетних зобов’язань проставляють ознаку «00».

Додаткову інформацію з питань, висвітлених у даній публікації, ви можете отримати у статтях:

  • «Особливості реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та застосування законодавства у сфері публічних закупівель» — випуск журналу № 12 (75) за грудень 2017 року, стор. 24–33;
  • «Механізм реєстрації бюджетних зобов’язань за договорами про закупівлю для потреб наступного бюджетного періоду» — випуск журналу № 12 (87) за грудень 2018 року, стор. 16–17.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО