Чи може фоп врахувати кошти на покриття адміністративних витрат при визначенні вартості підрядних робіт?

Ірина Олійник
6830
28 Серпня 2019
Чи може фоп врахувати кошти на покриття адміністративних витрат при визначенні вартості підрядних робіт?
6830
28 Серпня 2019

Питання від читача

«Доброго дня! відповідно до п. 5.8.16 ДСТУ б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” до вартості об’єкта будівництва включають кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій. Чи може фізична особа-підприємець враховувати ці витрати при визначення вартості підрядних робіт?»

Відповідь експерта

— Добрий день! У п. 5.8.16 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» наведено перелік витрат, які необхідно врахувати при складанні інвесторської кошторисної документації, а саме зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

Розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організації обчислюють за ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва».

Згідно з п. 5.2.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, в інвесторській кошторисній документації кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій визначають на підставі середніх показників, що наведено в додатку Д (вищезазначеного ДСТУ).

Згідно з п. 5.3.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, у складі ціни пропозиції учасника конкурсних торгів адміністративні витрати визначає підрядник на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в цій організації за попередній звітний період.

Згідно з п. 5.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, для розрахунку показника адміністративних витрат потрібні дані про обґрунтовані адміністративні витрати, пов’язані з виконанням будівельних робіт, за даними бухгалтерського обліку за попередній звітний період, а також загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних робіт за всіма об’єктами за той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в, додаток Т ДСТУ Б Д.1.1-1).

Згідно з п. 5.3.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, розрахунок адміністративних витрат виконують з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт і переліку адміністративних витрат (додаток Г).

Згідно з п. 5.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, при обчисленні показника адміністративних витрат з переліку витрат, що за бухгалтерським обліком віднесено до адміністративних, виключають такі адміністративні витрати:

  • витрати на врегулювання спорів у судових органах;
  • відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об’єднань, у тому числі витрати на утримання корпорацій, асоціацій тощо;
  • витрати на перебазування будівельних організацій;
  • витрати, пов’язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв’язку);
  • витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг);
  • витрати з операційної оренди;
  • витрати зі страхування майна;
  • витрати, пов’язані з витратами на збут та іншими операційними витратами будівельної організації.

Згідно з п. 5.3.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, розраховані підрядною організацією показники адміністративних витрат, погоджені із замовником у договірній ціні, використовують при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Середні показники адміністративних витрат (додаток Д) слугують орієнтиром і можуть бути використані замовником для співставлення адміністративних витрат, обчислених в інвесторській кошторисній документації, з адміністративними витратами, розрахованими підрядною організацією при складанні договірної ціни.

Згідно з п. 5.3.6 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, уточнення показників адміністративних витрат у процесі будівництва здійснюють у порядку, встановленому договором підряду.

На підставі вищевикладеного щодо врахування коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій при визначенні вартості підрядних робіт фізична особа-підприємець може враховувати зазначені витрати, якщо зможе їх обґрунтувати на підставі структури, яка склалася в цій організації за попередній звітний період, бухгалтерського обліку за попередній звітний період, а також на підставі загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за всіма об’єктами за той самий період (необхідно надати бухгалтерську довідку та підтвердні документи, які обґрунтовують вищезазначені витрати).

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО