Подаємо звіти № 1-торги за новою формою до 16 квітня 2015 року (навіть щодо закупівель за власні кошти)

Яна Устюгова
1362
11 Березня 2015
Подаємо звіти № 1-торги за новою формою до 16 квітня 2015 року (навіть щодо закупівель за власні кошти)
1362
11 Березня 2015

У журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 1 (40) ми повідомляли про те, що за перший квартал 2015 року замовники мають подавати нову форму державного статистичного спостереження № 1-торги «Звіт про здійснення державних закупівель», який затверджений наказом Державної служби статистики України від 12.11.2014 № 334 (далі — форма № 1-торги).

Форма № 1-торги здається до органів статистики щоквартально не пізніше 16 числа місяця, наступного за звітним періодом, тобто за перший квартал замовники повинні подати такий звіт до 16 квітня 2015 року.

Важливо зауважити, що на відміну від форми № 1-торги, яка була затверджена наказом Держстату України від 26.11.2012 № 485 (за яким звіт мав назву «Звіт про проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти»), згідно з формою, затвердженою наказом Держстату від 12.11.2014 № 334, звіт має таку назву: «Звіт про здійснення державних закупівель». Отже, доходимо висновку, що даний звіт повинні готувати та подавати до органів статистики не тільки замовники, які здійснюють закупівлі за державні кошти, а й у випадку всіх закупівель, у тому числі за власні кошти підприємств.

Проте складність заповнення такого документа полягає в тому, що на сьогодні відсутній нормативний акт, який би вносив ясність до порядку заповнення форми № 1-торги.

Та ще 30 листопада 2012 року Мінекономрозвитку надало роз’яснення щодо заповнення форми цього звіту. І хоча відтоді зміст форми № 1-торги зазнав чималих корегувань, однак виходячи з аналогії права, можна надати низку рекомендацій, з якими знайомимо вас далі.

Щодо розділу І «Загальна кількісна характеристика процедур закупівель»

Рядок 100 відображає кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель, згідно з пунктом 16 частини першої статті 1 Закону.

Рядок 101 відображає кількість оголошень про результати проведення процедур закупівель у разі відміни таких процедур чи визнання їх такими, що не відбулися, у цілому відповідно до статті 30 Закону.

Показники рядка 100 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 101.

Рядок 110 відображає загальну кількість процедур закупівель, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами).

Рядок 112 відображає процедури закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами), відповідно до статті 30 Закону.

Показники рядка 110 можуть бути більшими або дорівнювати показникам рядка 112. Якщо процедури закупівель щодо частини предмета закупівлі (лота) відмінені чи визнані такими, що не відбулися, то відображено кількість таких частин предмета закупівлі (лотів).

Рядок 120 відображає загальну кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів на участь у торгах [без урахування частин предмета закупівлі (лотів)], усього за звітний період.

Рядок 121 відображає загальну кількість пропозицій конкурсних торгів, які надали учасники замовникові для участі в торгах. У разі дозволу замовника подавати учасникам торгів пропозиції конкурсних торгів на частину предмета закупівлі (лот) замовник повинен показати загальну кількість пропозицій конкурсних торгів, що надійшли від учасників для проведення процедури закупівлі, кількість яких відображено в рядку 110. Розрахунок загальної кількості пропозицій конкурсних торгів (тільки рядок 121) — це сума пропозицій конкурсних торгів за кожною окремою частиною предмета закупівлі (лотом) відповідно до вимог документації конкурсних торгів усього за звітний період.

Рядок 122 відображає кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів учасників відповідно до статті 29 Закону.

Показники рядка 121 дорівнюють або перевищують показники рядка 122.

Рядок 130 відображає загальну кількість учасників-переможців за всіма процедурами закупівлі, що відбулися у звітному періоді. У разі перемоги учасника щодо декількох лотів у межах єдиної процедури закупівлі він є одним переможцем (тільки рядок 130).

Рядок 131 відображає загальну кількість учасників-переможців процедур закупівель, що є резидентами та здійснюють виробництво товарів, виконують роботи чи надають послуги, які є предметом закупівлі, на території України.

Показники рядка 130 дорівнюють сумі показників рядків 131 і 132.

Рядок 140 відображає кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником закупівлі у звітному періоді, крім договорів, укладених у попередні роки, які виконуються. У разі дозволу замовника подавати учасникам пропозиції конкурсних торгів на частину предмета закупівлі (лот) відображено загальну кількість договорів, укладених за результатами проведеної закупівлі.

Рядок 150 відображає кількість укладених договорів з учасниками закупівель, що є суб’єктами господарювання (резидентами України).

Показники рядка 140 дорівнюють сумі показників рядків 150 і 160.

Рядок 170 відображає кількість укладених рамкових угод з учасниками закупівель, що є резидентами та/або нерезидентами України.

Рядок 180 відображає кількість договорів про закупівлю, укладених між замовником та учасником закупівлі в попередні роки, які виконуються.

Рядок 190 відображає загальну кількість звернень, які надходять до замовників, з вимогою щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель.

Щодо розділу ІІ «Вартісна характеристика процедур закупівель»

Рядок 200 відображає загальну річну суму коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (з урахуванням змін у сумах цих коштів, що відбулись у звітному періоді), включаючи суму зобов’язань за довгостроковими договорами на поточний рік.

Рядок 201 відображає загальну річну суму коштів державних, казенних, комунальних підприємств, запланованих для закупівлі товарів, робіт і послуг.

Рядок 202 відображає загальну річну суму коштів господарських товариств, у статутних капіталах яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, запланованих для закупівлі товарів, робіт і послуг.

Рядок 210 відображає загальну суму коштів, заплановану для проведення процедур закупівлі у звітному періоді (очікувана вартість предмета закупівлі). При цьому в рядку 210 не враховується сума державних коштів за процедурами закупівель, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися.

Рядок 220 відображає загальну вартість укладених договорів у звітному періоді (рядок 140) включно з довгостроковими договорами на суму коштів поточного року (рядок 170).

Показники рядка 220 дорівнюють сумі показників рядків 221–229.

Рядок 229 містить дані господарських товариств, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, які здійснюють закупівлі згідно із Законом. У цьому рядку відображається загальна вартість укладених договорів за рахунок коштів таких господарських товариств.

Рядок 240 відображає загальну суму коштів, сплачену за укладеними у звітному періоді договорами, кількість яких відображено в рядку 140. Показники рядка 240 дорівнюють сумі показників рядків 241–243.

Рядок 250 відображає загальну суму коштів, сплачену у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки, кількість яких відображено в рядку 170.

Рядки 140–160, 180 розділу І та рядки 200–202, 220–250 розділу ІІ форми № 1-торги у графі 7 «Закупівлі без застосування процедур» відображають дані щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) є меншою 100 тисяч гривень, а робіт — 1 мільйон гривень. А також ураховуються дані щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, на які відповідно до частини третьої статті 2 Закону не поширюється його дія або особливості закупівлі яких відповідно до частини четвертої статті 2 Закону визначені окремими законами України, включаючи закупівлі, що здійснюються за рахунками-фактурами, договорами поруки тощо.

Для договорів, які у зв’язку зі специфікою отримання товарів, робіт, послуг не містять інформації щодо загальної вартості за договором (наприклад, договори про надання послуг з фельдзв’язку, медичного огляду тощо), рядок 220 відображає загальну вартість товарів та послуг, фактично поставлених протягом звітного періоду.

Вартістю за договорами, що діють протягом кількох років, вважається сума коштів, передбачена на поточний рік.

Графа 1 форми № 1-торги дорівнює сумі даних граф 2–6 за всіма рядками, крім рядків 200, 201 та 202.

Метою подання звіту про здійснення державних закупівель за формою державного статистичного спостереження № 1-торги є забезпечення державного нагляду та контролю за використанням державних коштів.

Тож із цією метою, а також задля забезпечення гласності та відкритості інформації щодо проведення у 2015 році державних статистичних спостережень Державна служба статистики України наказом від 19.12.2014 № 398 затвердила Табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2015 рік.

У даному переліку зазначено також і документ «Звіт про здійснення державних закупівель» за формою № 1-торги. З електронною версією Табеля можна ознайомитись на веб-сторінці Державної служби статистики України за адресою: www.ukrstat.gov.ua

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО