Що передбачає Стратегія реформування системи публічних закупівель на 2024–2026 роки

Ганна Довгая
754
7 Лютого 2024
Що передбачає Стратегія реформування системи публічних закупівель на 2024–2026 роки
754
7 Лютого 2024

Розпорядженням КМУ від 02.02.2024 № 76-р схвалено Стратегію реформування системи публічних закупівель на 2024–2026 роки та затверджено план її реалізації. Далі виокремимо цікаві тези із цієї Стратегії. Перш за все:

 • На сьогодні потребують подальшого узгодження норми Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та директив ЄС з питань публічних закупівель, зокрема щодо переліку виключень незастосування Закону під час закупівлі товарів, робіт та послуг, впровадження конкурентної процедури з переговорами, динамічних систем закупівель, процедури інноваційного партнерства, конкурсів проєктів, кваліфікаційних систем.
 • Законодавство у сфері публічних закупівель має визначати можливості та способи широкого застосування нецінових критеріїв оцінки тендерних пропозицій, виключення обмеження максимального відсотка нецінового критерію, що дасть змогу більш ефективно проводити публічні закупівлі технологічно складних предметів закупівлі, які не можуть бути порівняні та оцінені виключно за критерієм найнижчої ціни.

Мінекономіки вже повідомляли, що планується нова редакція Закону, яка міститиме нові способи здійснення закупівель, про що ми повідомляли в статті «Що цікавого в новій редакції Закону України „Про публічні закупівлі“?».

Центральні закупівельні організації

В Україні рішеннями Кабінету Міністрів України утворено три централізовані закупівельні організації центрального рівня та за рішеннями органів місцевого самоврядування — сім централізованих закупівельних організацій регіонального рівня для забезпечення проведення централізованих закупівель для потреб територіальних громад. Їх перелік можете знайти в статті «10 централізованих закупівельних організацій та в якому порядку їм забезпечується сплата винагороди за надані послуги».

У Стратегії зазначено, що наразі є потреба в розширенні наявних інструментів, доступних для централізованих закупівельних організацій. Такими необхідними інструментами можуть бути, зокрема, запровадження динамічних систем закупівель, визначення умов проведення централізованими закупівельними організаціями агрегованих закупівель.

Крім того, необхідним інструментом подальшого розвитку є удосконалення умов застосування електронних каталогів, а саме розширення можливості використання електронних каталогів для закупівель послуг.

Також важливим у контексті централізації закупівель та експертизи у сфері публічних закупівель є розвиток спроможності територіальних громад щодо використання централізації закупівель на місцевому рівні та запровадження практики ЄС щодо спільних закупівель.

Удосконалення автоматичних індикаторів ризику

У Стратегії сказано, що саме подальший розвиток та удосконалення автоматичних індикаторів ризиків є одним із пріоритетних напрямів розвитку електронної системи закупівель, який дасть змогу забезпечити ефективний моніторинг дотримання законодавства у сфері публічних закупівель, контроль за ефективним використанням публічних коштів.

Тому важливим напрямом подальшого розвитку системи публічних закупівель є технічне доопрацювання автоматичних індикаторів ризиків та забезпечення гнучкості в законодавчому регулюванні методики їх застосування.

Професіоналізація сфери публічних закупівель

Складність та багатоаспектність процесу публічних закупівель в цілому потребує залучення різних за профілями та навичками спеціалістів, запровадження додаткових заходів щодо поліпшення роботи закупівельних підрозділів замовників, у зв’язку з чим необхідне розроблення примірного положення про порядок організації закупівельної діяльності замовників, у якому описуються функції (спеціалізації) та особи, залучені до цього процесу закупівель, та визначається можливий розподіл обов’язків між такими особами.

Розвиток професіоналізації буде забезпечено шляхом розширення переліку загальнодоступних та безоплатних навчальних програм щодо публічних закупівель, у тому числі для різних категорій користувачів.

Принагідно зауважимо, що для підвищення професійних знань ви завжди можете вибрати нас, Академію Радник — https://radnyk.academy/.

Таким чином, щодо професіоналізації сфери закупівель у подальшому планується:

 • прийняття та доведення до суб’єктів сфери публічних закупівель правил етики поведінки суб’єктів сфери публічних закупівель;
 • проведення оцінки отриманих повідомлень про неетичну поведінку суб’єктів сфери публічних закупівель протягом 2025–2026 років;
 • розроблення та затвердження типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців, які відповідають за здійснення публічних закупівель;
 • розроблення та доведення до суб’єктів сфери публічних закупівель онлайн-курсів навчання щодо публічних закупівель для представників бізнесу, громадян та активістів. Перегляд не менше 3000 особами відповідних навчальних онлайн-курсів;
 • підготовка та доведення до суб’єктів сфери публічних закупівель онлайн-курсів навчання щодо порядку використання, пошуку та аналітики інформації, яка наявна в електронній системі закупівель, з використанням безоплатних модулів аналітики. Перегляд не менше 1000 особами відповідних навчальних онлайн-курсів; підготовка та доведення до суб’єктів сфери публічних закупівель методологічних рекомендацій щодо аналізу ефективності здійснення публічних закупівель.

Моніторинг та фінансовий контроль у закупівлях

Моніторинг та фінансовий контроль є невід’ємною частиною доброчесного управління державними фінансами, тому важливим напрямом розвитку системи публічних закупівель є:

 • впровадження методології управління ризиками,
 • посилення внутрішнього контролю замовників за проведенням публічних закупівель,
 • удосконалення підходів до запобігання порушенням у сфері публічних закупівель,
 • застосування співмірної відповідальності за умови, якщо таке порушення мало місце,
 • підвищення ефективності діяльності, розширення повноважень органу, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю,
 • удосконалення електронних аналітичних інструментів, які дадуть змогу підвищити ефективність відбору ризикових закупівель для здійснення моніторингу.

Так, для подальшого розвитку системи публічних закупівель діяльність уповноважених органів державної влади має бути спрямована на сприяння широкому залученню громадянського суспільства, зокрема шляхом залученості до процесу планування витрат органами місцевого самоврядування, залученості громадян до публічних обговорень проєктів місцевих бюджетів та інших способів широкого інформування суспільства про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо розпорядження публічними коштами, у тому числі через проведення публічних закупівель.

Водночас необхідним є встановлення вимірюваних показників ефективності закупівельної діяльності та проведення публічних закупівель шляхом встановлення ключових показників ефективності для замовників, що має особливе значення з огляду на очікувані значні обсяги фінансування проєктів відбудови України за рахунок коштів донорів.

Приблизно сотня рішень моніторингу закупівель з коментарями та за різними темами розміщена в електронній книзі «Усе про моніторинг закупівель у 2024 році».

Міжнародне співробітництво

Напрямом подальшого міжнародного співробітництва є підвищення потенціалу українського бізнесу, а також створення та удосконалення інструментів, які б дали змогу створити зручні умови та засоби для використання як Україною, так і іншими державами — членами Світової організації торгівлі, з метою оперативного доступу до даних про публічні закупівлі українських компаній та нерезидентів.

Такі інструменти повинні спрямовуватися на фактичне спрощення доступу українських компаній та нерезидентів з метою участі у публічних закупівлях шляхом пришвидшення та удосконалення інструментів обміну даними про проведення таких закупівель замовниками державами — членами Світової організації торгівлі.

Також важливим є створення інструментів для пошуку іноземних партнерів для виконання договорів про закупівлі, які укладаються за результатами проведення публічних закупівель, як в Україні, так і в інших державах — членах Світової організації торгівлі.

Які зміни плануються в технічній реалізації електронної системи

Стратегією щодо змін у технічній реалізації електронної системи передбачено:

 • формування переліку стандартизованих документів, що відображаються/заповнюються учасниками та замовниками в електронній системі закупівель в електронній формі;
 • реалізація в електронній системі закупівель тендерної документації та тендерної пропозиції в електронній формі;
 • реалізація в електронній системі закупівель електронних скарг;
 • розроблення та впровадження в електронній системі закупівель електронних полів довідок, що вимагаються замовником для подання у довільній формі;
 • розроблення та впровадження в електронній системі закупівель функціоналу формування рішень (протоколів), що приймаються замовником під час проведення конкурентних процедур закупівель;
 • розроблення та затвердження примірних форм договорів про публічну закупівлю, що укладаються з використанням електронного каталогу;
 • запровадження функціоналу формування договорів про публічну закупівлю, що укладаються з використанням електронного каталогу, в електронній системі закупівель шляхом заповнення електронних полів;
 • оновлення та затвердження автоматичних індикаторів ризиків моніторингу публічних закупівель.

Повну інформацію щодо Стратегії та плану заходів ви знайдете в розпорядженні КМУ від 02.02.2024 № 76-р. Якщо цікавитесь новою редакцією Закону про публічні закупівлі, то вам варто відкрити статтю «Мінекономіки оприлюднило нову редакцію Закону України „Про публічні закупівлі“». До зустрічі на порталі Радник!

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану