Надія Бігун про зміни в оборонних закупівлях у 2024 році

Надія Бігун
1369
13 Лютого 2024
Надія Бігун про зміни в оборонних закупівлях у 2024 році
1369
13 Лютого 2024

Радник. 07.02.2024 набули чинності п’яті зміни до постанови КМУ від 11.11.2022 № 1275, якою затверджено, зокрема, особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. 

Ми відразу помітили, що рамкові угоди застосовуються лише для державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони» та для Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації як служб державного замовника.

Чи можете пояснити, чому ввели таке обмеження лише для двох установ та не наділили правом проводити рамкові угоди інших оборонних замовників?  

Надія Бігун. Так, зараз тільки державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони» та Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації можуть скористатися новим інструментом, оскільки це, по суті, експеримент. Ми завжди пишалися тим, що в Prozorro всі бачать усе. Тому створення нової процедури закупівель з частковим прихованням інформації — це абсолютно новий досвід для нас, який ми хочемо детально протестувати, проаналізувати й лише після цього масштабувати на всіх замовників у сфері безпеки та оборони.

Радник. Наступною приємною новинкою для оборонців-закупівельників стала можливість надання учаснику 24 годин на виправлення помилок у спрощеній закупівлі. Особливості № 1275 говорять, що пропозиція, яка НЕ була виправлена протягом цього строку, підлягає відхиленню. Утім, стаття 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) не містить такої підстави для відхилення. 

Чи правомірно буде, на Вашу думку, у такому разі відхиляти пропозицію як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі (підпункт 1 частини 13 статті 14 Закону)?

Надія Бігун. Дійсно, ми намагаємося правила закупівель для потреб оборони, там, де це можливо, гармонізувати з публічними закупівлями. Відповідно, ті переваги й ту гнучкість, яка  є у нас в Постанові № 1178, переносимо в Постанову № 1275. Тому, що стосується виправлення помилок,  тут ми дзеркально відобразили підхід, що є в публічних закупівлях. Для описаного прикладу підставою для відхилення є невідповідність вимогам та умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Умови застосування порядку виправлення помилок та дії державного замовника у випадку невиконання вимоги замовника визначені безпосередньо пунктом 8 Особливостей № 1275. 

Радник. Навіть після нещодавніх змін оборонці-закупівельники запитують щодо порядку проведення допорогових оборонних закупівель (товари та послуги до 200 тис. грн; роботи до 1,5 млн  грн). Чи потрібно внутрішньо затверджувати порядок здійснення таких закупівель? Чи достатньо затвердити переліки та обсяги закупівель й відправити оголошення до ДП «Прозорро» про здійснену закупівлю? Таку ж закупівлю не включають у річний план, правильно?

Надія Бігун. Це дуже гарне запитання. Але щоби відповісти на нього, треба перш за все відповісти на питання, навіщо ми складаємо переліки й обсяги закупівель/направляємо оголошення. І я бачу, що це нам потрібно для двох цілей:

  • поінформувати потенційних учасників та залучити їх на торги;
  • порахувати пороги застосування процедур закупівель.

Якщо з точки зору другої цілі дивитися на ваше питання, то стає зрозуміло, що перелік закупівель має формуватися не від порогів (бо без планування їх немає), а на всі закупівлі.

Що стосується внутрішнього порядку закупівель, то це стосується закупівель понад 200 тис. та 1,5 млн відповідно, оскільки регулювання є саме для закупівель понад ці пороги.

Радник.  До речі, чи плануються найближчим часом зміни до Закону України «Про оборонні закупівлі» (далі — Закон про оборонні закупівлі), зокрема в частині того, щоби прибрати обов’язок надсилання оголошення про усі оборонні закупівлі до ДП «Прозорро»? 

Надія Бігун. Найближчим часом плануються зміни, які мають розв’язати питання щодо норми прибутку по оборонних контрактах (ДАСУ трактувало постанову КМУ від 20.03.2022 № 335 так, що у виконавців оборонних контрактів прибутку не мало б бути). Уже в першому читанні проголосовано законопроєкт № 10454 від 01.02.2024. Дуже чекаємо на друге читання. 

Що стосується інших змін, то ми створюємо міжвідомчу робочу групу, якою плануємо напрацювати комплексні зміни до Закону про оборонні закупівлі, оскільки Закон і підзаконні акти, які були прийняті на його виконання, мають системні проблеми та колізії та не відповідають викликам, які стоять перед оборонною галуззю.

Радник. Пункт 9 Особливостей оборонних закупівель дозволяє в понадпорогових межах закуповувати без проведення закупівель в електронній системі за наявності однієї з обставин, передбачених пунктом 13 Особливостей публічних закупівель. Тобто норма говорить саме про наявність обставини/підстави та не вказує на необхідність дотримання всього пункту, а саме не потрібно оприлюднювати: 

  • звіт про договір про закупівлю, що укладено без використання ЕСЗ відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону (за умови, що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, оприлюднити звіт не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору);
  • разом із звітом договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. 

Тож, потрібно дотримуватись вимог пункту 13 Особливостей публічних закупівель повною мірою з оприлюдненням усього вищезазначеного чи варто звітувати у порядку, прописаному в пункті 10 Особливостей оборонних закупівель?

Надія Бігун. Звітування по оборонних закупівлях передбачене відповідно до підпунктів 4 та 5 статті 30 Закону про оборонні закупівлі. Закон про оборонні закупівлі визначає обсяг та строк оприлюднення інформації, що має бути опублікована у звіті при здійсненні закупівлі без використання електронної системи закупівель, і є нормою прямої дії.

Прим.ред.: пунктами 4, 5 Закону про оборонні закупівлі передбачено: 

4. За результатами здійснення закупівель на період дії правового режиму воєнного стану в разі здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони — 1,5 мільйона гривень, державний замовник (служба державного замовника, військова частина) оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівель озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

5. У звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівель озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), зазначається інформація про: найменування державного замовника (службу державного замовника, військову частину); назву предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів); ціну за одиницю кожної номенклатурної позиції товару (із зазначенням одиниці виміру щодо товарів), ціну робіт, послуг. 

У звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, щодо закупівлі послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування військових частин також зазначається інформація (у формі окремого додатка (файлу) щодо вартості усіх складових вказаних послуг (крім відомостей, що становлять державну таємницю), включаючи інформацію про: окремі найменування харчових продуктів (товарів) із зазначенням ціни за одиницю харчового продукту (товару) (із зазначенням одиниці виміру щодо продуктів (товарів) та вартості окремих послуг, загальної вартості та строків оплати за такі харчові продукти (товари).

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, щодо інформації, визначеної абзацом першим цієї частини, державний замовник (служба державного замовника, військова частина) оприлюднює повідомлення про внесення змін до істотних умов такого договору (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівель озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин) та інформацію, визначену абзацом першим цієї частини.

Радник. Ще не дуже зрозуміло щодо опублікування договору про закупівлю та змін до нього. Чи потрібно за результатами відкритих торгів чекати закінчення воєнного стану, щоб опублікувати їх разом з додатками / змінами до такого договору?

Надія Бігун. Пункт 10 Особливостей № 1275 додатково визначає умови публікації договорів та додатків до них протягом 90 днів з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану. Слід зауважити,  що згідно з функціоналом ЕСЗ дозволяє прикріпити файли, в тому числі з договором до звіту при проведенні закупівлі без використання електронної системи закупівель. Водночас у разі оприлюднення разом з таким звітом договору та всіх додатків до нього відповідні файли будуть відображатися в ЕСЗ для загального доступу. 

Радник. Час від часу до нас звертаються замовники, які уповноважені здійснювати певні оборонні закупівлі (виключний перелік), тобто не всі закупівлі такого замовника. І тоді виникає питання: чи потрібно додавати закупівлі, що були здійснені для потреб оборони за Постановою № 1275, до закупівель, що були здійснені за аналогічним кодом ДК, однак для потреб самого замовника згідно з Постановою № 1178? Іноді від цього питання залежить вибір такого замовника, чи потрібно йому проводити конкурентну закупівлю, чи можна відразу виходити на прямий договір. 

Надія Бігун. Є дві ознаки для розподілу закупівель на публічні та оборонні: 

  1. предмет закупівель — перелік потреб оборони, в тому числі для гарантованого забезпечення, є невизначеним, і фактично всі потреби, що прямо або опосередковано пов’язані із безпековою або оборонною складовою, можуть бути віднесені до оборонних закупівель; 
  2. суб’єктний склад — перелік державних замовників у сфері оборони обмежений постановами КМУ, рядом служб державних замовників, а також військових частин, організацій (установ, закладів), що уповноважуються рішенням державного замовника (згідно з Особливостями № 1275). 

Таким чином, відповідаючи на питання, за якими правилами купувати (згідно з Особливостями № 1178 чи № 1275) та, відповідно, як планувати, слід враховувати ці дві ознаки. 

Радник. Закон про оборонні закупівлі зобов’язує дотримуватись порядку встановлення граничної ціни на продукти харчування, що закуповуються державними замовниками (службами державних замовників, військовими частинами), а також дотримуватись підстав для внесення змін до істотних умов договору про закупівлю продуктів харчування, укладеного без використання електронної системи закупівель. 

Чи ведеться Мінекономіки спільно з Кабінетом Міністрів України робота щодо розробки та видання такого нормативно-правового акта? Чи є орієнтовні строки оприлюднення такого документа?

Надія Бігун. Питанням розроблення вказаного порядку займалось Міністерство оборони України. Водночас, згідно з позицією Мінекономіки, усі закупівлі крім закупівель летальних засобів (зброя, боєприпаси, спеціальна технічка тощо) мають здійснюватись за конкурентними способами закупівель, з дотриманням принципів закупівель згідно з Законом про оборонні закупівлі.

Конкуренція та рівні умови для всіх учасників ринку і мають  слугувати запобіжником для формування неактуальних, завищених цін на товари, роботи та послуги. 

Радник. Ознайомившись зі Стратегією реформування системи публічних закупівель на 2024–2026 роки, ми помітили, що вона не має розділу, присвяченого оборонним закупівлям. Розуміємо, що частково, наприклад щодо зміни технічного функціоналу системи / моніторингу ДАСУ, це буде стосуватись і оборонних закупівель. Утім, якщо сфера публічних закупівель отримає нову редакцію Закону про публічні закупівлі, то оборонні закупівлі залишаться на тому ж рівні? 

Ба більше, Постанова № 1275 діє на період воєнного стану та не передбачає перехідного періоду (на відміну від Постанови № 1178, яка діє протягом 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану). То чи планується якось урегулювати це питання?

Надія Бігун. Тому що це стратегія публічних закупівель. До оборонних має бути окремий підхід та окрема стратегія.

Радник. Щиро дякуємо за відкритість до закупівельної аудиторії. Принагідно запрошуємо усіх уповноважених осіб зі сфери оборонних закупівель до відкритої телеграм-спільноти:

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО