Постанова КМУ “Про затвердження особливостей здійснення ПУБЛІЧНИХ закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2022 р. № 1178

Київ

Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1261 від 11.11.2022
№ 1275 від 11.11.2022
№ 1324 від 25.11.2022
№ 1406 від 20.12.2022
№ 1482 від 27.12.2022
№ 1495 від 30.12.2022
№ 157 від 17.02.2023
№ 336 від 18.04.2023
№ 471 від 12.05.2023
№ 491 від 16.05.2023
№ 621 від 19.06.2023
№ 677 від 04.07.2023
№ 686 від 07.07.2023
№ 952 від 01.09.2023
№ 981 від 12.09.2023
№ 1135 від 31.10.2023
№ 1140 від 02.11.2023
№ 1205 від 07.11.2023
№ 34 від 05.01.2024
№ 131 від 09.02.2024
№ 237 від 01.03.2024
№ 382 від 02.04.2024}

Відповідно до пункту 37 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що додаються.

2. Установити, що:

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанов КМ № 157 від 17.02.2023, № 471 від 12.05.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 09.02.2024}

замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою;

{Абзац пункту 2 в редакції Постанов КМ № 157 від 17.02.2023, № 131 від 09.02.2024}

звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254), а також договір про закупівлю, всі додатки та зміни до нього оприлюднюються замовником протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні, якщо замовником не оприлюднено такий звіт, договір про закупівлю, всі додатки та зміни до нього до набрання чинності цією постановою;

закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

3. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству економіки забезпечити надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування положень цієї постанови.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1178
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2023 р. № 471)

ОСОБЛИВОСТІ
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

Загальні положення

1. Ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

2. У цих особливостях терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), постановах Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855) та від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407).

3. Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 952 від 01.09.2023}

Положення частин п’ятої, шостої, восьмої (з урахуванням положень пунктів 68-76 цих особливостей) і дев’ятої статті 3 Закону застосовуються на умовах, визначених Законом.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 19.06.2023}

Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим – шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, крім підпункту 4 пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, з урахуванням положень, визначених цим абзацом. У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, установлених пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

Положення пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону не застосовуються замовниками у разі:

{Абзац п’ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.

Під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей замовники застосовують положення:

статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 цих особливостей;

статті 27 Закону з урахуванням положень пункту 21 цих особливостей.

Закупівля товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України у сфері публічних закупівель, може здійснюватися відповідно до цих особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором.

Публічні закупівлі зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи, що проводяться Державним агентством меліорації та рибного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 253 “Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2022 р. № 1313 і від 23 грудня 2022 р. № 1421” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 35, ст. 1859), здійснюються шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями.

4. У разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 цих особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону.

Під час оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про виконання договору про закупівлю відповідно до Закону інформація, передбачена пунктом 13 частини першої статті 42 Закону, замовником не зазначається.

У звіті про виконання договору про закупівлю, укладеного з використанням електронного каталогу, замість інформації, визначеної пунктом 1 частини першої статті 42 Закону, зазначається унікальний номер закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу, присвоєний електронною системою закупівель.

У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), така інформація в звіті про виконання договору про закупівлю, укладеному відповідно до пункту 10 цих особливостей, може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

5. Забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

6. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

7. Централізовані закупівельні організації, зокрема утворені під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, організовують і проводять в інтересах замовників відкриті торги відповідно до цих особливостей та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом, а також можуть формувати та супроводжувати електронний каталог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407).

За рішенням Кабінету Міністрів України централізована закупівельна організація, що утворюється під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та належить до сфери управління Агентства відновлення, може здійснювати закупівлі послуг та/або робіт в інтересах замовників шляхом проведення відкритих торгів відповідно до цих особливостей та закупівель за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом. В такому рішенні Кабінету Міністрів України може визначатися перелік послуг та/або робіт (видів робіт), закупівля яких через централізовану закупівельну організацію є обов’язковою, та перелік замовників, в інтересах яких проведення відкритих торгів зазначеною організацією є обов’язковим. Рішення про обов’язкове проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами централізованою закупівельної організацією може бути прийнято виключно для підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства відновлення та є замовниками в розумінні Закону.

Проект рішення Кабінету Міністрів України про визначення централізованої закупівельної організації готується та подається на розгляд в установленому законодавством порядку Уповноваженим органом на підставі отриманого від Агентства відновлення звернення про визначення централізованої закупівельної організації, зазначеної в абзаці другому цього пункту (далі – звернення Агентства відновлення).

У зверненні Агентства відновлення зазначається інформація, визначена пунктом 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 841). До звернення Агентства відновлення додатково додається орієнтовний перелік робіт (видів робіт), якщо централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, планує здійснювати в інтересах замовників закупівлю робіт, яка через централізовану закупівельну організацію не є обов’язковою. Якщо централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, планує здійснювати для замовників закупівлю робіт, яка через таку організацію є обов’язковою, додатково до звернення Агентства відновлення додається перелік робіт (видів робіт), закупівля яких через таку організацію є обов’язковою. Якщо централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, не здійснюватиме закупівлю послуг в інтересах замовників, інформація, передбачена підпунктом 3 пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216, у зверненні Агентства відновлення не зазначається. Таке звернення опрацьовується Уповноваженим органом відповідно до вимог, визначених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216, з урахуванням положень цього пункту. Уповноважений орган повертає звернення Агентства відновлення у порядку та з підстав, передбачених пунктом 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 841), з урахуванням положень цього пункту.

У разі прийняття рішення про обов’язкове проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників централізованою закупівельною організацією, зазначеною в абзаці другому цього пункту, та про визначення переліку послуг та/або робіт (видів робіт), закупівля яких через зазначену організацію є обов’язковою для замовників, визначених таким рішенням, Агентством відновлення забезпечується фінансування її діяльності за рахунок коштів державного бюджету або інших коштів.

Виплата винагороди централізованій закупівельній організації, зазначеній в абзаці другому цього пункту, за організацію і проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами здійснюється замовником у разі, коли проведення відкритих торгів та закупівель за рамковими угодами в інтересах такого замовника зазначеною організацією не є обов’язковим, у розмірі, визначеному в рішенні про створення централізованої закупівельної організації, який не може перевищувати розмір, визначений пунктом 17 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216.

Централізована закупівельна організація, зазначена в абзаці другому цього пункту, організовує і проводить в інтересах замовників відкриті торги відповідно до цих особливостей та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом, з урахуванням особливостей укладення і виконання рамкових угод, визначених Уповноваженим органом, додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 та цими особливостями.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

8. Замовники можуть здійснювати публічні закупівлі товарів і послуг шляхом укладення рамкових угод відповідно до умов, визначених Законом.

9. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану відповідно до абзаців третього і четвертого підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

Публічні закупівлі для здійснення заходів щодо пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та репатріації і повернення зниклих безвісти (військових, цивільних), що проводяться Мінреінтеграції та державними підприємствами, що належать до сфери його управління, а саме непромокальних фартухів, одноразових комбінезонів, захисних окулярів, рукавичок, резинових чобіт, мішків для тіл (останків) загиблих, нош, простирадл, пластикових пакетів, які застібаються на блискавку, з поверхнею, на якій можна писати, картонних коробок для скелетованих останків, наборів для забору зразків ДНК (на основі паперових фільтрів FTA/Whatman), брезентів/пластикових плівок, мотузок, кабельних стяжок розміром обхвату кісточок гомілки, бірок для тіл (останків) загиблих та рефрижераторів, здійснюються без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями.

Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення виконання завдань, покладених на Державне управління справами, в умовах правового режиму воєнного стану за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів здійснюються без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями.

Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для ліквідації наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до актів Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на зазначені цілі здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, визначеними відповідними актами Кабінету Міністрів України, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом та цими особливостями, у разі неможливості дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 38 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника.

{Абзац п’ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 952 від 01.09.2023}

Звіт про виконання договору про закупівлю, укладений відповідно до цього пункту, не оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель.

10. Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі – послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12цих особливостей або розділом “Порядок проведення відкритих торгів” цих особливостей, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями, та/або в порядку, передбаченому пунктом 8 цих особливостей.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

За результатами здійснення закупівлі шляхом застосування відкритих торгів або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до цього пункту в електронній системі закупівель замовником оприлюднюється договір про закупівлю та додатки до нього відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в договорі про закупівлю, який оприлюднюється в електронній системі закупівель, може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель оприлюднюється відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей (крім закупівель із застосуванням електронного каталогу).

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, укладеного відповідно до цього пункту, та зміни до договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 цих особливостей, оприлюднюються відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

11. Для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою, ніж 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою, ніж 200 тис. гривень, робіт, вартість яких є меншою, ніж 1,5 млн. гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 38 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

У разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

111. У разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

{Абзац перший пункту 111 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 131 від 09.02.2024, № 382 від 02.04.2024}

У разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням цих особливостей.

{Абзац другий пункту 111 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 09.02.2024}

{Особливості доповнено пунктом 111 згідно з Постановою КМ № 686 від 07.07.2023}

112. У разі коли замовники здійснюють закупівлі продуктів харчування за переліком згідно з додатком 2, вартість предмета закупівлі яких становить або перевищує 100 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

У разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням цих особливостей.

{Особливості доповнено пунктом 112 згідно з Постановою КМ № 131 від 09.02.2024}

12. У разі  коли закупівля товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень, з використанням електронного каталогу не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням цих особливостей.

У запиті пропозицій постачальників щодо предмета закупівлі товару, вартість якого є меншою ніж 500 тис. гривень, замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, визначеної адміністратором електронного каталогу.

{Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1135 від 31.10.2023}

Запит пропозицій постачальників щодо предмета закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, здійснюється відповідно до специфікації товару, сформованої адміністратором електронного каталогу, яка не передбачає можливості замовника самостійно визначати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення.

{Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1135 від 31.10.2023}

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 677 від 04.07.2023}

121. Замовники можуть здійснювати публічні закупівлі товарів, послуг, робіт незалежно від їх вартості шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Законом для відкритих торгів, оголошення про проведення яких оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, та з урахуванням положень абзацу другого пункту 4, пунктів 19, 27, 43, абзацу дев’ятого пункту 44 та пункту 47 цих особливостей.

{Особливості доповнено пунктом 121 згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

13. Придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:

{Абзац другий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

2) замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом другим пункту 15 цих особливостей, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю;

{Абзац четвертий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

{Абзац п’ятий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

{Абзац шостий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

{Абзац сьомий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

{Абзац восьмий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

4) існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

5) роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків:

предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;

укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

укладення договору про закупівлю з постачальником “останньої надії” або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу;

6) відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації;

7) після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару тим самим постачальником, якщо в разі зміни постачальника замовник буде вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призведе до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням, або у разі, коли така закупівля зумовлена змінами до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Закупівля додаткового обсягу товару в того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;

8) у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;

9) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності;

10) здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

11) здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення спортивних заходів, спортивних змагань, заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік;

{Абзац двадцять перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 952 від 01.09.2023}

{Абзац двадцять другий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

13) здійснюється закупівля товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури;

{Підпункт 13 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 237 від 01.03.2024}

{Абзац двадцять четвертий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 952 від 01.09.2023}

15) здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів, у тому числі для організації захисту їх працівників у частині будівництва, створення та облаштування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів;

{Абзац двадцять п’ятий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 981 від 12.09.2023}

16) закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний замовнику товар, якщо така закупівля була проведена відповідно до пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 846 “Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 77, ст. 2660) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2023 р. № 491;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 16.05.2023}

17) здійснюється закупівля програмного забезпечення, засобів зв’язку, пристроїв та засобів мережевої безпеки та інших засобів захисту технічної та інформаційної інфраструктури Апаратом Ради національної безпеки і оборони України для забезпечення функціонування та розвитку Головного ситуаційного центру України у разі, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, є інформацією з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1135 від 31.10.2023}

18) здійснюється закупівля природного газу суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу;

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1135 від 31.10.2023}

19) здійснюється закупівля послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, гарантій, кредитів або грантів, а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарів.

{Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1140 від 02.11.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

Придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень та є меншою, ніж 200 тис. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли закупівля товарів і послуг здійснюється у підприємства або організації, що засновані громадською організацією осіб з інвалідністю та отримали дозвіл на право користування пільгами з оподаткування відповідно до законодавства.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 38 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

У разі укладення договору про закупівлю відповідно до цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 15, 17, 18 цього пункту замовник може не публікувати договір про закупівлю та/або додатки до нього.

{Абзац пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 952 від 01.09.2023, № 981 від 12.09.2023, № 1135 від 31.10.2023}

У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в договорі про закупівлю, який укладається відповідно до цього пункту та оприлюднюється в електронній системі закупівель, може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Звіт про виконання договору про закупівлю, укладений відповідно до цього пункту, не оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель.

14. Закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження у річному плані закупівель, якщо поширення такої інформації несе ризики для їх безпеки.

15. Предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

За рішенням замовника його відокремлений підрозділ може здійснювати закупівлю самостійно для задоволення потреб такого підрозділу. У такому випадку предмет закупівлі визначається замовником окремо для відокремленого підрозділу. Інформація про потребу в закупівлі, що повинна бути здійснена відокремленим підрозділом, вноситься до річного плану замовника.

Якщо у замовника виникла додаткова потреба (яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі) у здійсненні закупівлі за предметом закупівлі, закупівля за яким ним вже була здійснена у поточному році, очікувана вартість такого предмета закупівлі не додається до очікуваної вартості тотожного предмета закупівлі (тотожних предметів закупівель), закупівля яких була здійснена, а замовник обирає вид закупівлі такого предмета закупівлі з урахуванням вартісних меж, визначених цими особливостями.

16. Адміністратор електронної системи закупівель забезпечує захищеність інформації в зазначеній системі відповідно до частини четвертої статті 12 Закону і пункту 91 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855; 2019 р., № 66, ст. 2258).

17. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.

Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених цими особливостями.

18. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;

перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

19. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1205 від 07.11.2023}

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

20. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів/закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу/звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, присвоєний електронною системою закупівель;

3) дата укладення та номер договору про закупівлю;

4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

5) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;

6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефона;

7) дата внесення змін до договору про закупівлю;

8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цього пункту;

9) опис змін, що внесені до істотних умов договору.

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю може містити іншу інформацію.

У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

21. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей;

2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей;

3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей;

5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

22. Державне регулювання, контроль у сфері публічних закупівель та громадський контроль здійснюються відповідно до статті 7 Закону.

23. Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють моніторинг процедур закупівель, спрощених закупівель, а також закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, у порядку, встановленому статтею 8 Закону України “Про публічні закупівлі”.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 952 від 01.09.2023}

Дані автоматичних індикаторів ризиків застосовуються з урахуванням цих особливостей.

Порядок проведення відкритих торгів

24. Замовник самостійно та безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11 червня 2020 р. № 1082, та цих особливостей оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів, послуг не пізніше ніж за сім днів, на закупівлю робіт не пізніше ніж за 14 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

25. Положення частини третьої статті 10 Закону до відкритих торгів, оголошених замовником згідно з цими особливостями, не застосовується.

26. Оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити інформацію, визначену частиною другою статті 21 Закону з урахуванням цих особливостей.

27. У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

28. Тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Замовник в тендерній документації обов’язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Якщо замовник зазначає в тендерній документації про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, він повинен зазначити про прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, визначеної замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Якщо замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 цих особливостей.

У тендерній документації відомості, наведені у пункті 2 частини другої статті 22 Закону, визначаються відповідно до вимог, зазначених в абзацах шостому – восьмому цього пункту.

У тендерній документації зазначаються:

один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень цих особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством;

підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 цих особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 цих особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.

Для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним пунктом 47 цих особливостей.

Тендерна документація може містити правила зазначення в договорі про закупівлю грошового еквівалента в національній чи іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком станом на дату розкриття тендерних пропозицій.

Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.

{Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

29. У разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються.

У разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

30. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.

31. Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.

Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.

До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель.

32. Ціна тендерної пропозиції може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 цих особливостей.

33. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

34. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж:

сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг;

14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.

{Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

35. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.

36. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.

Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої – дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.

Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну.

Якщо замовником застосовуються інші, крім ціни, критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.

37. За обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону.

Оголошення про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, повинно містити інформацію, визначену частиною другою статті 21 Закону (крім інформації, визначеної пунктом 11 частини другої статті 21 Закону), а також інформацію щодо проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону та обґрунтування проведення замовником відкритих торгів без застосування електронного аукціону.

Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, розкривається вся інформація (крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей), зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.

Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.

Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни.

Якщо замовником застосовуються інші, крім ціни, критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.

Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої – дев’ятої, дванадцятої, шістнадцятої, абзацу першого частини чотирнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.

Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

38. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

39. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).

40. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.

41. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

42. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

43. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

44. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

1) учасник процедури закупівлі:

підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;

визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;

є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);

{Абзац восьмий підпункту 1 пункту 44 в редакції Постанови КМ № 131 від 09.02.2024}

2) тендерна пропозиція:

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;

є такою, строк дії якої закінчився;

є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;

не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;

3) переможець процедури закупівлі:

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей;

{Абзац третій підпункту 3 пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.

45. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;

2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена.

{Підпункт 2 пункту 45 в редакції Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

46. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.

47. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;

{Підпункт 11 пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 952 від 01.09.2023}

12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

{Абзац чотирнадцятий пункту 47 виключено на підставі Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 цього пункту. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

{Абзац п’ятнадцятий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

{Абзац шістнадцятий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.

{Абзац сімнадцятий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 382 від 02.04.2024}

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом.

48. Під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону.

У разі закупівлі послуг або робіт замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію (кваліфікаційним критеріям) відповідно до статті 16 Закону.

49. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та цього пункту.

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.

У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями.

50. Замовник відміняє відкриті торги у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;

3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;

4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.

51. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;

2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.

Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.

52. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

53. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення.

54. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів здійснюється замовником відповідно до цього пункту.

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі – звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме – в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.

Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні.

{Пункт 54 в редакції Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

Порядок оскарження відкритих торгів

55. Оскарження відкритих торгів відбувається відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей.

56. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

Якщо оскаржуються умови тендерної документації, разом із скаргою повинно бути завантажене документальне підтвердження/докази.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель.

У разі коли орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає рішення про задоволення або часткове задоволення такої скарги, залишає її без розгляду у випадку, якщо замовником відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей усунуто порушення, зазначені в скарзі, або приймає рішення про припинення розгляду скарги у випадку, якщо замовником відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей усунуто порушення, зазначені в скарзі, плата за подання скарги повертається суб’єкту оскарження, а в інших випадках – перераховується до Державного бюджету України.

57. Після здійснення оплати скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом із скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель.

Реєстраційна картка формується щодо:

відкритих торгів, включаючи всі лоти (у разі їх наявності), якщо суб’єктом оскарження подається скарга на умови тендерної документації, рішення, дію або бездіяльність замовника, що стосуються відкритих торгів в цілому, а не окремої частини предмета закупівлі (лота/лотів);

окремої частини предмета закупівлі (лота/лотів), якщо суб’єктом оскарження подається скарга на умови тендерної документації, рішення, дію або бездіяльність замовника, що стосуються окремої частини предмета закупівлі (лота/лотів).

58. Суб’єкт оскарження несе відповідальність за точність та достовірність інформації, що оприлюднюється ним в електронній системі закупівель.

59. Скарги, що стосуються тендерної документації, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів, але не пізніше ніж за три дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, установленого до внесення змін до тендерної документації.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися протягом чотирьох днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але не пізніше ніж за три дні до встановленого на момент прийняття такого рішення, дії чи бездіяльності замовника кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки тендерних пропозицій учасників, подаються протягом п’яти днів з дати, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Скарга, що стосується прийнятого замовником рішення щодо відміни відкритих торгів відповідно до пункту 50 цих особливостей, подається протягом 10 днів з дати оприлюднення замовником рішення про відміну відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом).

Після закінчення встановленого для подання скарг строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником, протягом п’яти днів з моменту оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, але не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання тендерних пропозицій, яка була встановлена під час внесення таких змін.

60. Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни, після закінчення встановленого для подання скарг строку, передбаченого абзацом першим пункту 59 цих особливостей, положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися, не підлягають оскарженню.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання скарг, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.

У разі порушення строків, зазначених у пункті 59 цих особливостей, скарги автоматично не приймаються електронною системою закупівель (крім скарг, що стосуються тендерної документації у разі внесення замовником змін до неї).

61. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю та їх недійсності відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей, у тому числі вимоги про відшкодування збитків суб’єкту оскарження внаслідок порушення вимог Закону з урахуванням цих особливостей, розглядаються в судовому порядку.

62. Орган оскарження у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати внесення скарги до реєстру скарг, повинен розмістити в електронній системі закупівель рішення про прийняття скарги до розгляду із зазначенням дати, часу і місця розгляду скарги або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду.

В електронній системі закупівель автоматично оприлюднюються прийняті органом оскарження рішення та розсилаються повідомлення суб’єкту оскарження та замовнику.

63. Орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі, коли:

1) суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тих самих відкритих торгах та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

2) скарга не відповідає вимогам частини п’ятої статті 18 Закону, пунктам 56, 59 і 60 цих особливостей;

3) замовником відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей усунуто порушення, зазначені в скарзі;

4) до моменту оприлюднення скарги замовником прийнято рішення про відміну відкритих торгів, крім випадку оскарження такого рішення.

64. Орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, коли обставини, зазначені в підпунктах 1-4 пункту 63 цих особливостей, установлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду.

65. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель.

Строк розгляду скарги органом оскарження становить сім робочих днів з дати прийняття скарги до розгляду, який може бути аргументовано продовжено органом оскарження до 12 робочих днів.

66. Замовники, учасники процедури закупівлі, контролюючі органи, Уповноважений орган, інші особи протягом двох робочих днів з дня отримання запиту органу оскарження, але не пізніше дня, що передує дню розгляду скарги, повинні подати до органу оскарження шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення відкритих торгів.

67. Після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги електронна система закупівель автоматично зупиняє початок електронного аукціону (якщо відкриті торги проводяться із застосуванням електронного аукціону)/не розкриває інформацію, зазначену в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформацію про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій) (якщо відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону) та не оприлюднює рішення замовника про відміну відкритих торгів, договір про закупівлю і звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.

Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо процедури закупівлі, у тому числі приймати рішення про відміну відкритих торгів, укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це органу оскарження та розмістити підтвердження в електронній системі закупівель.

Укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.

Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною десятою статті 29 Закону і абзацом четвертим пункту 49 цих особливостей.

Перебіг зазначених строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Після прийняття органом оскарження за результатами розгляду скарги рішення про відмову в задоволенні скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду електронна система закупівель автоматично, не раніше ніж через два дні з дня розміщення такого рішення в електронній системі закупівель, визначає дату і час проведення електронного аукціону та розсилає повідомлення особам, які подали тендерні пропозиції.

Після прийняття органом оскарження за результатами розгляду скарги рішення про відмову в задоволенні скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду електронна система закупівель автоматично розкриває всю інформацію (крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей), зазначену в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформацію про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій), якщо відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону.

Особливості здійснення процедур закупівлі послуг енергосервісу

68. Закупівлі енергосервісу здійснюються відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” з урахуванням положень, визначених цим розділом особливостей.

69. Для проведення процедури закупівлі енергосервісу базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг визначається як усереднене значення в натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання за 2019 та 2021 роки паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг об’єктом енергосервісу із зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.

Якщо на об’єкті енергосервісу комісією, утвореною виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виявлено недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами та правилами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг визначається відповідно до методики, затвердженої Мінінфраструктури.

Якщо починаючи з 1 січня 2019 р. та до закінчення 90 днів з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на об’єкті енергосервісу замовником енергосервісу зафіксовано (розпорядчими документами, інформативними листами) порушення режиму функціонування об’єкта енергосервісу (простій, зупинення роботи, зміна функціонального призначення) на період, який перевищує три календарні місяці сумарно протягом календарного року, базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг визначається відповідно до енергетичного сертифіката об’єкта енергосервісу. Річний базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг дорівнює відповідному річному показнику енергоспоживання будівлі, що визначений за результатами сертифікації енергетичної ефективності об’єкта енергосервісу. Значення помісячних показників базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг є результатом розподілення відповідного річного показника енергоспоживання будівлі, що визначений за результатами сертифікації енергетичної ефективності об’єкта енергосервісу, пропорційно до обсягів фактичного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у середньому між 2019 та 2021 роками. Для проведення процедури закупівлі енергосервісу базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, що визначений за результатом сертифікації енергетичної ефективності об’єкта енергосервісу, переводиться у натуральні показники паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, що фактично споживаються об’єктом енергосервісу із використанням установлених перевідних коефіцієнтів одиниць енергетичної величини. Енергетичний сертифікат, що використовується для розрахунку базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, підлягає незалежному моніторингу на підставі звернення замовника енергосервісу до Держенергоефективності відповідно до Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Мінрегіону від 18 жовтня 2018 р. № 276.

Базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг не затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності) та не затверджується центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності). Рішення про закупівлю енергосервісу приймається замовником енергосервісу.

Відповідальність за проведення закупівлі, правильність та достовірність розрахунків, а також спосіб визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг несуть замовники енергосервісу.

{Пункт 69 в редакції Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

70. Тендерна документація, енергосервісний договір повинні містити, крім складових, що визначені законодавством, базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг в цілому за календарний рік та кожний місяць у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі або на дату укладення енергосервісного договору, якщо закупівля енергосервісу здійснюється шляхом укладення енергосервісного договору без застосування відкритих торгів.

{Пункт 70 в редакції Постанови КМ № 382 від 02.04.2024}

71. У разі проведення процедури відкритих торгів для укладення енергосервісного договору замовник енергосервісу може не оприлюднювати в електронній системі закупівель інформацію з обмеженим доступом або інформацію, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці і порядку. Перелік такої інформації визначається відповідно до Законів України “Про доступ до публічної інформації” та “Про державну таємницю”.

72. Крім способів, передбачених частиною першою статті 3 Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, закупівлі енергосервісу можуть здійснюватися шляхом укладення енергосервісного договору без застосування відкритих торгів за наявності одночасно двох таких підстав:

1) закупівля енергосервісу здійснюється для впровадження комплексу робіт (енергоефективних заходів) на об’єкті енергосервісу із рівнем скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг не менш як 50 відсотків відносно базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг за енергосервісним договором. Комплекс робіт (енергоефективних заходів) та розрахунок рівня скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг за енергосервісним договором повинні відповідати рекомендаціям та розрахункам, що містяться в енергетичному сертифікаті або у звіті з енергоаудиту об’єкта енергосервісу;

2) виконавець енергосервісу має досвід виконання енергосервісного договору із рівнем скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг не менш як 50 відсотків відносно базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг із підтвердженням досягнення зазначеного показника скорочення споживання шляхом представлення актів виконання зобов’язань за енергосервісним договором та відповідних розрахунків за один календарний рік.

73. Замовник енергосервісу після прийняття рішення про намір укласти енергосервісний договір з учасником-переможцем не подає на затвердження Держенергоефективності (щодо об’єктів державної власності), Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді (щодо об’єктів комунальної власності) істотні умови енергосервісного договору. Замовник енергосервісу не відміняє тендер через незатвердження істотних умов енергосервісного договору.

Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні або господарському віданні яких перебувають об’єкти, щодо яких здійснюється закупівля енергосервісу, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом без затвердження Держенергоефективності (щодо об’єктів державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою (щодо об’єктів комунальної власності) істотних умов енергосервісних договорів.

74. Замовник енергосервісу укладає енергосервісний договір з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі енергосервісу, у строки, що визначені частиною шостою статті 33 Закону.

75. За результатами закупівлі енергосервісу без застосування відкритих торгів замовник енергосервісу оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, енергосервісний договір та всі додатки до нього не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

76. Замовник енергосервісу після укладення енергосервісного договору надає кожного півріччя Держенергоефективності інформацію про результати його виконання за формою, визначеною Держенергоефективності.

{Особливості доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 621 від 19.06.2023}

{Особливості в редакції Постанови КМ № 471 від 12.05.2023}


Додаток 1
до особливостей

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу

Лікарські засоби

Код (анатомо-терапевтично-хімічний) АТХМіжнародна непатентована назва
Лікарські засоби, що впливають на травну систему
A02BA02Ранітидин (Ranitidine)
A02BC01Омепразол (Omeprazole)
A03AD02Дротаверин (Drotaverine)
A03BB01Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)
A03FA01Метоклопрамід (Metoclopramide)
A04AA01Ондансетрон (Ondansetron)
A06AA02Докузат натрію (Docusate sodium)
A06AB06Сена (Senna)
A06AD11Лактулоза (Lactulose)
A07AA02Ністатин (Nystatin)
A07BA01Вугілля активоване (Activated charcoal)
A07CAСолі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)
A07DA03Лоперамід (Loperamide)
A07EC01Сульфасалазин (Sulfasalazine)
A09AA02Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)
Інсуліни та інші лікарські засоби, які використовуються для лікування діабету
A10BA02Метформін (Metformin)
A10BB01Глібенкламід (Glibenclamide)
A10BB09Гліклазид (Gliclazide)
A10BK01Дапагліфлозин (Dapagliflozin)
A10BK03Емпагліфлозин (Empagliflozin)
Інсуліни та аналоги швидкої дії
A10AB01Інсулін людини (Insulin (human)
A10AB04Інсулін лізпро (Insulin lispro)
A10AB05Інсулін аспарт (Insulin aspart)
A10AB06Інсулін глюлізин (Insulin glulisine)
Інсуліни та аналоги середньої тривалості дії
A10AC01Інсулін людини (Insulin (human)
Комбінації інсулінів середньої та тривалої дії з інсулінами швидкої дії
A10AD01Інсулін людини (Insulin (human)
A10AD04Інсулін лізпро (Insulin lispro)
A10AD05Інсулін аспарт (Insulin aspart)
A10AD06Інсулін деглюдек та інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart)
Інсуліни та аналоги тривалої дії
A10AE04Інсулін гларгін (Insulin glargine)
A10AE05Інсулін детемір (Insulin detemir)
A10AE06Інсулін деглюдек (Insulin degludec)
A10AE54Інсулін гларгін та ліксисенатид (Insulin glargine and lixisenatide)
A10AE56Інсулін деглюдек та ліраглутид (Insulin degludec and liraglutide)
Вітаміни та мінерали
A11CC01Ергокальциферол (Ergocalciferol)
A11CC05Холекальциферол (Colecalciferol)
A12AA03Кальцію глюконат (Calcium gluconate)
A12BA01Калію хлорид (Potassium chloride)
A12CB01Сульфат цинку (Zinc sulfate)
Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію
B01AA03Варфарин (Warfarin)
B01AB01Гепарин натрій (Heparin)
B01AB04Далтепарин (Dalteparin)
B01AB05Еноксапарин (Enoxaparin)
B01AB06Надропарин (Nadroparin)
B01AF02Апіксабан (Apixaban)
B01AE07Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)
B01AX05Фондапаринукс (Fondaparinux)
B02BA01Фітоменадіон (Phytomenadione)
B02AA02Транексамова кислота (Tranexamic acid)
V03AB14Протамін (Protamine)
Антиагрегантні лікарські засоби
B01AC04Клопідогрель (Clopidogrel)
B01AC06Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)
Тромболітичні лікарські засоби
B01AD01Стрептокіназа (Streptokinase)
B01AD02Альтеплаза (Alteplase)
Фактори коагуляції крові
B02BD02Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)
B02BD04Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)
B02BD06Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)
Антианемічні лікарські засоби
B03AA02Заліза фумарат (Ferrous fumarate)
B03AA07Заліза сульфат (Ferrous sulfate)
B03AD02Заліза фумарат та фолієва кислота (Ferrous fumarate and folic acid)
B03AD03Заліза сульфат та фолієва кислота (Ferrous sulfate and folic acid)
B03BA01Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)
B03BB01Фолієва кислота (Folic acid)
B03XA01Епоетин альфа (Erythropoietin)
B03XA03Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)
B03XA02Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)
Плазмозамінники
B05AA05Декстран (Dextran)
B05AA07Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)
Лікарські засоби для парентерального застосування
B05AA01Альбумін (Albumin)
B05BA01Амінокислоти (Amino acids)
B05BA02Жирові емульсії (Fat emulsions)
B05BA10Комбінації (Сombinations)
B05BB01Електроліти (Electrolytes)
B05CX01Глюкоза (Glucose)
B05XA01Калію хлорид (Potassium chloride)
B05XA03Натрію хлорид (Sodium chloride)
B05XA02Натрію гідрокарбонат (Sodium bicarbonate)
B05BC01Сечогінні лікарські засоби Маніт (Mannitol)
B05XA05Магнію сульфат (Magnesium sulfate)
C03AA03Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
C03CA01Фуросемід (Furosemide)
C03DA01Спіронолактон (Spironolactone)
Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи
C01AA05Дигоксин (Digoxin)
C01BB01Лідокаїн (Lidocaine)
C01BD01Аміодарон (Amiodarone)
C01CA03Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)
C01CA04Допамін (Dopamine)
C01CA06Фенілефрин (Phenylephrine)
C01CA24Епінефрин (адреналін) (Epinephrine)
C01DA02Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
C01DA08Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
C02AB01Метилдопа (Methyldopa)
C02AC01Клонідин (Clonidine)
C07AA05Пропранолол (Propranolol)
C07AB02Метопролол (Metoprolol)
C07AB03Атенолол (Atenolol)
C07AB07Бісопролол (Bisoprolol)
C07AG02Карведилол (Carvedilol)
C08CA01Амлодипін (Amlodipine)
C08CA05Ніфедипін (Nifedipine)
C08DA01Верапаміл (Verapamil)
C08DB01Дилтіазем (Diltiazem)
C09AA01Каптоприл (Captopril)
C09AA02Еналаприл (Enalapril)
C09CA01Лозартан (Losartan)
C10AA01Симвастатин (Simvastatin)
Лікарські засоби, що застосовуються для лікування захворювань шкіри
D01AC02Міконазол (Miconazole)
D01AE12Саліцилова кислота (Salicylic acid)
D01AE15Тербінафін (Terbinafine)
D01BA01Гризеофульвін (Griseofulvin)
D02ABКаламін (Calamine)
D02AE01Сечовина (Urea)
D03AX03Декспантенол (Dexpanthenol)
D06AX09Мупіроцин (Mupirocin)
D06BA01Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)
D07AA02Гідрокортизон (Hydrocortisone)
D07AC01Бетаметазон (Betamethasone)
D10AE01Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide)
Антисептики
D08AC02Хлоргексидин (Chlorhexidine)
D08AG02Повідон-йод (Povidone-iodine)
D08AX06Перманганат калію (Potassium permanganate)
D08AX08Етанол (Ethanol)
D08AX08Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)
Лікарські засоби для лікування сечостатевої системи та статеві гормони
G01AF02Клотримазол (Clotrimazole)
C01EA01Алпростадил (простагландин E1) (Alprostadil)
G02AD02Динопростон (простагландин E2) (Dinoprostone)
G02AD06Мізопростол (Misoprostol)
G02BA03Левоноргестрел-рилізинг внутрішньоматкової системи (Levonorgestrel-releasing intrauterine system)
G03AA07Етинілестрадіол та левоноргестрел (Ethinylestradiol and levonorgestrel)
G03AC06Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)
G03AD01Левоноргестрел (Levonorgestrel)
G03BA03Тестостерон (Testosterone)
G03DA02Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)
G03DA04Прогестеронове вагінальне кільце (Progesterone vaginal ring)
G03GA02Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)
G03GA05Фолітропін альфа (Follitropin alfa)
G03GB02Кломіфен (Clomifene)
G03XB01Міфепристон (Mifepristone)
Лікарські засоби гормонів для системного використання
H01BA02Соматропін (Somatropin)
H01BA04Десмопресин (Desmopressin)
H01BB02Терліпресин (Terlipressin)
H01AC01Окситоцин (Oxytocin)
H02AA02Флудрокортизон (Fludrocortisone)
H02AB09Гідрокортизон (Hydrocortisone)
H02AB02Дексаметазон (Dexamethasone)
H02AB04Метилпреднізолон (Methylprednisolone)
H02AB06Преднізолон (Prednisolone)
H03AA01Левотироксин (Levothyroxine)
H04AA01Глюкагон (Glucagon)
Антибактеріальні лікарські засоби
J01AA02Доксициклін (Doxycycline)
J01BA01Хлорамфенікол (Chloramphenicol)
J01CA01Ампіцилін (Ampicillin)
J01CA04Амоксицилін (Amoxicillin)
J01CE01Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)
J01CR02Амоксицилін та клавуланова кислота (Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor)
J01CR05Піперацилін та тазобактам (Piperacillin and beta-lactamase inhibitor)
J01DB01Цефалексин (Cefalexin)
J01DB04Цефазолін (Cefazolin)
J01DD01Цефотаксим (Cefotaxime)
J01DD02Цефтазидим (Ceftazidime)
J01DD04Цефтріаксон (Ceftriaxone)
J01DD08Цефіксим (Cefixime)
J01DD52Цефтазидим та авібактам (Ceftazidime and beta-lactamase inhibitor)
J01DE01Цефепім (Cefepime)
J01DH02Меропенем (Meropenem)
J01DH51Іміпенем та циластатин (Imipenem and cilastatin)
J01EE01Сульфаметоксазол та триметоприм (Sulfamethoxazole and trimethoprim)
J01FA01Еритроміцин (Erythromycin)
J01FA09Кларитроміцин (Clarithromycin)
J01FA10Азитроміцин (Azithromycin)
J01FF01Кліндаміцин (Clindamycin)
J01GA01Стрептоміцин (Streptomycin)
J01GB03Гентаміцин (Gentamicin)
J01GB06Амікацин (Amikacin)
J01MA02Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)
J01MA12Левофлоксацин (Levofloxacin)
J01MA14Моксифлоксацин (Moxifloxacin)
J01XA01Ванкоміцин (Vancomycin)
J01XB01Колістин (Colistin)
J01XD01Метронідазол (Metronidazole)
J01XE01Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)
J01XX01Фосфоміцин (Fosfomycin)
J01XX08Лінезолід (Linezolid)
J01XX09Даптоміцин (Daptomycin)
J01GB04Канаміцин (Kanamycin)
J01MA01Офлоксацин (Ofloxacin)
J01XX04Спектиноміцин (Spectinomycin)
Протигрибкові лікарські засоби
J02AA01Амфотерицин B (Amphotericin B)
J02AC01Флуконазол (Fluconazole)
J02AC02Ітраконазол (Itraconazole)
J02AC03Вориконазол (Voriconazole)
Лікарські засоби проти мікобактерій
J04AA02Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate)
J04AB01Циклосерин (Cycloserine)
J04AB02Рифампіцин (Rifampicin)
J04AB04Рифабутин (Rifabutin)
J04AB05Рифапентин (Rifapentine)
J04AB30Капреоміцин (Capreomycin)
J04AC01Ізоніазид (Isoniazid)
J04AD01Протіонамід (Protionamide)
J04AD03Етіонамід (Ethionamide)
J04AK01Піразинамід (Pyrazinamide)
J04AK02Етамбутол (Ethambutol)
J04AK03Теризидон (Terizidone)
J04AK06Деламанід (Delamanid)
J04AM02Ізоніазид та рифампіцин (lsoniazid and rifampicin)
J04AM03Етамбутол та ізоніазид (Ethambutol and isoniazid)
J04AM05Ізоніазід, піразинамід та рифампіцин (Isoniazid, pyrazinamide and rifampicin)
J04AM06Етамбутол, ізоніазид, піразинамід та рифампіцин (Ethambutol, isoniazid, pyrazinamide and rifampicin)
J04AM07Етамбутол, ізоніазид та рифампіцин (Ethambutol, isoniazid and rifampicin)
J04BA01Клофазимін (Clofazimine)
Прямі противірусні лікарські засоби
J05AB01Ацикловір (Aciclovir)
J05AB04Рибавірин (Ribavirin)
J05AB14Валганцикловір (Valganciclovir)
J05AE03Ритонавір (Ritonavir)
J05AE08Атазанавір (Atazanavir)
J05AF01Зидовудин (Zidovudine)
J05AF05Ламівудин (Lamivudine)
J05AF06Абакавір (Abacavir)
J05AF07Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)
J05AF10Ентекавір (Entecavir)
J05AG01Невірапін (Nevirapine)
J05AG03Ефавіренз (Efavirenz)
J05AH02Озельтамівір (Oseltamivir)
J05AJ01Ралтегравір (Raltegravir)
J05AP08Софосбувір (Sofosbuvir)
J05AR01Ламівудин та зидовудин (Lamivudine and zidovudine)
J05AR02Абакавір та ламівудин (Abacavir and lamivudine)
J05AR03Емтрицитабін та тенофовір (Emtricitabine and tenofovir)
J05AR06Ефавіренз, емтрицитабін та тенофовір (Efavirenz, emtricitabine and tenofovir)
Вакцини, імунні сироватки та імуноглобуліни
J06AA01Дифтерійний антитоксин (Diphtheria antitoxin)
J06BA01Імуноглобулін людини нормальний, для екстраваскулярного введення (Immunoglobulins, normal human, for extravascular adm.)
J06BA02Імуноглобулін людини нормальний, для внутрішньовенного введення (Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.)
J06BB01Анти-D імуноглобулін (Anti-D immunoglobulin)
J06BB02Протиправцевий імуноглобулін (Anti-tetanus immunoglobulin)
J06BB05Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin)
J07BG01Вакцина проти сказу (Rabies vaccine)
J07AM01Вакцина проти правця (Tetanus vaccine)
J07BC01Вакцина проти гепатиту B (Hepatitis B vaccine)
Протипухлинні та імуномодулюючі лікарські засоби
L01AA01Циклофосфамід (Cyclophosphamide)
L01AA02Хлорамбуцил (Chlorambucil)
L01AA03Мелфалан (Melphalan)
L01AA06Іфосфамід (Ifosfamide)
L01AA09Бендамустин (Bendamustine)
L01AX03Темозоломід (Temozolomide)
L01AX04Дакарбазин (Dacarbazine)
L01BA01Метотрексат (Methotrexate)
L01BA04Пеметрексед (Pemetrexed)
L01BB02Меркаптопурин (Mercaptopurine)
L01BB05Флударабін (Fludarabine)
L01BC01Цитарабін (Cytarabine)
L01BC02Фторурацил (Fluorouracil)
L01BC02Фторурацил(Fluorouracil)
L01BC05Гемцитабін (Gemcitabine)
L01BC06Капецитабін (Capecitabine)
L01BC07Азацитидин (Azacitidine)
L01CA01Вінбластин (Vinblastine)
L01CA02Вінкристин (Vincristine)
L01CA04Вінорелбін (Vinorelbine)
L01CB01Етопозид (Etoposide)
L01CD01Паклітаксел (Paclitaxel)
L01CD02Доцетаксел (Docetaxel)
L01CE02Іринотекан (Irinotecan)
L01DA01Дактиноміцин (Dactinomycin)
L01DB01Доксорубіцин (Doxorubicin)
L01DB02Даунорубіцин (Daunorubicin)
L01DB03Епірубіцин (Epirubicin)
L01DB06Ідарубіцин (Idarubicin)
L01DB07Мітоксантрон (Mitoxantrone)
L01DC01Блеоміцин (Bleomycin)
L01EA01Іматиніб (Imatinib)
L01EA02Дазатиніб (Dasatinib)
L01EG02Еверолімус (Everolimus)
L01FA01Ритуксимаб (Rituximab)
L01XA01Цисплатин (Cisplatin)
L01XA02Карбоплатин (Carboplatin)
L01XA03Оксаліплатин (Oxaliplatin)
L01XB01Прокарбазин (Procarbazine)
L01XE02Гефітиніб (Gefitinib)
L01XE04Сунітініб (Sunitinib)
L01XF01Третиноїн (Tretinoin)
L01XG01Бортезоміб (Bortezomib)
L01XX05Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)
L01XX17Топотекан (Topotecan)
L02AE02Лейпрорелін (Leuprorelin)
L02AE03Гозерелін (Goserelin)
L02AE04Трипторелін (Triptorelin)
L02BA01Тамоксифен (Tamoxifen)
L02BA03Фулвестрант (Fulvestrant)
L02BB03Бікалутамід (Bicalutamide)
L02BG03Анастрозол (Anastrozole)
L02BG04Летрозол (Letrozole)
L02BG06Екземестан (Exemestane)
L02BX03Абіратерон (Abiraterone)
L03AA02Філграстим (Filgrastim)
L03AB05Інтерферон альфа-2Ь (Interferon alfa-2b)
L03AB07Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)
L03AB08Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b)
L03AB10Пегільований інтерферон альфа (2b) (pegylated interferon alfa (2b)
L03AB11Пегільований інтерферон альфа (2a) (pegylated interferon alfa (2a)
L04AA06Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)
L04AD01Циклоспорин (Ciclosporin)
L04AD02Такролімус (Tacrolimus)
L04AX01Азатіоприн (Azathioprine)
L04AX04Леналідомід (Lenalidomide)
L04AX03Метотрексат(Methotrexate)
Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів та кісток
M01CC01Пеніциламін (Penicillamine)
M04AA01Алопуринол (Allopurinol)
M05BA06Ібандронова кислота (Ibandronic acid)
M05BA08Золедронова кислота (Zoledronic acid)
P01BA02Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)
Анальгетики та протизапальні лікарські засоби
M01AB05Диклофенак (Diclofenac)
M01AE01Ібупрофен (Ibuprofen)
N01AH01Фентаніл (Fentanyl)
N02AA05Оксикодон (Oxycodone)
N02AB03Фентаніл (Fentanyl)
N02BA01Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)
N02BB02Метамізол натрію (Metamizole sodium)
N02BE01Парацетамол (Paracetamol)
Міорелаксанти та інгібітори холіноестерази
M03AB01Суксаметоній (Suxamethonium)
M03AC04Атракуріум (Atracurium)
M03AX01Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)
N07AA01Неостигмін (Neostigmine)
N07AA02Піридостигмін (Pyridostigmine)
Лікарські засоби для загальної анестезії
N01AB06Ізофлуран (Isoflurane)
N01AB08Севофлуран (Sevoflurane)
N01AF03Тіопентал (Thiopental)
N01AX03Кетамін (Ketamine)
N01AX10Пропофол (Propofol)
N01AX13Азоту закис (Nitrous oxide)
Місцеві анестетики
N01BB01Бупівакаїн (Bupivacaine)
N01BB02Лідокаїн (Lidocaine)
Лікарські засоби, що застосовуються під час психічних та неврологічних захворювань
N03AG01Вальпроєва кислота (Valproic acid)
N05AA01Хлорпромазин (Chlorpromazine)
N05AB02Флуфеназин (Fluphenazine)
N05AD01Галоперидол (Haloperidol)
N05AH02Клозапін (Clozapine)
N05AX08Рисперидон (Risperidone)
Передопераційні та седативні лікарські засоби
N05BA01Діазепам (Diazepam)
N05CD08Мідазолам (Midazolam)
A03BA01Атропін (Atropine )
N02AA01Морфін (Morphine)
Лікарські засоби для лікування захворювань нервової системи
N03AA02Фенобарбітал (Phenobarbital)
N03AB02Фенітоїн (Phenytoin)
N03AF01Карбамазепін (Carbamazepine)
N03AX09Ламотриджин (Lamotrigine)
N04AA02Біпериден (Biperiden)
N04BA02Леводопа та карбідопа (Levodopa and carbidopa)
N05AN01Літію карбонат (Lithium carbonate)
N05BA06Лоразепам (Lorazepam)
N06AA04Кломіпрамін (Clomipramine)
N06AA09Амітриптилін (Amitriptyline)
N06AB03Флуоксетин (Fluoxetine)
N06BC01Кофеїн (Caffeine)
Лікарські засоби, що використовуються при опіоїдній залежності
N07BC01Бупренорфін (Buprenorphine)
N07BC02Метадон (Methadone)
Лікарські засоби для лікування гельмінтів
P02CA01Мебендазол (Mebendazole)
P02CA03Альбендазол (Albendazole)
P02CC01Пірантел (Pyrantel)
P02CE01Левамізол (Levamisole)
Лікарські засоби для лікування педикульозу
P03AC04Перметрин (Permethrin)
P03AX01Бензилбензоат (Benzyl benzoate)
Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання
R01AA07Ксилометазолін (Xylometazoline)
R01AD05Будесонід (Budesonide)
R06AX13Лоратадин (Loratadine)
R03AC02Сальбутамол (Salbutamol)
R03AK06Сальметерол та флютиказон (Salmeterol and fluticasone)
R03AK07Будесонід та формотерол (Formoterol and budesonide)
R03BA01Беклометазон (Beclometasone)
R03BA02Будесонід (Budesonide)
R03BB01Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)
R03BB04Тіотропію бромід (Tiotropium bromide)
R03DA04Теофілін (Theophylline)
R07AA30Легеневі сурфактанти (Surfactant)
R07AA02Легеневі сурфактанти (Surfactant)
R07ABАміаку розчин концентрований (Ammonia)
Лікарські засоби, що використовуються в офтальмології
S01AA09Тетрациклін (Tetracycline)
S01AA26Азитроміцин(Azithromycin)
S01AE01Офлоксацин (Ofloxacin)
S01EB01Пілокарпін (Pilocarpine)
S01EC01Ацетазоламід (Acetazolamide)
S01ED01Тимолол (Timolol)
S01EE01Латанопрост (Latanoprost)
S01FA01Атропін (Atropine)
S01FA04Циклопентолат (Cyclopentolate)
S01FA06Тропікамід (Tropicamide)
S01HA02Оксибупрокаїн (Oxybuprocaine)
Інші лікарські засоби
V03AB06Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)
V03AB06Гіпосульфіт (Sodium thiosulfate)
V03AB15Налоксон (Naloxone)
V03AB21Калію йодид (Potassium iodide)
V03AC03Деферасірокс (Deferasirox)
V03AF03Кальцію фолінат (Calcium folinate)
V03AN01Кисень (Oxygen)
V07ABВода для ін’єкцій (Water for injection)
V04CF01Туберкулін (Tuberculin)
Рентгеноконтрастні лікарські засоби
V08AA01Діатризоєва кислота (Diatrizoic acid)
V08AB02Йогексол (Iohexol)
V08AB04Йопамідол (Iopamidol)
V08BA02Барію сульфат (Barium sulfate without suspending agents)

Медичні вироби

Назва медичного виробу
Катетери і зонди
Катетери аспіраційні
Катетери внутрішньовенні
Катетери ентеральні
Катетери Нелатона
Катетери Фолея
Катетери Пеццера
Катетери кисневі
Зонди шлункові
Зонди стравоходні
Зонди деоденальні
Зонди назогастральні
Трубки і дренажі
Трубки ендотрахеальні
Трубки трахеостомічні
Трубки ендоброніхіальні
Трубки газовивідні
Дренажі
Повітроводи
Сільфони
Витратні матеріали для проведення ін’єкцій та інфузій
Шприци ін’єкційні
Системи для переливання інфузійних розчинів
Системи для переливання крові
Подовжувачі інфузійних магістралей
Інфузійні помпи
Вата медична
Пластирі медичні
Скарифікатори
Канюлі внутрішньовенні
Серветки спиртові
Бинти
Бинти гіпсові
Бинти марлеві
Бинти еластичні
Бинти полімерні
Медичні вироби для хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії
Нитки хірургічні нестерильні без голки
Нитки хірургічні стерильні без голки
Нитки хірургічні стерильні з голкою
Шовний матеріал
Голки хірургічні
Скальпелі хірургічні
Хірургічні ножиці
Лезо для скальпеля
Покриття операційні
Набори для епідуральної анестезії
Набори для катетеризації центральних вен
Голки для спінальної анестезії
Голик для люмбальної пункції
Маски кисневі
Назальні канюлі
Контури дихальні для анестезії
Фільтри дихальні
Абсорбент СО2 для анестезіології
Медичні контейнери
Контейнери для калу
Контейнери для сечі
Засоби індивідуального захисту
Рукавички медичні
Маски медичні
Шапочки медичні
Халат медичний
Марля медична
Бахіли
Респіратори
Медичний одяг для оглядів, операцій та відвідувань
Витратні матеріали для діагностики
Наконечники
Пробірки
Тести для неонатального скринінгу
Швидкі тести на інфекційні захворювання
Комбіновані тести на наркотичні речовини
Тест-смужки для вимірювання глюкози в крові
Смужки індикаторні
Набори гінекологічні
Гель для ультразвукової діагностики
Медичні вироби для догляду за пацієнтами
Калоприймачі
Сечоприймачі
Підгузки
Пелюшки
Урологічні прокладки
Уропрезервативи
Медичні вироби для проведення променевої терапії
Обладнання для фіксації та позиціонування пацієнта при проведенні променевої терапії
Термопластичні маски для проведення променевної терапії
Дозиметричне обладнання для лінійного прискорювача
Медичні вироби, що використовуються в травматології та нейрохірургії
Пластини та гвинти для проведення остеосинтезу
Стрижні та гвинти для проведення остеостинтезу
Апарати зовнішньої фіксації
Системи для транспедикулярної фіксації хребта
Міжхребцеві кейджі
Медичні вироби для лікування хворих із серцево-судинними захворюваннями
Стент-система коронарна
Коронарний балон-катетер
Коронарний провідник
Направляючий катетер
Аспіраційний катетер
Інтродюсер
Інфляційний пристрій
Набор діагностичний для проведення коронарографії
Медичне обладнання та спеціалізований санітарний транспорт
Спеціалізований санітарний транспорт

{Особливості доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 686 від 07.07.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 34 від 05.01.2024, № 131 від 09.02.2024, № 382 від 02.04.2024}


Додаток 2
до особливостей

ПЕРЕЛІК
продуктів харчування, закупівля яких здійснюється замовниками з використанням електронного каталогу

Продукція тваринництва та супутня продукція
Яйця столові курячі
Зернові культури та картопля
Картопля столова
Овочі, фрукти та горіхи
Цибуля ріпчаста свіжа
Капуста білоголова свіжа
Буряк столовий
Морква свіжа
Огірки свіжі
Помідори (томати) свіжі
Яблука свіжі
Кабачки свіжі
М’ясо
Курятина
Яловичина
Свинина
Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені
Риба заморожена
Рафіновані олії та жири
Олія рафінована соняшникова
Молоко та вершки
Молоко коров’яче
Вершкове масло
Масло вершкове
Сирні продукти
Сир твердий
Сир кисломолочний
Молочні продукти різні
Сметана
Кефір
Продукція борошномельно-круп’яної промисловості
Борошно пшеничне
Крупа гречана
Крупа рисова
Крупа кукурудзяна
Крупа пшоняна
Крупа пшенична
Крупа ячмінна
Крупа вівсяна
Крупа кус-кус
Цукор і супутня продукція
Цукор буряковий
Макаронні вироби
Макаронні вироби

{Особливості доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 131 від 09.02.2024}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2022 р. № 1178

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855; 2019 р., № 66, ст. 2258, № 90, ст. 3000):

1) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та/або образливого характеру, та/або інформації, що не стосується проведення закупівлі, Уповноважений орган на підставі рішення комісії приймає рішення про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до такої інформації.

У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації, що містить персональні дані особи, яка не надавала згоду на їх публікацію, Уповноважений орган приймає на підставі рішення комісії рішення про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до такої інформації технічними засобами.”;

2) доповнити Порядок пунктом 9такого змісту:

“91. У разі оприлюднення в електронній системі закупівель інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель, адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до такої інформації на підставі рішення комісії про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку.”;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Умови використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену в частині третій статті 3 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначаються адміністратором.

Умови використання замовниками електронної системи закупівель для здійснення закупівель (крім закупівель з використанням електронного каталогу) відповідно до пункту 11 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, встановлюються адміністратором.”;

4) пункт 17 доповнити підпунктом 6такого змісту:

“61) здійснювати припинення публічного доступу до інформації в електронній системі закупівель відповідно до пунктів 9 і 91 цього Порядку;”;

5) пункт 26 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

“10) розгляд звернень адміністратора з питань функціонування електронної системи закупівель, у тому числі щодо необхідності здійснення адміністратором припинення публічного доступу до інформації в електронній системі закупівель відповідно до пунктів 9 і 91 цього Порядку, а також розгляд звернень замовника щодо необхідності припинення адміністратором публічного доступу до інформації в електронній системі закупівель відповідно до пункту 91 цього Порядку.”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1275 від 11.11.2022}

3. Абзац перший підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) викласти в такій редакції:

“2) закупівля товарів, робіт і послуг, визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” з урахуванням таких положень:”.

4. Абзац другий пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2022 р. № 280 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 33, ст. 1816) виключити.

5. Абзац другий пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 340 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 39, ст. 2111) виключити.

6. Абзац третій пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 р. № 433 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 46, ст. 2534, № 51, ст. 2905) виключити.

7. Абзац другий пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 809 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області” виключити.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО