ПОСТАНОВА КМУ “Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 листопада 2022 р. № 1275
Київ

Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 465 від 09.05.2023}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1344 від 02.12.2022
№ 465 від 09.05.2023
№ 736 від 18.07.2023}

Відповідно до статті 30 Закону України “Про оборонні закупівлі”, абзацу сьомого підпункту 1 пункту 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 24 лютого 2023 р. № 2958-IX “Про внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 465 від 09.05.2023}

1. Затвердити такі, що додаються:

особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану;

Порядок визначення предмета закупівлі під час здійснення закупівель продуктів харчування, послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування для особового складу Збройних Сил.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 465 від 09.05.2023}

2. На період дії правового режиму воєнного стану в Україні зупинити дію пунктів 64-67 Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 “Питання оборонних закупівель” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1916).

3. Установити, що:

1) на період дії правового режиму воєнного стану:

положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів, встановлені Порядком формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 30, ст. 1737), Порядком планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 “Питання оборонних закупівель” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1916), не застосовуються;

положення абзацу першого пункту 49 Порядку планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363, не застосовується;

2) період дії правового режиму воєнного стану не зараховується до строку, на який державними замовниками у сфері оборони була здійснена попередня оплата за державними контрактами (договорами) на виконання дослідно-конструкторських (науково-дослідних), технологічних робіт оборонного призначення та заходів з підготовки виробництва товарів оборонного призначення, укладеними з вітчизняними суб’єктами господарювання, зокрема до 24 лютого 2022 р.;

3) державні замовники у сфері оборони під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення компенсаційні (офсетні) договори не укладають;

4) оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою;

5) звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254, № 64, ст. 3853) – в редакції станом на 10 серпня 2022 р., звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених цією постановою, та повідомлення про внесення змін до істотних умов таких договорів, що не були оприлюднені до 24 березня 2023 р., оприлюднюються державним замовником (службою державного замовника, військовою частиною) (далі – державний замовник) в порядку та строк, що передбачені пунктом 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні”. При цьому додатки до звітів про договори про закупівлю послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування особового складу військових частин оприлюднюються у форматі еxcel.

Державні замовники протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану прикріплюють до таких звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель, файли з відповідними договорами про закупівлю/державними контрактами (договорами), всіма додатками та змінами до них;

6) дія пункту 4 та абзацу другого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) не поширюється на виконання державних контрактів (договорів), що укладені до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2023 р. № 736 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, а також укладаються після набрання чинності зазначеною постановою державними замовниками у сфері оборони з:

вітчизняними та іноземними виробниками товарів, робіт і послуг оборонного призначення;

вітчизняними та іноземними суб’єктами господарювання для виконання державних цільових оборонних програм та державних цільових програм, пов’язаних із розвитком оборонно-промислового комплексу;

вітчизняними та іноземними суб’єктами господарювання, які здійснюють постачання, зокрема в режимі імпорту, товарів, робіт і послуг оборонного призначення згідно з переліками та обсягами закупівель товарів, робіт і послуг у разі, коли такі товари, роботи і послуги визначені пріоритетними державним замовником у сфері оборони.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

4. Дозволити до 31 грудня 2022 р. державним замовникам здійснювати закупівлі товарів, визначених у додатку 1 до особливостей, затверджених цією постановою, без застосування видів (процедур) закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України “Про оборонні закупівлі” та “Про публічні закупівлі”, а також без застосування положень, визначених абзацом першим пункту 9 зазначених особливостей.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 465 від 09.05.2023}

5. Внести до постанов Кабінету Міністр України від 23 серпня 2016 р. № 544 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2329; 2022 р., № 39, ст. 2084) і від 3 березня 2021 р. № 363 “Питання оборонних закупівель” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1916) зміни, що додаються.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2022 р. № 1275

ПОРЯДОК
визначення предмета закупівлі під час здійснення закупівель продуктів харчування, послуг із забезпечення  комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації  харчування для особового складу Збройних Сил

1. Цей Порядок встановлює правила визначення державним замовником предмета закупівлі під час здійснення закупівель продуктів харчування, послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування для особового складу Збройних Сил.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про оборонні закупівлі”, “Про публічні закупівлі” та інших нормативно-правових актах.

3. Під час здійснення закупівель продуктів харчування, послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування для особового складу Збройних Сил визначення предмета закупівлі здійснюється відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

4. У разі коли вартість продуктів харчування, що закуповуються для особового складу Збройних Сил, перевищує вартість супутніх послуг (зокрема послуг з організації харчування, освіження), державний замовник визначає вид предмета закупівлі як товару.

5. Для забезпечення харчування в закладах освіти та в окремих військових частинах, у яких не передбачено наявність кухарів або їх залучення неможливе з об’єктивних причин, про що наявне документальне підтвердження, державний замовник може визначити вид предмета закупівлі як послуги.

{Постанову доповнено Порядком згідно з Постановою КМ № 465 від 09.05.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2022 р. № 1275

ОСОБЛИВОСТІ
здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану

{У тексті особливостей слово “додатку” замінено словом і цифрою “додатку 1” згідно з Постановою КМ № 465 від 09.05.2023}

Загальні положення

1. Ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення оборонних закупівель (далі – закупівлі) для державних замовників у сфері оборони, служб державного замовника, а також військових частин, організацій (установ, закладів), що уповноважуються рішенням державного замовника у сфері оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів), (далі – державні замовники) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану.

2. У цих особливостях терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про оборонні закупівлі”, “Про публічні закупівлі” та інших нормативно-правових актах, розроблених на їх виконання.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 465 від 09.05.2023}

4. Державні замовники здійснюють оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до цих особливостей.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

5. Зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями не складається та не подається на затвердження Кабінетові Міністрів України. Пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями подаються державними замовниками Мінстратегпрому протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення не складається та не затверджується.

Подання та оприлюднення інформації, передбаченої частинами другою та третьою статті 15 Закону України “Про оборонні закупівлі”, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування правового режиму воєнного стану в Україні.

6. Для планування оборонних закупівель та звітування про їх здійснення відповідно до цих особливостей рішеннями державних замовників, що здійснюють такі закупівлі, визначаються переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

7. Відповідальною за організацію та проведення оборонних закупівель може бути уповноважена особа/інша особа державного замовника та/або колегіальний орган, що утворюється державним замовником та складається не менше ніж із трьох осіб такого державного замовника. Порядок організації діяльності такого колегіального органу визначається державним замовником.

8. Державні замовники здійснюють оборонні закупівлі товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), у порядку проведення відкритих торгів, що визначений особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), або в порядку проведення спрощених закупівель, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”, в електронній системі закупівель, або в порядку відбору постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407).

Істотні умови державного контракту (договору), укладеного відповідно до абзацу першого цього пункту, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, або якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання пункту 2 частини третьої статті 30 Закону України “Про оборонні закупівлі”.

Під час здійснення оборонних закупівель державні замовники визначають предмет закупівлі відповідно до вимог Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708, з урахуванням цих особливостей.

{Пункт 8 в редакції Постанов КМ № 465 від 09.05.2023, № 736 від 18.07.2023}

9. Придбання державними замовниками товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), без застосування конкурентних процедур закупівель, передбачених особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176), допускається за однієї з таких умов:

розрахунок ціни договору передбачає прибуток до 25 відсотків собівартості товарів, робіт та послуг, у разі коли виконавець державного контракту (договору) є виробником запропонованого товару, надавачем послуг або виконавцем робіт;

якщо виконавець державного контракту (договору) не є виробником товару, він має гарантувати, що сукупний прибуток усіх суб’єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору), становить до 25 відсотків первинної собівартості товару.

Собівартість товарів, робіт і послуг визначається виробником товару, надавачем послуг або виконавцем робіт на підставі стандартів бухгалтерського обліку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

10. Закупівлі, визначені пунктами 8 та 9 цих особливостей, не включаються до річного плану закупівель. За результатами здійснення закупівель за умови, що вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт – 1,5 млн. гривень, державний замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору. Додатки до звітів про договори про закупівлю послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування військових частин оприлюднюються у форматі Excel.

Державні замовники протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану прикріплюють до зазначених звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель, файли з відповідними договорами, всіма додатками та змінами до них.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 465 від 09.05.2023}

11. Забороняється укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. гривень, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин), що передбачають оплату державним замовником, до/без проведення відкритих торгів/спрощених закупівель/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених пунктом 9 цих особливостей.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Назву розділу виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 27 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 28 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 29 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 35 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 36 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 38 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 39 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 40 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 41 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

{Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}

Проведення закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин, а також послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин

43. Державні замовники здійснюють закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин, а також послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами України “Про оборонні закупівлі” та “Про публічні закупівлі”. Порядок проведення таких закупівель, у тому числі порядок укладення державних контрактів (договорів), визначається державним замовником.

44. На період дії воєнного стану державне регулювання очікуваної вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення за оборонними закупівлями під час застосування неконкурентної процедури закупівлі не здійснюється, крім випадку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 “Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 91, ст. 5666; 2023 р., № 50, ст. 2800), а також застосування заходів антимонопольного регулювання.

45. Укладення державним замовником державних контрактів (договорів) на період дії правового режиму воєнного стану здійснюється відповідно до цих особливостей без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”, порядку відбору постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України та на підставі наданої вітчизняним або іноземним суб’єктами господарювання комерційної пропозиції на постачання товару, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення.

При цьому в такій комерційній пропозиції на постачання товару, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення вітчизняними або іноземними суб’єктами господарювання зазначаються такі дані щодо предмета закупівлі, зокрема, але не виключно:

повне найменування, код згідно з УКТЗЕД, номенклатурний номер НАТО (за наявності);

тактико-тактичні або інші характеристики (за наявності);

дані щодо технічного стану;

повне найменування виробника, країна походження та знаходження, логістичний маршрут постачання (за наявності);

умови постачання (строк, графік тощо);

загальна вартість (ціна) та умови оплати.

46. У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом через вітчизняних суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку надані повноваження щодо здійснення імпорту відповідних видів товарів, робіт і послуг оборонного призначення, в комерційній пропозиції в обов’язковому порядку зазначаються всі витрати виконавця, пов’язані з виготовленням/придбанням товарів, виконанням робіт та наданням послуг, всі податки та збори та постачальницька винагорода, яка становить 3 відсотки вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення за зовнішньоекономічним договором (контрактом) і підлягає сплаті за умови виконання вітчизняним суб’єктом господарювання всіх умов державного контракту (договору).

47. Вітчизняний або іноземний суб’єкт господарювання несе відповідальність за формування комерційної пропозиції на постачання товару, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення, повноту та достовірність зазначених даних, у тому числі в частині розрахунку вартості (ціни).

Державний замовник (його посадові (службові) особи) не має (не мають) права вимагати інші документи щодо визначення вартості (ціни), крім тих, що передбачені цими особливостями, і не несе відповідальності за формування комерційної пропозиції на постачання товару, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення, повноту та достовірність зазначених у ній даних.

48. Істотні умови державного контракту (договору) не можуть змінюватися після його укладення до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

коригування обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків державного замовника;

поліпшення якісного стану предмета закупівлі за умови, що таке поліпшення не призведе до збільшення суми вартості (ціни), визначеної в державному контракті (договорі);

продовження строку дії державного контракту (договору) та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, істотної зміни обставин, затримки фінансування замовником, – за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми вартості (ціни), визначеної в державному контракті (договорі);

погодження зміни вартості (ціни) в державному контракті (договорі) в бік зменшення – у разі встановлення в державному контракті (договорі) порядку зміни вартості (ціни);

зміни вартості (ціни) в державному контракті (договорі) у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов надання пільг з оподаткування – пропорційно зміні таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно зміні податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни розміру мінімальної заробітної плати та/або прожиткового мінімуму, зміни курсу іноземної валюти, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”;

зміни ціни в державному контракті (договорі), під час виконання якого було змінено технічні, технологічні, інженерні рішення, що дають можливість отримати поліпшені результати, та параметри предмета державного контракту (договору) під час його виконання, що підтверджуються відповідними обґрунтуваннями.

49. Вартість (ціна) державного контракту (договору) не може бути збільшена щодо зобов’язань у частині прострочення строків постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) з вини виконавця, а також у частині здійсненої попередньої оплати.

{Особливості доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 736 від 18.07.2023}

{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 18.07.2023}


Додаток 2
до особливостей здійснення оборонних
закупівель на період дії правового
режиму воєнного стану

ІНФОРМАЦІЯ,
яка включається до оголошення про закупівлю

1. Найменування та код згідно з ЄДРПОУ державного замовника, його категорія.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду згідно з Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

3. Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

4. Орієнтовні кількість та місце поставки товарів або обсяг та місце виконання робіт чи надання послуг (місце поставки товарів, надання послуг чи виконання робіт може зазначатись як населений пункт або район чи область).

5. Умови поставки товарів, надання послуг чи виконання робіт (зокрема строк, протягом якого необхідно отримати товари, виконати роботи чи отримати послуги).

6. Умови оплати.

7. Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб державного замовника, уповноважених здійснювати зв’язок щодо оприлюдненого оголошення.

8. Інша інформація, яку державний замовник вважає за необхідне включити.

{Особливості доповнено Додатком 2 згідно з Постановою КМ № 465 від 09.05.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2022 р. № 1275

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544 і від 3 березня 2021 р. № 363

1. Абзац другий пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544, викласти в такій редакції:

“В умовах воєнного стану реалізація заходів за цією бюджетною програмою здійснюється відповідно до особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275.”.

2. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 слова “Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” замінити словами “Міністерство економіки”.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2022 р. № 1275

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 176 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1263).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2022 р. № 195 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1280).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 201 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1285).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 290 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1358).

6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335 “Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1419).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 р. № 437 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 33, ст. 1792).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 28 лютого 2022 р. № 169, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 723 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 53, ст. 3087).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 р. № 777 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 56, ст. 3326).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 874 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 64, ст. 3853).

11. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.