Висновок ДАСУ не вирок: оскаржуємо безпідставність у суді

Катерина Плашенко
2585
11 Серпня 2021
Висновок ДАСУ не вирок: оскаржуємо безпідставність у суді
2585
11 Серпня 2021

Замовник провів відкриті торги з предметом закупівлі капітальний ремонт доріг. За результатами аукціону та перевірки документів, поданих учасниками процедури закупівлі, переможцем було визначено ТОВ «Е» та 04.08.2020 укладено договір про закупівлю № 24.

Держаудитслужба вирішила провести моніторинг даної процедури закупівлі, за наслідком якого дійшла висновку, що замовником були порушені вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), оскільки були наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця. Держаудитслужба зобов’язала замовника усунути такі порушення, зокрема, здійснити заходи щодо припинення зобов’язання за договором про закупівлю № 24 від 04.08.2020.

Зазначений висновок Держаудитслужби замовник вважає необґрунтованим, безпідставним та таким, що прийнятий відповідачем з порушенням вимог до актів індивідуальної дії, та звернувся до суду з позовом про визнання  висновку протиправним.

Невже справді були підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця? Чи вдасться замовнику довести в суді, що висновок Держаудитслужби необґрунтований? Та на чию ж сторону стане суд? Давайте разом вивчимо обставини справи та  проаналізуємо позиції сторін.

Рішення Рівненського окружного  адміністративного суду № 460/1638/21 від 20.07.2021

Процедура закупівлі: відкриті торги відповідно до оголошення № UA-2020-04-14-002037-c. Найбільш економічно вигідною була тендерна пропозиція учасника ПАТ «Х», але замовник відхилив його тендерну пропозицію на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону, наступну найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію ТОВ «С» також було відхилено через ненадання документів переможця. Замовник перевірив наступну найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію та визнав учасника ТОВ «Е» переможцем.

Вимога тендерної документації: підпунктом 1.1.3 пункту 1.1 додатка № 2 тендерної документації для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій від учасників у складі тендерних пропозицій вимагалось надання інформаційної довідки про наявність асфальтобетонного(их) заводу(ів) згідно з формою підпункту 1.1.3 пункту 1.1 додатка № 2 тендерної документації, з додатковим наданням документального підтвердження його наявності, зокрема, картки обліку основних засобів власника асфальтобетонного заводу (інвентарна картка за типовою формою № ОЗ-6), що містить усі необхідні записи відповідно до форми, що затверджена чинним законодавством України.

Держауадитслужба встановила: невідповідність тендерної пропозиції переможця закупівлі умовам тендерної документації. Зокрема, відповідно до підпункту 1.1.3 пункту 1.1 додатка № 2 тендерної документації у складі тендерної пропозиції ТОВ «Е» надано інформаційну довідку № 183-04 від 27.04.2020 про наявність залученого асфальтобетонного заводу ДС-16837 та інвентарну картку обліку основних засобів за формою № ОЗ-6 на вказаний вище асфальтобетонний завод (файл під назвою 4.3. Ф_оз-6 ДС 16837), яка не містить інформації, що передбачена даною формою та затверджена наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.05.1995, зокрема, інформації про найменування заводу-виробника даного заводу, модель, тип, марку та короткої індивідуальної характеристики об’єкта, що не відповідає умовам тендерної документації.

Позиція замовника: твердження Держаудитслужби щодо порушень замовником Закону ґрунтуються на вільній інтерпретації вимог тендерної документації.

На виконання підпункту 1.1.3 пункту 1.1 додатка № 2 тендерної документації ТОВ «Е» у складі своєї тендерної пропозиції надало довідку № 183-04 від 27.04.2020 про наявність залученого на умовах договору поставки асфальтобетонного заводу ДС-16837. Крім того, у складі тендерної пропозиції ТОВ «Е» надано інвентарну картку обліку основних засобів за формою № ОЗ-6 власника вищевказаного асфальтобетонного заводу, чим повною мірою виконано вимоги тендерної документації.

ТОВ «Е» надало в складі тендерної пропозиції копію Договору поставки № 2704-01А від 27.04.2020, укладеного між ТОВ «Е» (покупець) та ТОВ «В»  (продавець), предметом якого є постачання покупцю асфальтобетонних сумішей та / або ЩМАС, та чорного щебню (пункт 1.1), а строк дії — до 31.12.2021 (пункт 8.1), та додаток до  зазначеного договору у вигляді узгодженої сторонами специфікації, яка містить відомості про марку, тип, кількість та обсяги поставки / відвантаження асфальтобетону та / або ЩМАС.

ТОВ «Е» додатково надано копію гарантійного листа ТОВ «В» № 2704-01 від 27.04.2020 як постачальника асфальтобетонних сумішей та / або ЩМАС щодо безперебійного постачання ТОВ «Е» відповідного товару протягом всього строку виконання робіт, із зазначенням кожної марки, типу, кількості та щомісячних обсягів поставки / відвантаження (а.с.31-32), а також копію Договору оренди частини майнового комплексу № 201904 від 04.04.2019, укладеного між ТОВ «Г»  як власником асфальтозмішувальної установки ДС-16837 та ТОВ «В» як орендарем цієї установки.

Переможець ТОВ «Е»  надав копію інвентарної картки обліку основного засобу форми № ОЗ-6 — установки асфальтозмішувальної ДС-16837, власником якої є ТОВ «Г». Документ містить відомості, зокрема, щодо: цеху, відділу, дільниці, лінії, за яким закріплений вказаний основний засіб (ОЗ); рахунку, субрахунку ОЗ; первісної (балансової) вартості ОЗ; коду рахунку об’єкта аналітичного обліку; норми амортизаційних відрахувань (на повну відбудову); відомості щодо дати та номера акта введення в експлуатацію ОЗ; інвентарного номера; року випуску (побудови); джерела придбання, а також дати і номера відповідного бухгалтерського запису щодо даного ОЗ. Зазначена картка підписана (заповнена) директором ТОВ «Г» та скріплена печаткою.

Позиція суду: дійшов висновку, що ТОВ «Е» як учасником та переможцем процедури закупівлі надано увесь пакет документів, що вимагався замовником у пункті 1.1.3 додатка № 2 до тендерної документації. На переконання суду, при оцінці (перевірці) документів у складі тендерної пропозиції такого учасника замовник діяв обґрунтовано та з дотриманням принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону.

Суд встановив, що  у складі тендерної пропозиції переможця ТОВ «Е» надано такі документи:

  • Довідка про АБЗ.pdf;
  • Договор поставкі.pdf ; 4.1;
  • Гарантiйний_лист_ по поставки.pdf;
  • Ф_оз-6 ДС 16837.pdf ; 4.4;
  • Договір оренди частини майнового комлексу.pdf.

Щодо доводів Держаудислужби про відсутність в інвентарній картці обліку основного засобу — установки асфальтозмішувальної ДС-16837 інформації, передбаченої формою № ОЗ-6, яка затверджена наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.05.1995, зокрема інформації про найменування заводу-виробника даного заводу, модель, тип, марку та коротку індивідуальну характеристику об’єкта тощо, суд зазначає таке: інвентарна картка основного засобу форми № ОЗ-6 ведеться (заповнюється) саме власником відповідного майна (уповноваженим ним працівником, на якого покладено обов’язки зі здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, в установі або організації) на підставі технічної та / або іншої документації щодо такого майна, а також у разі проведення певних операцій щодо основного засобу (переміщення, нарахування амортизаційних відрахувань, введення / виведення з експлуатації тощо), що здійснюються на підставі документів, форма яких затверджена наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995.

Суд погоджується із замовником щодо відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ «Е» як такої, що не відповідає умовам тендерної документації, оскільки обов’язки щодо створення, повноти заповнення, а також подальшого ведення й заміни інвентарної картки обліку основного засобу — установки асфальтозмішувальної ДС-16837 належать виключно ТОВ «Г» як власнику цього майна, а не ТОВ «Е» як учаснику процедури закупівлі, який навіть не є стороною правовідносин з оренди згаданого основного засобу.

Керуючись статтями 241–246, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вирішив:

  • позов замовника до Держаудитслужби задовольнити повністю;
  • визнати протиправним та скасувати висновок  Держаудитслужби про результати моніторингу процедури закупівлі № UА-2020-04-14-002037-с;
  • стягнути на користь замовника з Держаудитслужби судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2 270,00 грн.

Ще більше показової судової практики читайте на порталі RADNUK.COM.UA в розділі «Судова практика для учасників» та у статтях:

Судова практика для учасників

Коротко про головні судові рішення щодо актуальних питань сфери публічних закупівель

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО