Влучне оскарження відхилення за формальні помилки та «ненадання» фінзвітності

Ганна Довгая
1335
25 Жовтня 2020
СПЕЦВИПУСК
Влучне оскарження відхилення за формальні помилки та «ненадання» фінзвітності
1335
25 Жовтня 2020
Рішення № 19117-р/пк-пз від 12.10.2020, оголошення № UA-2020-08-31-001649-c

Відповідно до протоколу від 21.09.2020 підставами для відхилення пропозиції скаржника було наступне:

  1. «Надано незавірену копію довідки з Альфа-Банку».
  2. «Не надано документ, яким було затверджено фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України».

Позиція скаржника

Щодо першої підстави відхилення. Скаржник зауважує, що тендерна документація не містить визначення формальних помилок. За таких обставин підстава, визначена Замовником, є несуттєвою та, на думку ТОВ «Е», не повинна покладатися в основу рішення про відхилення пропозиції, оскільки не спотворює та не нівелює технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.

Зміст документа, що оспорюється, свідчить про відповідність учасника вимогам документації. Надання належним чином завіреної копії чи оригіналу документа жодним чином не впливає на зміст документа. У зв’язку з наведеним, зокрема, з визначенням формальних помилок у документації та Законі, відсутні підстави для дискваліфікації учасника.

Щодо другої підстави відхилення. Товариство, відповідно до чинного законодавства (як і зазначено в вимозі), не зобов’язане затверджувати фінансову звітність. З огляду на те, що п. 4 ст. 16 встановлено, що одним з кваліфікаційних критеріїв є наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю, у...

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання