Відсутність статуту у складі тендерної пропозиції – чи підстава для відхилення?

Анна Селютіна
5459
28 Червня 2020
СПЕЦВИПУСК
Відсутність статуту у складі тендерної пропозиції – чи підстава для відхилення?
5459
28 Червня 2020
Рішення від 18.06.2020 року № 12130, оголошення № UA-2020-04-30-000829-c

Вимога тендерної документації:

Відповідно до пункту 1.1 розділу 3 Документації Пропозиція, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися, зокрема, з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника (якщо такий призначений) Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Додаток 1 Документації містить перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, зокрема, перелік інших документів, відповідно до пункту 1 “Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання тендерних пропозиції” якого учасник має надати, зокрема, скановану з оригіналу копію Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи.

Підстава для відхилення:

“Відповідно до умов п.1.2. ч. І розділу 3 Додатку 1 тендерної документації Замовником вимагається сканована з оригіналу копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. На дану вимогу учасник надав лише опис документів. Сканована з оригіналу копія Статуту – відсутня.

Позиція скаржника:

Скаржник зазначає, що даний пункт (статут) відноситься до документів які підтверджують повноваження та право підпису, відповідно Замовник перед відхиленням пропозиції, згідно закону повинен був зазначити дану невідповідність та надати 24 години на виправлення даної на його помилки, відхиляти нашу пропозицію було незаконним відповідно до пункту 9 статті 26. Можливості на виправлення невідповідностей Замовник не надав, чим порушив пункт 9 статті 26 Закону.

Позиція замовника:

Замовник зазначає, що Законом дозволяється виправляти помилки відносно кваліфікаційного критерію, то в частин шістнадцятій статті 29 вказано “Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у своїй тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією”. Тобто мова йде про документи та інформацію яку було подано. Також абзац 2 цієї частини говорить “Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, тобто не йдеться про те що в повідомленні можна вимагати дозавантаження ненаданих документів. А в останньому абзаці сказано “Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції…. “.

Позиція органу оскарження:

У складі Пропозиції Скаржника відсутній статут із змінами (в разі їх наявності) або інший установчий документ, що не відповідає умовам Документації в цій частині. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах Пропозиції Скаржника. Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або  документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, зокрема, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно з частиною дев’ятою статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Враховуючи викладене, Замовник, не розмістивши повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону та частини дев’ятої статті 26 Закону. Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання