Щодо подання документів у паперовій формі та застосування інших, ніж передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», підстав для відхилення

Юрій Шаповал
438
10 Листопада 2016
Щодо подання документів у паперовій формі та застосування інших, ніж передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», підстав для відхилення
438
10 Листопада 2016
Рішення  № 41р/пк-пз від 10.06.2016.
Оголошення № UA-2016-05-04-000047-с

Зміст порушення

Документація містить таку інформацію: «Після закінчення етапу аукціону учасник з найнижчою запропонованою ціною повинен протягом 2 робочих днів надати пакет оригіналів документів замовникові особисто або через уповноваженого представника, або кур’єром — “особисто в руки” в запечатаному конверті (на конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів; повне найменування учасника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери телефонів), документи повинні бути прошиті, пронумеровані із зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріплені підписом та печаткою (за бажанням) учасника.

Пакет документів повинен містити документи згідно з тендерною документацією та додатками до неї, оригінал забезпечення тендерної пропозиції та ціну пропозиції, що була запропонована в результаті аукціону та визначена системою найменшою. У разі ненадання повного пакета документів у зазначений термін замовник має право дискваліфікувати учасника».

Правові позиції органу оскарження

Слід зазначити, що Закон не передбачає інших підстав відхилення, окрім тих, що зазначені в Законі, а також не передбачає необхідності надання документів у паперовому вигляді.

Дії замовника (у частині встановлення зазначеної вище умови документації) порушують вимоги частини четвертої статті 22 Закону, відповідно до якої тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також порушують принципи здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме: недискримінація учасників (у тому числі скаржника), відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівель.

Виходячи з наведеного, замовник повинен внести відповідні зміни до документації в цій частині.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання