Ненадання довідки про перерахунок ціни переможцем закупівлі як підстава для відхилення

Ганна Довгая
1604
3 Січня 2021
Ненадання довідки про перерахунок ціни переможцем закупівлі як підстава для відхилення
1604
3 Січня 2021
Рішення № 23078-р/пк-пз від 14.12.2020, оголошення № UA-2020-11-04-007844-c

Позиція скаржника

Відповідно до підпункту 6.3.1 пункту 6.3 розділу 6 документації замовником встановлено наступне: «…учасник процедури закупівлі, що визнаний переможцем, повинен якнайшвидше, але не пізніше 3 робочих днів з дня оприлюднення рішення про намір укласти з ним договір, оприлюднити в електронній системі закупівель цінову пропозицію згідно з Додатком 2 до цієї тендерної документації з урахуванням проведеного аукціону (загальна сума цінової пропозиції повинна бути не більшою за суму пропозиції, зазначену учасником в екранній формі електронної системи закупівель).

Відсутність завантаженої цінової пропозиції в електронній системі закупівель у строк, визначений попереднім абзацом, буде розцінено як відмова учасника від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тягне за собою наслідки, передбачені Законом (пункт 3 частини 1 статті 31)».

Відповідно до підпункту 6.3.2 розділу 6 документації замовником встановлено наступне: «Замовником допускається розбіжність між ціною пропозиції в екранній формі електронної системи закупівель та інформацією, зазначеною в завантаженому файлі, — остаточній ціновій пропозиції за результатами проведеного аукціону (лише в бік зменшення суми, зазначеної в екранній формі), що обумовлено можливістю виникнення...

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання