Алгоритм проведення спрощеної закупівлі

Лоліта Галайда
10553
18 Грудня 2019
Алгоритм проведення спрощеної закупівлі
10553
18 Грудня 2019

Закон України від 19.09.2019 № 114-IX «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» був опублікований 19.10.2019. Згідно з розділом X «Прикінцеві та перехідні положення» даного Закону, цей Закон водиться в дію через шість місяців з дня його опублікування, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня його опублікування. Таким чином, з 19.04.2020 необхідно вести закупівельну діяльність відповідно до норм нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Новий закон), виняток становить розділ VI, яким встановлено особливості застосування замовником торгів з обмеженою участю[1].

Чинним Законом України «Про публічні закупівлі» не врегульовано механізм проведення допорогової закупівлі, а є лише норма, яка надає право замовникам використовувати електронну систему закупівель з метою вибору постачальника в межах тих сум, що не перевищують визначені порогові значення. Однак законодавець вирішив, що здійснення допорогових закупівель має бути регламентоване нормативно-правовим актом. Так, Новим законом передбачено зниження порогу закупівель до 50 тис. грн та запроваджено нове поняття — «спрощена закупівля», яка є аналогом теперішніх допорогових закупівель.

Що таке спрощена закупівля?

Спрощена закупівля — придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 і 2 частини 1 статті 3 Нового закону. З моменту введення в дію Нового закону обов’язковою вимогою для замовників буде проведення спрощених (допорогових) закупівель в електронній системі закупівель за правилами Нового закону. Далі в табличці ви можете переглянути схематичне зображення, у який спосіб замовник зможе здійснювати придбання товарів, робіт і послуг, вартість предмета закупівлі яких є меншою вартісних порогів для обов’язкового застосування замовником процедур закупівель. Одразу ж варто зазначити, що брати для безпосереднього застосування дану інформацію необхідно вже 19.04.2020, оскільки це перший день дії Нового закону.

Вартісні межі та способи здійснення закупівель з допороговою очікуваною вартістю за Законом України «Про публічні закупівлі» (у редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019) [2]

Таблиця 1

Також замовникам необхідно звернути увагу на випадки, коли спрощену закупівлю не застосовують. Оскільки не все та не завжди можливо придбати в результаті застосування спрощеної закупівлі, законодавець передбачив у Новому законі й певні винятки, які дають можливість замовникові укласти прямий договір з постачальником. Згідно з ч. 7 ст. 3 Нового Закону, придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, відбувається без застосування порядку проведення спрощених закупівель, установленого цим Законом, у восьми випадках. Докладно про такі виключення читайте в окремому матеріалі в наступних випусках журналу.

Також важливо зауважити, що в разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, який сьогодні ми знаємо як «звіт про укладені договори». Також варто зазначити, що якщо замовник буде для закупівлі товарів використовувати е-каталоги, то звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, також необхідно оприлюднювати. До речі, у такому випадкові електронна система закупівель автоматично сформує чернетку звіту про укладений договір, який у подальшому за умови внесення усієї необхідної інформації замовник зможе опублікувати з накладенням електронного підпису. Також важливо зауважити, що в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів.

Основні етапи проведення спрощеної закупівлі

Далі пропонуємо розглянути детально етапи проведення спрощеної закупівлі та зупинитись на певних нюансах, які можуть виникати під час проведення спрощеної закупівлі.

Етапи проведення спрощеної закупівлі з 19.04.2020

Таблиця 2

Найменування етапуПорядок дій замовника на відповідному етапі
1. Оприлюднення Річного плану закупівель та змін до ньогоРічний план закупівель та зміни до нього замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження (ч.
1 ст. 4)
2. Оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівліОголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлюне пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій (ч. 1 ст. 10).
В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі обов’язково зазначаються (ч. 3 ст. 14):
1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорію;
2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
3) інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;
5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
6) умови оплати;
7) очікувана вартість предмета закупівлі;
8) період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів);
9) кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути меншим ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель);
10) перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв;
11) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати);
12) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати);
13) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі.
В оголошенні про проведення спрощеної закупівлі може бути зазначена інша інформація.
Зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі замовник оприлюднює в електронній системі — протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення (ч. 7 ст. 14). У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні (ч. 7 ст. 14)
3. Уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівліУсі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовник (ч. 7 ст. 14).
Період уточнення інформації про закупівлю — не менше трьох робочих днів (ч. 3 ст. 14).
Замовник протягом одного робочого дня з дня оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в електронній системі закупівель, та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі. У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі строк для подання пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на два робочі дні (ч. 7 ст. 14)
4. Подання пропозицій учасникамиПропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу (ч. 9 ст. 14)
5. Проведення аукціонуПроведення електронного аукціону відповідно до статті 30 цього Закону (ч. 1 ст. 14).
Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не менше двох пропозицій. У разі, якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозиції учасника (ч. 8 ст. 14)
6. Розкриття пропозиційПротокол розкриття тендерних пропозицій/пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій/пропозицій (ч. 1 ст. 28)
7. Розгляд на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції учасникаПротокол розгляду пропозицій оприлюднюється протягом одного дня з дня його затвердження (ч. 1 ст. 10).
Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону. За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця.
Строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення (ч. 10 ст. 29)
8. Відхилення пропозиціїЗамовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:
1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагав замовник;
3) учасник, визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.
Інформацію про відхилення пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення замовником оприлюднюють в електронній системі закупівель, вона автоматично надходить учасникові, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.
Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь
9. Визначення переможця спрощеної закупівліПовідомлення про намір укласти договір про закупівлю — протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця спрощеної закупівлі (ч. 1 ст. 10) оприлюднюється в електронній системі закупівель
10. Укладення договоруЗамовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 календарних днів* з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та оприлюднює договір про закупівлю та всі додатки до нього — протягом трьох робочих днів з дня його укладення (ч. 1 ст. 10).
* З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (ч. 1 ст. 33).
Увага! Наразі у випадку проведення спрощених закупівель рекомендуємо дотримуватися строків, зазначених у частині 5 статті 33 Нового закону, оскільки на даний час існує проблема щодо визначення строку укладення договору про закупівлю за результатами проведення спрощеної закупівлі, а саме: чи підлягає обов’язковому застосуванню частина 5 статті 33 у спрощених закупівлях, якою визначено, що: «договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю»?
 
Для недопущення замовниками порушень при обрахунку строків для укладення договору про закупівлю за результатами проведеної спрощеної закупівлі редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» звернулася по роз′яснення до Уповноваженого органу для з′ясування цього питання. У разі отримання відповіді від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ознайомимо з нею читачів у наступних випусках журналу
11. Відміна спрощеної  закупівліПовідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:
– замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;
–  електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.
Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення (ч. 19 ст. 14)
12. Розміщення звіту про результати проведення закупівлі відповідно до статті 19 цього ЗаконуЗвіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни тендеру/спрощеної закупівлі, або визнання тендеру таким, що не відбувся (ч.2 ст.19)
13. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлюПовідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону — протягом трьох робочих днів з дня внесення змін (ч. 1 ст. 10)
14. Звіт про виконання договору про закупівлюЗвіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання (ч. 1 ст. 10)

* З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено
раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (ч. 1 ст. 33).
Увага! Наразі у випадку проведення спрощених закупівель рекомендуємо дотримуватися строків, зазначених у частині 5 статті 33 Нового закону, оскільки на даний час існує проблема щодо визначення строку укладення договору про закупівлю за результатами проведення спрощеної закупівлі, а саме: чи підлягає обов’язковому застосуванню частина 5 статті 33 у спрощених закупівлях, якою визначено, що: «договір про закупівлю не може
бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю»? Також не виключаємо в подальшому ситуації щодо можливого внесення змін до Закону в частині виправлення / корегування певних невідповідностей, зокрема щодо даного нюансу спрощеної закупівлі.

Алгоритм проведення спрощеної закупівлі


*Замовник протягом одного робочого дня має надати роз’яснення на звернення Учасників та/або внести зміни до оголошення та/або вимог до предмета закупівлі.

** Рекомендація редакції журналу (детальніше дивіться в таблиці 2 пункт 10 про укладення договору).

У наступних випусках журналу ми продовжимо готувати замовників та учасників до введення в дію нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі», тож очікуйте на нові публікації про нові правила закупівель.

Детальніше про нову відповідальність у закупівлях (у тому числі в разі проведення чи непроведення спрощених закупівель) читайте у випуску журналу № 11 (98) за листопад 2019 року на стор. 20–22.


[1] Детальніше рекомендуємо ознайомитися в публікації «Друга закупівельна „революція”: тринадцять нововведень Закону про публічні закупівлі» в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (97) про всі нововведення нової редакції Закону (стор. 33–37).

[2] Введення в дію — 19.04.2020.

Спрощена закупівля

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг на так звані допорогові суми, тобто вартість яких є нижчою 200 тис. грн для товарів і послуг та нижче 1 млн. грн для робіт (звичайні замовники), або вартість яких є нижчою 1 млн. грн для товарів і послуг та нижче 1,5 млн. грн для робіт, якщо йдеться про спецзамовників

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО