Чи можливе уточнення номенклатури товару в договорі про закупівлю?

Тетяна Мішта
3006
9 Січня 2020
Чи можливе уточнення номенклатури товару в договорі про закупівлю?
3006
9 Січня 2020

Питання від читача

«Доброго дня! Отримали лист від постачальника з пропозицією внести уточнення в номенклатуру назви товару за предметом закупівлі (договору). Наприклад, доповнити латинську назву товару, технічні параметри. Чи є заміна (корегування, уточнення) найменування (номенклатури) товару зміною предмета закупівлі (договору)? Чи є це покращенням предмета закупівлі (договору)?»

Відповідь експерта

Добрий день! Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), який установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави й територіальної громади, встановлює імперативну норму щодо зміни істотних умов договору про закупівлю.

Так, стаття 36 Закону однозначно встановлює вичерпний перелік випадків, у яких Закон дозволяє змінювати істотні умови договору про закупівлю. При цьому варто пам’ятати, що оскільки договір про закупівлю укладають згідно з вимогами Цивільного та Господарського кодексів України, то істотними умовами такого договору є умови про предмет договору, умови, що визначені Законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. При укладенні господарського договору сторони зобов’язані в будь-якому випадкові погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Водночас Господарським кодексом України встановлено, що умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їхнього якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначають відповідно до обов’язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього кодексу, а в разі їх відсутності — у договірному порядку, з дотриманням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

При цьому пунктом 3 частини 4 статті 36 Закону встановлено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, покращення якості предмета закупівлі (за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі).

Однак слід пам’ятати, що всі вимоги і необхідні якісні, технічні та кількісні характеристики предмета, що були вказані в тендерній документації та покладені в основу закупівельного договору, є його істотними умовами і не можуть безпідставно змінюватись сторонами під час його виконання.

Тож зміна таких характеристик може відбуватися виключно тоді, коли йдеться безпосередньо про закупівлю того самого предмета, що був заявлений на торги, але фактично кращої якості, ніж запропонований у договорі. Будь-яке внесення таких змін має бути аргументованим, тобто обґрунтовуватись об’єктивними і документально підтвердженими факторами.

При цьому будь-які коригування назв та уточнення номенклатури без прив’язки до якісних характеристик предмета не можуть бути розглянуті в контексті покращення якості та зміни істотних умов на підставі статті 36 Закону. Своєю чергою, якщо всі якісні характеристики товару залишаються незмінними, а уточнення потребує назва найменування (номенклатури) через об’єктивні та незалежні від постачальника причини (наприклад, безпосередній виробник змінив певні позначення на тому самому предметі, упаковці тощо), то такі коригування не вважатимуться істотними умовами договору, оскільки не змінюють якості й сутності закуповуваного предмета.

Радник відповідає на запитання

Коротко про суперечливі та болючі питання учасників закупівельного процесу