Одночасна робота тендерного комітету й фахівця з публічних закупівель: заборонено чи дозволено?

Тетяна Мішта
1652
10 Січня 2020
Одночасна робота тендерного комітету й фахівця з публічних закупівель: заборонено чи дозволено?
1652
10 Січня 2020

Питання від читача

«Доброго дня! У нашому управлінні діяв тендерний комітет, проте з 01.10.2019 в штатний розпис введено одиницю “фахівець з публічних закупівель”. Чи можуть вони існувати разом?»

Відповідь експерта

Добрий день! Так, звичайно, можуть. На сьогодні для організації та проведення процедур закупівель замовник може утворювати тендерний комітет (комітети) (далі — ТК) або визначати уповноважену особу (осіб).

Таким чином, в організації можуть одночасно проводити процедури як тендерний комітет, так і уповноважена особа (-и). Якщо введено посаду фахівця з публічних закупівель, то така особа може бути визначена уповноваженою особою та відповідати за конкретні процедури закупівель.

При цьому замовникові слід призначити уповноважену особу власним розпорядчим рішенням, затвердити відповідне положення та визначити розподіл за процедурами закупівель для уникнення здвоєння функцій з тендерним комітетом.

У положенні про уповноважену особу варто вказати, чи матиме вона право на підписання договорів про закупівлю. У разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства, уповноважена особа може укладати договори за результатами процедур закупівель та за потреби додаткові угоди протягом їх дії.

Серед застережень слід пам’ятати, що не можуть бути уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної в місті, районної, обласної ради.

Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) інформує про це замовника, тобто керівника організації, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

Також слід вказати, що в разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка виконуватиме обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

За рекомендацією, наведеною в Примірному положенні про уповноважену особу, затвердженому наказом Мінекономрозвитку від 30.06.2016 № 557, уповноважена особа (особи) повинна мати вищу освіту та не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель і належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій послуговується принципами здійснення закупівель, установленими Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон).

Уповноважена особа (особи), як і ТК, визначена відповідальною за складання та затвердження річного плану закупівель; здійснення вибору процедури закупівлі; проведення процедури закупівель; забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця та складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель, представлення інтересів замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ; надання в установлений строк необхідних документів та відповідних пояснень, аналіз виконання договорів та здійснення інших дій, передбачених Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

Отже, до 1 січня 2022 року в організації можуть паралельно проводити процедури закупівель як уповноважена особа, так і ТК. Однак, згідно зі змінами, внесеними до закупівельного законодавства, з 1 січня 2022 року за проведення закупівель відповідатимуть виключно уповноважені особи.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО