Методика проведення перевірок державних закупівель

Олександр Підмогильний
894
4 Квітня 2014
Методика проведення перевірок державних закупівель
894
4 Квітня 2014

Нормами Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289 (далі в тексті — Закон № 2289) передбачено, що органи Державної фінансової інспекції України разом з іншими органами державного регулювання та контролю у сфері закупівель здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2239-ІІІ, зі змінами, передбачається, що зазначений державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю — Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами — через проведення державного фінансового аудиту, перевірок державних закупівель та інспектування.

Нагадаємо, що минулий 2013 рік став знаковим для органів Держфінінспекції як суб’єкта державного регулювання та контролю за сферою прок’юременту України — постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 затверджено Порядок проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, який визначив процедуру і механізми організації та проведення Держфінінспекцією та її територіальними органами перевірок державних закупівель, як окремого контрольного заходу.

І тому не є дивним, що з метою реалізації забезпечення здійснення контрольних повноважень у сфері державних закупівель наказом Держфініспекції України від 02.12.2013 за № 285 затверджено Методичні рекомендації з проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами (далі в тексті —Рекомендації).

Виходячи з норм зазначених Рекомендацій (користувачами яких є Держфініспекція України та її територіальні органи), основним завданням перевірок державних закупівель є здійснення контролю за дотриманням законодавства про державні закупівлі об’єктом контролю (замовником), що є розпорядником державних коштів, який здійснює закупівлі в розумінні норм Закону № 2289.

Такий контроль Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами (далі в тексті – орган державного фінансового контролю) здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудиту та інспектування.

При цьому перевірка державних закупівель полягає в документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного фінансового контролю.

Відповідно до вимог Рекомендацій перевірки державних закупівель проводяться органом державного фінансового контролю за шістнадцятьма основними напрямами.

Отже, відповідно до норм Рекомендацій деталізуємо в нижченаведеній таблиці основні питання, що перевіряються органом державного фінансового контролю; документи замовника, що досліджуються під час проведення перевірки; орієнтовні висновки, що може зробити орган Держфінінспекції за результатами перевірки кожного з цих питань:

Основні питання та документи, що перевіряються органом державного фінансового контролю

Питання, що перевіряєтьсяДокументи замовника торгів, що досліджуються при перевірці:Висновок, що повинен зробити орган державного фінансового контролю за результатами перевірки питання
Перевірка дотримання законодавства щодо створення комітету з конкурсних торгів (стаття 11 Закону № 2289)накази про створення комітету з конкурсних торгів;зміни до наказів про створення комітету з конкурсних торгів;документи щодо проходження навчання (підвищення кваліфікації) головою та секретарем комітету з конкурсних торгів з питань організації та здійснення закупівель;положення про комітет з конкурсних торгівЗа результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 11 Закону № 2289
Перевірка річного плану закупівель та змін до нього на його відповідність наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (далі в тексті — МЕУ № 922). Перевірка дотримання вимог статті 4 Закону № 2289річний план державних закупівель та зміни до нього;кошторис, зміни до кошторису, розрахунки до кошторису;фінансовий план або зміни до фінансового плану;розрахунки до фінансового та інвестиційних планів;документи структурних підрозділів замовника (службові, доповідні записки, заявки тощо) щодо необхідності у закупівлі товарів, робіт чи послуг;протоколи щодо вибору процедур закупівельЗа результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 4 Закону № 2289, відповідність або невідповідність річного плану формі, що затверджена наказом МЕУ № 922
Перевірка дотримання порядку вибору процедур закупівель згідно з чинним законодавством Українирічний план державних закупівель; протоколи щодо вибору процедур закупівельЗа результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 921
Перевірка дотримання вимог законодавства про державні закупівлі в частині прозорості здійснення державних закупівель (стаття 10 Закону № 2289)оголошення про проведення процедури закупівлі; обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація; – зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності); – протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій; – інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу; – повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника); – оголошення про результати процедури закупівлі; – повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності); – звіт про результати проведення процедури закупівліЗа результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень статті 10 Закону № 2289
Перевірка відповідності документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації та запиту цінових пропозицій вимогам законодавства (стаття 22, частина третя статті 38 та частина друга статті 36 Закону № 2289)– документація конкурсних торгів та зміни до неї; – кваліфікаційна документація та зміни до неї; – запити цінових пропозицій та зміни до нихЗа результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень статей 13, 22, 36, 38 Закону № 2289, а також чи не встановлено замовником у документації конкурсних торгів дискримінаційних вимог до учасників на порушення статті 5 Закону № 2289 та принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону № 2289
Перевірка дотримання порядку надання комітетом з конкурсних торгів розяснень у звязку з унесенням змін до документації конкурсних торгів або на запити учасників (стаття 23 Закону № 2289)документація конкурсних торгів та зміни до неї;запити учасників конкурсних торгів щодо надання роз’яснення; роз’яснення комітету з конкурсних торгів; протоколи комітету з конкурсних торгів щодо проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгівЗа результатами перевірки зазначених питань формується висновок щодо ненадання або невчасного чи неповного надання розяснень на запити учасників конкурсних торгів стосовно документації конкурсних торгів на порушення статті 23 Закону № 2289 (або про відсутність порушень)
Перевірка відповідності конкурсних пропозицій (цінових пропозицій) вимогам документації конкурсних торгів (запитів цінових пропозицій) та законодавствуконкурсні пропозиції учасників (цінові пропозиції учасників); документи, подані у складі конкурсної пропозиції учасників на підтвердження кваліфікаційних та інших вимог, передбачених документацією конкурсних торгів; документація конкурсних торгівЗа результатами перевірки зазначених питань формується висновок про порушення вимог статей 17 та 29 Закону № 2289 і допущення замовником до оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, які не відповідають вимогам, установленим у документації конкурсних торгів, та статті 16 Закону № 2289; про порушення вимог статей 36, 38 Закону № 2289; або про відсутність порушень.
Перевірка наявності відповідності затвердженій формі та достовірності складання протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) (статті 27, 36, 38 Закону № 2289)протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) (далі в тексті — протокол розкриття); пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні пропозиції, цінові пропозиції) учасників торгів; документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація, запит цінових пропозицій; реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій (далі в тексті — реєстр)За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушення вимог статей 27, 36 і 38 Закону № 2289 та відповідності або невідповідності протоколу розкриття формі, затвердженій наказом МЕУ № 922
Перевірка дотримання порядку розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), визначення переможця, акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) переможця торгів (статті 28, 31 та 36 Закону № 2289)протоколи щодо розгляду і відхилення пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), оцінки та визначення переможця процедури закупівлі; документація конкурсних торгів; запит цінових пропозицій; пропозиції конкурсних торгів (цінові пропозиції); повідомлення про акцепт та результати торгівЗа результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статей 28, 31 та 36 Закону № 2289
Перевірка дотримання порядку складання звіту про результати процедури закупівлі (стаття 19 Закону № 2289)– звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні коштиЗа результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушення вимог статті 19 Закону № 2289 та відповідності або невідповідності формі складання звіту про результати проведення процедури закупівлі, затвердженій наказом МЕУ № 922
Перевірка обґрунтованості та правильності застосування процедури закупівлі в одного учасника (стаття 39 Закону № 2289)річний план закупівель; протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника; інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка оприлюднена та опублікована відповідно до статті 10 Закону № 2289; обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; договір про закупівлю товарів, робіт або послуг; оригінали або копії експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до частини другої статті 39 Закону № 2289; копії установчих документів учасника, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копії паспорта, а в разі його відсутності іншого документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)За результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 39 Закону № 2289
Перевірка процедури електронного реверсивного аукціону (статті 39 1 – 39 11 Закону № 2289)– документи замовника, що застосовуються при проведенні ним електронного реверсивного аукціонуЗа результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статей статті 39 1 – 39 11 Закону № 2289
Перевірка наявності підстав щодо відміни замовником торгів (стаття 30 Закону № 2289)протоколи щодо розгляду і відхилення пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), протокол оцінки; документація конкурсних торгів; запит цінових пропозицій; пропозиції конкурсних торгів (цінові пропозиції); оголошення про результати процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасникаЗа результатами перевірки зазначеного питання формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статті 30 Закону № 2289
Перевірка дотримання законодавства при укладенні договорів про закупівлю товарів, робіт або послуг та відповідності умов договорів про закупівлю вимогам документації конкурсних торгів (основним умовам договору, зазначеним у запиті), змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі (статті 2, 31, 36, 40 та 42 Закону № 2289)– договори про закупівлю; – акцептовані пропозиції конкурсних торгів;  – цінові пропозиціїЗа результатами перевірки зазначених питань формується висновок про відсутність або наявність порушень вимог статей 2, 31, 36, 40 та 42 Закону № 2289
Перевірка виконання умов договорів про закупівлю, наявності підстав для перерахування державних коштівдоговори про закупівлю, додаткові угоди до договорів; платіжні доручення; накладні; акти виконаних робіт (наданих послуг); бухгалтерські регістриЗа результатами перевірки формується висновок про дотримання або недотримання замовником вимог законодавства при виконанні замовником укладених договорів про закупівлю
Перевірка інших питань, що стосуються діяльності комітету з конкурсних торгів та закупівель, які перевіряютьсязвернення (скарги) учасників щодо неправомірних дій замовника;документи Уповноваженого органу (листи інформативного характеру щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель, роз’яснення Уповноваженого органу, листи-повідомлення щодо здійснення моніторингу державних закупівель, висновки за результатами здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель);рішення органу оскарження — Антимонопольного комітету;інші документи, що мають стосунок до діяльності комітету з конкурсних торгів замовникаЗа результатами перевірки формується висновок про дотримання або недотримання замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель (вимог, установлених Законом № 2289 та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону № 2289)

У зв’язку із затвердженням зазначених Рекомендацій втратив чинність наказ ГоловКРУ України від 15.06.2009 № 137, яким було затверджено Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби перевірок державних закупівель.

№ 5 (31) за квітень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в квітні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО