НРА «Рюрік» відзначає такі ключові зміни макроекономічної ситуації в Україні за результатами жовтня 2013 р

Редакція
18
15 Січня 2014
НРА «Рюрік» відзначає такі ключові зміни макроекономічної ситуації в Україні за результатами жовтня 2013 р
18
15 Січня 2014
  • Індекс споживчих цін за результатами перших десяти місяців 2013 р. склав 99,8%, протягом жовтня він підвищився на 0,4 п. п. За результатами 2012 року ІСЦ також складав 99,8%. Україна вперше за останні десять років закінчила рік з дефляцією у 0,2% (0,6% у 2002 р.). Однак аналітичний департамент НРА «Рюрік» нагадує, що споживчий кошик в Україні не переглядався з 14 квітня 2000 р., а його склад є дуже обмеженим, тому неможливо реально оцінити ефект подорожчання всіх товарів для населення на основі даних ІСЦ. Індекс цін виробників за результатами перших десяти місяців 2013 р. склав 102,3%, збільшившись за результатами жовтня на 0,2 п. п. Номінальна середня заробітна плата в жовтні 2013 р. становила 3,28 тис. грн, що порівняно із жовтнем попереднього року складає 105,6%, а з груднем 2012 р. — 97,4%. Зменшення обсягу середньої заробітної плати порівняно з груднем 2012 р. є типовим сезонним явищем. Причиною такої тенденції є одноразові виплати, які здійснюються переважно у грудні: компенсаційні виплати за невикористану відпустку, бонуси та винагороди за підсумками роботи за рік тощо. Беручи до уваги той факт, що на тлі збереження індексу споживчих цін та індексу цін виробників на низькому рівні середня зарплата в країні має тенденцію до зростання, а темпи приросту ВВП є меншими за темпи приросту середньої зарплати, НРА «Рюрік» очікує підвищення темпів інфляції.
  • За результатами перших десяти місяців 2013 р. доходи Зведеного бюджету України склали 362,5 млрд грн. Видатки за цей період перевищили доходи та склали 398,3 млрд грн. Більш інтенсивне зростання видатків над доходами призводить до нарощення дефіциту Зведеного бюджету України. Так, за результатами перших десяти місяців 2013 р. Зведений бюджет України виконано з дефіцитом 37,09 млрд грн (+3,26 млрд грн протягом жовтня, –0,8 млрд грн протягом вересня). НРА «Рюрік» зазначає, що за результатами аналогічного періоду 2012 р. бюджет було виконано з дефіцитом 29,18 млрд грн, причому за результатами жовтня минулого року його обсяг зменшився на 7,92 млрд грн. Загалом 2012 р. характеризувався постійним нарощенням обсягу дефіциту бюджету. Згідно з прогнозами НРА «Рюрік» на 2013 р., значення дефіциту Зведеного бюджету України дещо перевищить аналогічне значення результатів 2012 р.
  • За результатами перших десяти місяців 2013 р. обсяг експорту товарів і послуг, згідно з даними НБУ, склав 70,18 млрд дол США, обсяг імпорту товарів і послуг — 81,86 млрд дол США, сальдо торговельного балансу за результатами січня – жовтня 2013 р. склало (–11,68) млрд дол США. Слід зауважити, що за результатами перших десяти місяців 2011–2012 рр. сальдо торговельного балансу було від’ємним і складало( –7,4) млрд дол США та (–10,9) млрд дол США відповідно. Загалом за 2012 р. обсяг експорту товарів і  послуг, згідно з даними НБУ, складав 89,4 млрд дол США, обсяг імпорту товарів і послуг  –103,8 млрд дол США, сальдо торговельного балансу за результатами 2012 р. складало (–14,35) млрд дол США. За результатами 2011 р. сальдо торговельного балансу складало (–10,2) млрд дол США і в середньому зменшувалося на 767,5 млн дол США щомісяця. У 2012 р. сальдо торговельного балансу зменшувалось дещо швидшими темпами — у середньому на 1,13 млрд дол США щомісяця, протягом перших десяти місяців 2013 р. — на 1,17 млрд дол США.
  • жовтні 2013 р. обсяг випущеної промислової продукції збільшився (на 7,4%) відносно вересня 2013 р. Загалом же за перші десять місяців 2013 р. обсяг випущеної промислової продукції складав 94,8% значення аналогічного періоду 2012 р. Так, обсяги виробництва галузей добувної промисловості, переробної промисловості й постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зменшились (99,5%, 92% та 98,4% аналогічного періоду 2012 р.). Загальний обсяг виробленої продукції сільського господарства за розрахунками щодо всіх категорій господарств за перші десять місяців 2013 р. збільшився порівняно з аналогічним періодом 2012 р. на 9,9%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємств — на 17,7%, у господарств населення — на 6,8%. Обсяг будівельних робіт за перші десять місяців 2013 р. склав 83,7% аналогічного періоду 2012 р. Загалом за 2012 р. обсяг будівельних робіт склав 62,28 млрд грн, що на 13,8% менше, ніж за 2011 р. Таким чином, аналітики НРА «Рюрік» зазначають про занепад будівельної галузі, що, починаючи з 2009 р., перебуває в глибокій рецесії, а також про зменшення обсягів виробництва промислової продукції.
  • Станом на кінець жовтня 2013 р. кількість безробітних, згідно з офіційними даними, склала 394,6 тис. осіб, з них допомогу отримують 305,8 тис. осіб і не отримують — 88,8 тис. осіб. Показник відношення кількості безробітних осіб до кількості працездатного населення склав 1,4%, що відповідає значенню на кінець жовтня 2012 р. Аналітичний департамент НРА «Рюрік» відзначає той факт, що кількість безробітних за результатами жовтня 2012 р. складала 399,9 тис. осіб, що на 5,3 тис. осіб більше, ніж за результатами жовтня 2013 р. Слід зауважити, що ринок праці України можна охарактеризувати як циклічний. За прогнозами НРА «Рюрік», відношення кількості безробітних до кількості працездатних за підсумками 2013 р. збільшиться, як і абсолютна кількість безробітних осіб, і залишиться на дещо вищому рівні, ніж на аналогічну дату 2012 р.
  • Кінець 2013 року характеризується високою політичною нестабільністю, наслідки якої будуть прямо впливати на економічні показники 2014 року. Зважаючи на це, аналітичний департамент НРА «Рюрік» прогнозує зростання номінального ВВП за підсумками 2014 року в межах 1–1,5%, разом з підвищенням темпів інфляції. Протягом усього 2013 р. відбувалось постійне нарощення обсягу дефіциту бюджету, і дана тенденція, найімовірніше, спостерігатиметься й  у 2014 році.
№ 1 (28) за січень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в січні 2014 року