Проводимо відкриті торги за Законом України «Про публічні закупівлі»

Ольга Терещенко
1928
7 Квітня 2016
Проводимо відкриті торги за Законом України «Про публічні закупівлі»
1928
7 Квітня 2016

Стаття підготовлена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до прикінцевих положень Закону про публічні закупівлі його норми набирають чинності з 1 квітня для центральних органів виконавчої влади (далі — ЦОВВ) та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання. Усі інші замовники зобов’язані виконувати норми Закону про публічні закупівлі з 1 серпня. Тому саме ЦОВВ та монополісти стануть першовідкривачами механізму електронної системи закупівлі (далі — система), закріпленої на законодавчому рівні. Замовники та учасники мали лічені дні на ознайомлення з абсолютно новим алгоритмом дій у сфері закупівель.

Уже не перший рік поспіль редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» допомагає учасникам та замовникам розбиратися в цих заплутаних лабіринтах нормативно-правої бази вітчизняного прок’юременту. Проаналізувавши Закон про публічні закупівлі, ми вивели теорію проведення основної процедури публічних закупівель — відкритих торгів. Отже, про цю найбільш розповсюджену процедуру закупівлі в даній статті й поговоримо.

Але для початку процедури, оскільки вводиться нове поняття — тендерний комітет, нагадуємо вам, що потрібно підготувати і зробити:

  • наказ про створення тендерного комітету;
  • положення про тендерний комітет;
  • протокол про призначення заступника голови тендерного комітету та секретаря тендерного комітету;
  • розписати та затвердити функції кожного члена тендерного комітету;
  • до посадових інструкцій працівників, що входять до складу тендерного комітету, внести зміни з зазначенням кола обов’язків.

Наступний крок після формування тендерного комітету – це оприлюднення інформації по процедурі закупівлі. Отже на порталі tender.me.gov.ua замовники (які починають працювати за Законом про публічні закупівлі) завершують процедури, що були оголошені до вступу в силу Закону про публічні закупівлі. Відповідно нові процедури, зміни до річних планів та додатки до річних планів оприлюднюються через майданчики на веб-портал prozorro.gov.ua. Електронний майданчик замовник обирає самостійно, але обов’язково з числа тих, які авторизовані.

Також, для оприлюднення інформації через електронні майданчики замовник повинен мати електронно-цифровий підпис. Кожний електроний маданчик містить свій перелік ЕЦП, які підтримуються його ресурсом.

Відкриті торги: крок за кроком

Майже на кожному етапі проведення процедури відкритих торгів замовники приймають рішення. Кожне рішення замовника затверджується протоколом із зазначенням результатів поіменного голосування. Розглянемо основні етапи проведення процедури відкритих торгів відповідно до положень Закону про публічні закупівлі та зупинимось на специфіці кожного з них.

1-й етап

Річний план (або зміни до нього)

Затверджується даний документ, як і кожне рішення тендерного комітету, протоколом, що містить результати поіменного голосування всіх присутніх членів тендерного комітету.

На відміну від більшості документів, які оприлюднюють відповідно до статті 10 Закону про публічні закупівлі, річний план має самостійну норму, а саме: річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження (ч. 1 ст. 4 Закону).

2-й етап

Оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерна документація

Після планування ми оголошуємо процедуру закупівлі. Радимо замовникам перед початком процедури затвердити протокол про організацію проведення процедури відкритих торгів. Також затвердити тендерну документацію шляхом формування протоколу затвердження тендерної документації. Нагадуємо, що протоколи мають містити щодо кожного питання інформацію про результати поіменного голосування всіх присутніх членів комітету. Відповідно до частини 1 статті 10 Закону про публічні закупівлі замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому Уповноваженим органом та цим Законом, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію — не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.

Дату і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, установленого в абзаці 9 частини 2 статті 21 Закону (у разі якщо оголошення оприлюднюється англійською мовою), та дату і час проведення електронного аукціону визначає електронна система закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу (ч. 2 ст. 21 Закону).

3-й етап

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника по роз’яснення щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі

Якщо учасникові не зрозумілі положення тендерної документації або він вважає неправомірними вимоги замовника, то він має право звернутись до замовника по роз’яснення щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення.

Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного дня з дня прийняття рішення про надання роз’яснень (частина 1 статті 23 Закону).

Усі звернення по роз’яснення та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника (частина 1 статті 23 Закону).

4-й етап

Зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності)

Якщо за зверненням учасника, з власної ініціативи або за рішенням органу оскарження, замовник вирішив внести зміни до тендерної документації, то він користується алгоритмом, описаним далі.

Він оприлюднює зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень (частина 1 статті 10 Закону). При цьому в разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім календарних днів (частина 2 статті 23 Закону).

Замовник разом зі змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, які вносять (частина 2 статті 23 Закону).

У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжує електронна система не менше як на сім днів (частина 2 статті 23 Закону).

5-й етап

Отримання та фіксування пропозицій учасників

Учасники, ознайомившись з оголошенням і тендерною документацією, подають свої пропозиції. Реєстри про отримання пропозицій учасників відходять у небуття! Система автоматично фіксує факт подання учасником пропозиції аж до дати і часу. Згідно з частиною 1 статті 25 Закону, електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учасникові про отримання його пропозиції із зазначенням дати і часу.

6-й етап

Оцінка (електронний аукціон)

Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій (ч. 1 ст. 27 Закону). Серед поданих пропозицій відбувається аукціон. Забуваймо про протокол оцінки! У розумінні Закону оцінка — це синонім електронного аукціону. Отже, система цілком самостійно допускає тендерні пропозиції до участі в аукціоні. Згідно з частиною 1 статті 28 Закону, оцінку тендерних пропозицій проводить автоматично електронна система закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

7-й етап

Розкриття тендерних пропозицій

Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, автоматично здійснює електронна система закупівель відразу після закінчення електронного аукціону (ч. 1 ст. 27 Закону).

Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону (ч. 2 ст. 27 Закону).

Протокол розкриття тендерних пропозицій формує та оприлюднює електронна система закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом (ч. 3 ст. 27 Закону).

8-й етап

Протокол розгляду тендерної пропозиції

Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції (по черзі) на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною (ч. 4 ст. 28 Закону). Радимо затвердити дане рішення протоколом засідання комітету про відхилення тендерної пропозиції.

Отже, тепер замовникам не потрібно одразу перевіряти всі пропозиції, відповідно до положень Закону про публічні закупівлі замовник проводить перевірку пропозицій учасників по черзі, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Припустимо, що дана пропозиція учасника проходить перевірку і відповідає всім вимогам тендерної документації та Закону. У такому випадку замовникові вже не потрібно розглядати пропозиції інших учасників, за Законом замовник оприлюднює повідомлення про намір укласти договір.

Звертаємо увагу! Строк для розгляду тендерних пропозицій скорочено до 5 робочих днів, але в замовника є можливість продовжити даний строк до 20 робочих днів. Не потрібно забувати в даному випадку обов`язково оприлюднити повідомлення про продовження строку в електронній системі та затвердити протокол про необхідність продовження строку розгляду пропозиції. Даним Законом не встановлено строку для розміщення повідомлення про продовження строку, тож рекомендуємо розміщувати дане повідомлення одразу після прийняття рішення про його продовження.

Також рекомендуємо після розгляду пропозиції скласти протокол засідання комітету стосовно її розгляду. Даний протокол має характер внутрішнього та не буде оприлюднюватись в електронній системі.

9-й етап

Інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника (стаття 30 Закону)

Якщо, розглянувши пропозицію переможця, замовник приймає рішення про її відхилення, то йому необхідно оприлюднити інформацію про відхилення тендерної пропозиції відповідного учасника.

Оприлюднюється інформація про відхилення протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про відхилення (частина 2 статті 30 Закону).

Система автоматично надсилає дану інформацію учасникові/переможцеві, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель (частина 2 статті 30 Закону).

10-й етап

Повторне звернення учасника до замовника (частина 3 статті 30 Закону)

У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, то такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям (частина 3 статті 30 Закону).

Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель (частина 3 статті 30 Закону).

11-й етап

Повідомлення про намір укласти договір

Рішення про намір укласти договір про закупівлю замовник приймає в день визначення переможця, протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір і надсилає його переможцеві. Також замовник затверджує дане рішення протоколом комітету про намір укласти договір. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.

12-й етап

Повторне звернення учасника до замовника (частина 1 статті 32 Закону)

Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення (частина 1 статті 32 Закону).

Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення (частина 1 статті 32 Закону).

13-й етап

Надання переможцем документальних підтверджень за ст. 17 Закону

Після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір переможець подає документальні підтвердження за статтею 17 Закону. Саме від повідомлення про намір укласти договір відраховують ті лічені дні для надання переможцем документальних підтверджень за статтею 17 Закону. Згідно з частиною 3 статті 17 Закону, переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. (частина 3 статті 17 Закону).

Радимо учасникам, враховуючи достатньо короткий період для надання відповідних документів, формувати документи заздалегідь. Наприклад, це стосується довідки з МВС стосовно відсутності судимості за корисливі злочини. Таку довідку формують до 30 календарних днів. Тому краще заздалегідь подбати про її наявність на момент визначення переможця.

А замовникам радимо також не встановлювати дискримінаційних вимог і встановлювати реальні строки чинності документів. Наприклад, вимогу можна зазначити так: документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа.

14-й етап

Договір про закупівлю

Наступним етапом є укладення договору. Згідно з частиною 2 статті 32 Закону, замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Нововведенням Закону є оприлюднення договору за результатами проведення процедури закупівлі, укладеного між переможцем та замовником. Даний документ необхідно оприлюднити замовникові в системі протягом 2 календарних днів з дати укладення договору (ч. 1 ст. 10 Закону).

15-й етап

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

Якщо замовник має законодавчі підстави для відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулись відповідно до положень статті 31 Закону, то він формує відповідне повідомлення й оприлюднює його в системі. Та затверджує протокол про прийняття рішення відмінити торги або визнати їх такими, що не відбулись.

Оприлюднює дане повідомлення в електронній системі закупівель замовник протягом одного дня з дня прийняття ним відповідного рішення (частина 3 статті 31 Закону).

Система автоматично надсилає повідомлення всім учасникам електронною системою закупівель (частина 3 статті 31 Закону).

16-й етап

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Договір укладено. Отже, одне з головних завдань процедури закупівлі досягнуто. Тому далі відбувається формування звіту про результати проведення процедури закупівлі.

Як і багато документів, розглянутих попередньо, цей звіт система також формує цілком автоматично, спираючись на інформацію, що міститься у профілі відповідної процедури закупівлі. Згідно з частиною 2 статті 19 Закону, звіт про результати проведення процедури закупівлі автоматично формує електронна система закупівель та оприлюднює протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу.

17-й етап

Повідомлення про внесення змін до договору

Якщо вносять зміни до істотних умов договору, то оприлюднюється повідомлення про внесення змін до договору та затверджується протокол стосовно прийняття рішення про внесення змін до істотних умов договору. Закон України «Про здійснення державних закупівель» містив вичерпний перелік підстав зміни істотних умов договору, застосувавши які, замовник повинен був оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору.

Закон про публічні закупівлі регламентує обов’язок замовника оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору при застосуванні будь-якої з підстав зміни істотних умов договору, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону.

Даний документ замовник оприлюднює протягом трьох календарних днів з дня внесення змін.

18-й етап

Звіт про виконання договору

Останній документ за процедурою — звіт про виконання договору. Також замовник формує протокол стосовно затвердження звіту про виконання договору. Положення стосовно даного звіту не зазнали суттєвих змін. Замовник оприлюднює цей документ протягом трьох календарних днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання (ч. 1 ст. 10 Закону).

Проведення міжнародних відкритих торгів

1-й етап

Річний план (або зміни до нього)

Річний план або зміни до нього, які закріплюють інформацію про процедуру закупівлі, затверджується протоколом, що містить результати поіменного голосування всіх присутніх членів тендерного комітету.

Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження (ч. 1 ст. 4 Закону).

2-й етап

Оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерна документація

Запланувавши процедуру закупівлі, ми її оголошуємо.

Радимо замовникам перед початком процедури затвердити протокол про організацію проведення процедури відкритих торгів. Також затвердити тендерну документацію шляхом формування протоколу затвердження тендерної документації.

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону про публічні закупівлі замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому Уповноваженим органом та цим Законом, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію — не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі перевищує межі, установлені в частині четвертій статті 10 Закону.

Дату і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, установленого в абзаці 9 частини 2 статті 21 Закону, та дату і час проведення електронного аукціону електронна система закупівель визначає автоматично в день оприлюднення замовником оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу (ч. 2 ст. 21 Закону).

Отже, при проведенні міжнародних відкритих торгів дату і час розкриття встановлює замовник.

3-й етап

Оголошення про проведення процедури закупівлі англійською мовою

Разом з оголошенням про проведення процедури закупівлі українською мовою замовник розміщує аналогічну інформацію англійською мовою. За Законом лише цей документ замовник має обов’язок перекладати (частина 4 статті 10 Закону).

Оприлюднюють оголошення не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій (частина 1 статті 10 Закону).

4-й етап

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника по роз’яснення щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі

Учасник має право звертатись до замовника через систему. Звернення учасника (за всіма процедурами закупівлі) у системі відображаються анонімно. Тобто найменування учасника, який поставив питання, ніхто не бачитиме.

Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного дня з дня прийняття рішення про надання роз’яснень (частина 1 статті 23 Закону).

Усі звернення по роз’яснення та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника (частина 1 статті 23 Закону).

5-й етап

Зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності)

Замовник може вносити зміни до тендерної документації у вичерпних випадках: за зверненням учасника, з власної ініціативи або за рішенням органу оскарження.

Оприлюднює зміни до тендерної документації та роз`яснення до неї протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень (частина 1 статті 10 Закону).

При цьому в разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім календарних днів (частина 2 статті 23 Закону).

Замовник разом зі змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, які вносять (частина 2 статті 23 Закону).

У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжує електронна система не менше як на сім днів (частина 2 статті 23 Закону).

6-й етап

Отримання та фіксування пропозицій учасників

Учасники, ознайомившись з оголошенням і тендерною документацією, подають свої пропозиції. Система автоматично фіксує факт подання учасником пропозиції аж до дати і часу. Згідно з частиною 1 статті 25 Закону, електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учасникові про отримання його пропозиції із зазначенням дати і часу.

7-й етап

Розкриття

При проведенні міжнародних відкритих торгів замовник має можливість оцінити всі пропозиції учасників.

Для цього в день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронна система закупівель автоматично розкриває частину тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі (частина 1 статті 27 Закону).

8-й етап

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Після розкриття пропозицій (без зазначення ціни/приведеної ціни) всіх учасників замовник розглядає їх на відповідність статтям 16 та 17 Закону, технічним вимогам та іншим положенням тендерної документації.

Замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів (частина 5 статті 28 Закону). Далі замовник затверджує протокол про розгляд усіх поданих тендерних пропозицій учасників.

А потім оприлюднює протокол розгляду протягом одного календарного дня з дня його затвердження (частина 1 статті 10 Закону).

9-й етап

Інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника

У разі якщо під час розгляду пропозиції замовник приймає рішення про невідповідність однієї або більше тендерних пропозицій, то він зобов’язаний оприлюднити в системі інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника. Дане рішення приймається шляхом затвердження протоколу про відхилення тендерної пропозиції.

Оприлюднює протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про відхилення (частина 2 статті 30 Закону).

Система автоматично надсилає дану інформацію учасникові, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель (частина 2 статті 30 Закону).

10-й етап

Повторне звернення учасника до замовника (частина 3 статті 30 Закону)

У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, то такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям (частина 3 статті 30 Закону).

Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель (частина 3 статті 30 Закону).

11-й етап

Оцінка (електронний аукціон)

Отже, всі учасники, які допущені замовником до аукціону (їх повинно бути не менше двох), переходять на даний етап проведення процедури закупівлі.

Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій (ч. 1 ст. 27 Закону). Серед поданих пропозицій відбувається аукціон.

Згідно з частиною 1 статті 28 Закону, оцінку тендерних пропозицій проводить автоматично електронна система закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

12-й етап

Розкриття тендерних пропозицій

Після аукціону ми бачимо ціни/приведені ціни учасників, а тому бачимо тендерну пропозицію загалом.

Протокол розкриття тендерних пропозицій формує та оприлюднює електронна система закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом (частина 3 статті 27 Закону).

Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни (частина 2 статті 27 Закону).

13-й етап

Повідомлення про намір укласти договір

Далі ми приймаємо рішення про намір укласти договір з переможцем аукціону. Дане рішення заверджується протоколом про намір укласти договір. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймає замовник у день визначення переможця, протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір і надсилає його переможцеві. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.

14-й етап

Повторне звернення учасника до замовника (частина 1 статті 32 Закону)

Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення (частина 1 статті 32 Закону).

Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення (частина 1 статті 32 Закону).

15-й етап

Надання переможцем документальних підтверджень за ст. 17 Закону

Від дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір відраховується строк для подання документальних підтверджень за ст. 17 Закону переможцем.

Згідно з частиною 3 статті 17 Закону, переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. (частина 3 статті 17 Закону).

Радимо учасникам, зважаючи на доволі короткий період для надання відповідних документів, формувати документи заздалегідь. Наприклад, це стосується довідки з МВС стосовно відсутності судимості за корисливі злочини. Таку довідку формують до 30 календарних днів. Тому краще заздалегідь подбати про її наявність на момент визначення переможця.

А замовникам радимо також не встановлювати дискримінаційних вимог і встановлювати реальні строки чинності документів. Наприклад, вимогу можна зазначити так: документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа.

16-й етап

Договір про закупівлю

Наступним етапом є укладення договору. Згідно з частиною 2 статті 32 Закону, замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 календарних днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю необхідно оприлюднити замовникові в системі протягом 2 календарних днів з дати укладення договору (ч. 1 ст. 10 Закону).

17-й етап

Звіт про результати проведення процедури закупівлі

Далі на підставі інформації, що міститься в системі щодо процедури закупівлі, триває формування звіту про результати проведення процедури закупівлі.

Система автоматично формує звіт електронною системою закупівель та оприлюднює протягом одного календарного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу (частина 2 статті 19 Закону).

18-й етап

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

Залишилось право замовника відміняти торги або визнавати їх такими, що не відбулись. Для цього замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом одного календарного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися (частина 3 статті 31 Закону). Дане рішення приймається шляхом затвердження замовником протоколу стосовно відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулись.

Система автоматично надсилає повідомлення всім учасникам електронною системою закупівель (частина 3 статті 31 Закону).

19-й етап

Повідомлення про внесення змін до договору

При зміні істотних умов договору замовник керується підставами, закріпленими в частині 4 статті 36 Закону. Рішення про внесення змін приймається шляхом затвердження протоколу тендерного комітету стосовно внесення змін до істотних умов договору.

Закон про публічні закупівлі регламентує обов’язок замовника оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору при застосуванні будь-якої з підстав зміни істотних умов договору, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону.

Даний документ замовник оприлюднює протягом трьох календарних днів з дня внесення змін.

20-й етап

Звіт про виконання договору

Останній документ за процедурою — звіт про виконання договору. Замовник оприлюднює цей документ протягом трьох календарних днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

Наводимо механізм проведення відкритих торгів та міжнародних відкритих торгів у формі зручних таблиць.

Таблиця 1

Приблизний алгоритм проведення відкритих торгів
за Законом «Про публічні закупівлі»

Найменування Оприлюднюється замовником на веб-порталіОприлюднюється автоматично системою на веб-порталі
1Річний план та зміни до нього (стаття 4 Закону)Протягом п’яти календарних днів з дня їх затвердження (частина 1 статті 4 Закону)
2Оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерна документаціяОприлюднює не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені в частині четвертій статті 10 Закону (частина 1 статті 10 Закону)
3Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу (частина 3 статті 21 Закону). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форму якого встановлює Уповноважений орган
4Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі (частина 1 статті 23 Закону)Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного дня з дня прийняття рішення про надання роз’яснень (частина 1 статті 23 Закону)Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника (частина 1 статті 23 Закону)
5Зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності)
Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться (частина 2 статті 23 Закону)
Оприлюднює протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень (частина 1 статті 10 Закону). При цьому в разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім календарних днів (частина 2 статті 23 Закону)У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів (частина 2 статті 23 Закону)
6Повідомлення учаснику про отримання його пропозиції (частина 1 статті 25 Закону)Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу (частина 1 статті 25 Закону)
7Оцінка (електронний аукціон) Замовникові не потрібно складати протокол оцінки, оскільки за Законом оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівельОцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону (частина 1 статті 28 Закону)
8Згідно з частиною 2 статті 28 Закону, до початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників
9Протокол розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону)Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом (частина 3 статті 27 Закону)
10Повідомлення стосовно продовження строку розгляду тендерної пропозиції (частина 4 статті 28 Закону)Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів.
У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель (частина 4 статті 28 Закону). Рекомендуємо розміщувати дане повідомлення одразу після прийняття рішення про його продовження
11Інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника (стаття 30 Закону)Оприлюднює протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про відхилення (частина 2 статті 30 Закону)Система автоматично надсилає дану інформацію учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель (частина 2 статті 30 Закону)
12У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям (частина 3 статті 30 Закону)Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель (частина 3 статті 30 Закону)
13Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (стаття 32 Закону)Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником день визначення переможця, та протягом одного календарного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю (частина 1 статті 32 Закону)Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів (частина 1 статті 32 Закону)
14Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. (частина 3 статті 17 Закону)
15Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення (частина 1 статті 32 Закону)Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення (частина 1 статті 32 Закону)
16Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (частина 2 статті 32 Закону)
17Договір про закупівлю (стаття 36 Закону)Оприлюднює протягом двох календарних днів з дня його укладення (частина 1 статті 10 Закону)
18Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися (частина 3 статті 31)Оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення (частина 3 статті 31 Закону)Система автоматично повідомлення надсилає всім учасникам електронною системою закупівель (частина 3 статті 31 Закону)
19Звіт про результати проведення процедури закупівлі (стаття 19 Закону)Система автоматично формує звіт електронною системою закупівель та оприлюднює протягом одного календарного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу (частина 2 статті 19 Закону)
20Повідомлення про внесення змін до договору (частина 1 статті 10 Закону)Оприлюднює протягом трьох календарних днів з дня внесення змін (частина 1 статті 10 Закону)
21Звіт про виконання договору (частина 1 статті 10 Закону)Оприлюднює протягом трьох календарних днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання (частина 1 статті 10 Закону)

Таблиця 2

Приблизний алгоритм проведення відкритих торгів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг — 133 тисячам євро , для робіт — 5150 тисячам євро

Найменування Оприлюднюється замовником на веб-порталі Оприлюднюється автоматично системою на веб-порталі
1Річний план та зміни до нього (стаття 4 Закону)Протягом п’яти календарних днів з дня їх затвердження (частина 1 статті 4 Закону) _____
2Оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерна документація (стаття 22 Закону)Оприлюднює не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі перевищує межі, встановлені у частині четвертій статті 10 Закону (частина 1 статті 10 Закону) _____
3Оголошення про проведення процедури закупівлі англійською мовою Оприлюднює не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі перевищує межі, встановлені у частині четвертій статті 10 Закону (частина 1 статті 10 Закону) _____
4Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу (частина 3 статті 21 Закону). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру, форму якого встановлює Уповноважений орган
5Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі (частина 1 статті 23 Закону)Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про надання роз’яснень (частина 1 статті 23 Закону)Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника (частина 1 статті 23 Закону)
6Зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) Замовник разом із мінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться (частина 2 статті 23 Закону)Оприлюднює протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень (частина 1 статті 10 Закону). При цьому в разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім календарних днів (частина 2 статті 23 ЗаконуУ разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів (частина 2 статті 23 Закону)
7Повідомлення учаснику про отримання його пропозиції (частина 1 статті 25 Закону) _____Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу (частина 1 статті 25 Закону)
8Розкриття (стаття 27 Закону) _____У день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі (частина 1 статті 27 Закону)
9Протокол розгляду тендерних пропозицій (стаття 28 Закону)Замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначає відповідність учасників кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів (частина 5 статті 28 Закону). А потім оприлюднює протокол розгляду протягом одного календарного дня з дня його затвердження (частина 1 статті 10 Закону)Система автоматично розсилає учасникам інформацію про тендерні пропозиції, які відхилені
10Інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника (стаття 30 Закону)Оприлюднює протягом одного календарного дня з дня прийняття рішення про відхилення (частина 2 статті 30 Закону)Система автоматично надсилає дану інформацію учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель (частина 2 статті 30 Закону)
11У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям (частина 3 статті 30 Закону)Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель (частина 3 статті 30 Закону) _____
12Оцінка (електронний аукціон) (стаття 28 Закону) _____Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/ приведені ціни тендерних пропозицій (частина 1 статті 27 Закону). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону (частина 1 статті 28 Закону)
13Протокол розкриття тендерних пропозицій (стаття 27 Закону) _____Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом (частина 3 статті 27 Закону). Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/ приведеної ціни (частина 2 статті 27 Закону
14Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (стаття 32 Закону)Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення переможця, та протягом одного календарного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю (частина 1 статті 32 Закону)Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів (частина 1 статті 32 Закону)
15Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. (частина 3 статті 17 Закону)
16Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення (частина 1 статті 32 Закону)Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження такого звернення (частина 1 статті 32 Закону) _____
17Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися (частина 3 статті 31)Оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного календарного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення (частина 3 статті 31 Закону)Система автоматично надсилає повідомлення всім учасникам електронною системою закупівель (частина 3 статті 31 Закону)
18Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (частина 2 статті 32 Закону)
19Договір про закупівлю (стаття 36 Закону)Оприлюднює протягом двох календарних днів з дня його укладення (частина 1 статті 10 Закону) _____
20Звіт про результати проведення процедури закупівлі (стаття 19 Закону) _____Система автоматично формує звіт електронною системою закупівель та оприлюднює протягом одного календарного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу (частина 2 статті 19 Закону)
21Повідомлення про внесення змін до договору (частина 1 статті 10 Закону)Оприлюднює протягом трьох календарних днів з дня внесення змін (частина 1 статті 10 Закону _____
22Звіт про виконання договору (частина 1 статті 10 Закону)Оприлюднює протягом трьох календарних днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання (частина 1 статті 10 Закону)_____

Особливості проведення процедур закупівлі за новим законодавством

Для з’ясування того, які процедури належать до міжнародних відкритих торгів, а які ні, редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» розробила зручний функціонал. Отже, зайшовши на головну сторінку нашого сайту за посиланням https://radnuk.com.ua/, з правого боку ви побачити іконку «Подання міжнародного оголошення». Натиснувши на неї, користувач побачить цінові межі проведення міжнародних процедур закупівель відповідно до офіційного курсу Національного банку України. Ви можете обрати показники або станом на дату перегляду, або більш ранні дати (рис. 1).

Рис. 1

Також для вашої зручності на офіційному сайті журналу «Радник в сфері державних закупівель» з’явився «помічник» при визначенні предмета закупівлі за ДК 021:2015. Знаходиться він на головній сторінці нашого сайту в розділі «Пошук ДК:021:2015» (рис. 2).

Рис. 2

Багато століть тому античний філософ Овідій зазначив: «Немає нічого сильнішого за звичку». Даний вислів є доволі актуальним для ілюстрації ситуації в закупівельній сфері. Звичайно, усі звикли працювати згідно з порядком, який склався протягом не одного року практики проведення та участі в процедурах закупівлі. Система електронних закупівель є новаторством, яке лякає своїми невивченістю та новизною. Але дана реформа покликана внести в життя пересічних замовників та учасників зручність та ефективність. Отже, після опанування замовниками та учасниками всіх практичних питань та вдосконалення нормативної бази електронна система закупівель зможе ефективно виконувати всі поставлені перед нею завдання.

P. S. У наступному, травневому, випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель ми проаналізуємо механізм проведення переговорної процедури закупівлі та конкурентного діалогу відповідно до норм Закону України «Про публічні закупівлі».

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)