Про те, що потрібно робити учасникам у зв’язку з прийняттям нового закону про ТОВ і ТДВ. Підтвердження повноважень підписанта договору

Микола Смирнов
632
5 Вересня 2019
Про те, що потрібно робити учасникам у зв’язку з прийняттям нового закону про ТОВ і ТДВ. Підтвердження повноважень підписанта договору
632
5 Вересня 2019

17.06.2018 набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі — Закон), який встановив нові вимоги до діяльності товариств і вимоги до їх статутних документів.

ТОВ і ТДВ необхідно узгодити свої статути з чинним Законом

Відповідно до ч. 3 глави VIII Закону протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Законові, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Отже, з 18.06.2019 положення статутів ТОВ і ТДВ, які не відповідають новому Законові, втратили чинність. Невнесення відповідних змін до статутів може призвести до блокування нормальної господарської діяльності товариств і призвести до оскарження всіх правочинів, що ґрунтувалися на недійсних нормах. Усім ТОВ і ТДВ необхідно узгодити свої статути з чинним Законом.

Згоди на вчинення значного правочину потрібно оформлювати під кожен значний правочин окремо

Крім вищезазначеного, Законом введено нове поняття — «значний правочин». Значним правочином відповідно до Закону є правочин, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (ч. 2 ст. 44 Закону). Дозвіл на укладення значного правочину надають виключно загальні збори учасників. Зазначу, що...

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)